CE Belgelendirme

Avrupa Birliği ülkelerinde 1985 yılında başlatılan Yeni Yaklaşım programı, en düşük düzeyde ürün güvenliği sağlamak ve ürünlerin tek bir pazar içinde serbest dolaşımını kolaylaştırmak için uygulamaya alınmıştır.

CE Belgelendirme

Yeni Yaklaşım Direktifleri, güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması konularında bir dizi temel gereksinim ile ilgilidir. Avrupa Birliği’ne dahil tüm ülkelerde ulusal yasalara geçirilmesi zorunlu olan topluluk düzeyindeki bu yasal düzenlemeler, bir ürünün CE işaretine uyduğunu göstermek için görsel bir sembol eklenmesi ile birlikte bir dizi temel gereklilik getirmektedir. Bu direktifler uyumlaştırılmış Avrupa Birliği standartlarına ve temel gereklilikleri teknik şartnamelere çeviren teknik onay kılavuzlarına dayanmaktadır.

Bu yüzden CE işareti uygulaması, bir veya daha fazla direktif kapsamına giren tüm ürünler için zorunlu bir işaret olmaktadır. CE İşareti, ürünlerin Avrupa Birliği sınırları içinde piyasaya sürülebileceğini gösteren zorunlu ve görünür bir işarettir. Ürünün, ilgili direktif veya direktiflerde yer alan tüm esaslara uymasını sağlamak için üretici firmanın veya ürünü ilk olarak piyasaya sürmekten sorumlu olan firmanın uygunluk sistemini onayladığını göstermektedir. Bu esaslar özellikle güvenlik, insanların sağlığı ve tüketicinin korunması konularına dayanmaktadır.

CE belgelendirme sisteminde, Avrupa Birliği ülkelerinin taahhütleri şu şekildedir:

  • Üretici firmanın, ürünleri direktifin veya direktiflerin temel gereklilikleri çerçevesinde piyasaya sürmekte haklı olup olmadığını kontrol etmek

  • CE işareti taşıyan ürünlerin menşei ne olursa olsun ülkede serbest dolaşımını sağlamak

Direktiflerin her biri, bir ürünün temel gereksinimlere uyumu göstermesi gereken araçları açıklamaktadır. Bir üründe var olan risklerin niteliğine bağlı olarak CE işareti şu şekilde eklenmektedir:

  • Üretici firmanın sorumluluğu altında, veya

  • Ürün grubuna bağlı olarak, üçüncü taraf (onaylanmış kuruluş) tarafından yapılan uygunluk değerlendirme ve uygunluk testleri, tip testi, üretim kontrolü ve kalite güvencesi gibi kontrolleri takiben

Sonunda, ilaçlar, kimyasallar, kozmetik ürünleri ve gıda maddeleri dışında tüm ürünler CE İşareti taşımak zorunda kalmaktadır.

Örneğin 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi, Avrupa Birliği sınırları içinde, yapı ürünleri için yasal, düzenleyici ve idari düzenlemeler içermekte ve inşaat işleri için gerekli şartların uyumlaştırılması ile ilgili bir direktiftir. Bu direktifin yayınlanması ile birlikte, Avrupa Birliği ülkelerinde inşaat ürünlerinin serbest dolaşımı kolaylaştırılmış ve son kullanıcılar için yüksek düzeyde güvenlik ve sağlık garantisi sağlanmıştır. Söz konusu direktif, genel temel gereklilikleri belirlemekte ve inşaat ürünleri için gerekli özellikleri için uyumlaştırılmış teknik özellikleri açıklamaktadır. Bu yüzden Yapı Malzemeleri Direktifi, Avrupa Birliği piyasalarına sunulan inşaat ürünlerinin, kullanım amaçlarına uygun olduğunu, kullanıldıkları inşaat işlerinin temel gerekliliklerini yerine getirdiğini garanti etmektedir.

Yapı malzemelerine yönelik temel gereksinimler şu şekildedir: mekanik direnç ve kararlılık, yangın durumunda güvenlik, hijyen, sağlık ve çevre, kullanım güvenliği, gürültüye karşı koruma ve enerji ekonomisi ve ısı tutma. Bu gereklilikler, yapı malzemelerinin ekonomik açıdan makul bir çalışma ömrü için sağlanmış olmalıdır.

Avrupa Komisyonu, Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde, her ürün özelliği ve kullanım amacı için uygunluk değerlendirme sistemini tanımlamıştır. Uygunluk değerledirme, üretici firmanın yapacağı uygugunluk beyanından, onaylanmış kuruluş sertifikasyonuna kadar uzanmaktadır. Ancak her durumda, üretici firma, ürünlere iliştirilen CE işaretinden ve ilgili tüm bilgi ve belgelerden sorumludur.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgelendirme hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgelendirme hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.