Misyon - Vizyon

Kuruluşumuz başta CE işaretleme sistemi olmak üzere bütün belgelendirme faaliyetlerinde kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermektedir ve bu sayede ülkemizde ve uluslararası alanda en çok tercih edilen muayene, gözetim, test ve belgelendirme kuruluşlarından biri olmuştur. Vizyonumuz, ülkemizde lider ve takip edilen pozisyonunu korumak ve bu şekilde gelişmesini sürdürmektir.

Vizyonumuzun bir parçası da, sahip olduğumuz deneyim ve bilgi birikimini müşteriler ile paylaşmak ve bugün çalıştığımız müşteriler ile gelecekte de birlikte var olmaktır.

Kuruluşumuz, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar arasında saygın bir yer edinmiştir ve büyümesini ve gelişmesi bu yönde sürdürmeye devam edecektir.

Kuruluşumuzun en değerli varlığı çalışkan, tutkulu, genç ve iyi yetişmiş insan kaynağıdır. Yönetici ve çalışanlarımız, üretken, akılcı, kendine ve işine saygılı ve özgüveni yüksek kişilerdir. Vizyonumuz, bu zengin kaynağı, en verimli ve etkin şekilde kullanmak ve yaratıcı ve yenilikçi görüş ve düşünceleri desteklemek ve rasyonel bir bakış açısıyla müşterilerimize hizmet vermektedir.

Kuruluşumuz vermekte olduğu hizmetleri, her fırsatta iyileştirmek ve geliştirmek için çaba göstermektedir.

Kuruluşumuzun temel stratejisi, dinamik bir yönetim anlayışına sahip olmak, objektif gerçeklikle doğru kararlar almak ve sorumluluklarının bilincinde olmaktır.

Kuruluşumuz her zaman müşteri odaklı davranmakta, müşterilerinin taleplerini mümkün olan en kısa sürede karşılamakta ve onların ihtiyaç ve önerilerine kulak vermekte ve değerlendirmektedir.

Özellikle 1985 yılından itibaren Yeni Yaklaşım Direktifleri’nin uygulanması, ürünlere CE işaretinin konulması ve bu paralelde uygunluk değerlendirme kuruluşlarının faaliyetleri büyük önem kazanmıştır. Kuruluşumuzun misyonu, işletmelerin bu yöndeki talep ve beklentilerini iyi anlamak ve tarafsız ve bağımsız şekilde faaliyetlerini sürdürmektir. Kuruluşumuz her zaman objektif davranmaktadır ve çıkar çatışmalarının dışında kalmıştır.

Kuruluşumuzun önemli bir misyonu da faaliyetleri sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin gizliliğine önem vermektir. Kuruluşumuz gizlilik kuralları içinde, şeffaf ve dürüst hizmet vermektedir. Tüm müşterilere, büyüklüğüne, coğrafi konumuna veya üye olduğu kuruluşlara bakılmadan eşit olarak yaklaşmakta, çalışanlarını gizlilik içinde yürütmekte, herhangi bir baskıya maruz kalmadan ve hiç bir tarafın çıkarını gözetmeden ve objektif verilere dayanan güvenilir hizmet vermektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.