CE Belgesi

Ürünler üzerinde rastlanan CE harfleri, kelimenin tam anlamı ile Avrupa Uygunluğu anlamına gelen Fransızca Conformité Européene ifadesinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Bu uygulama ilk başladığı yıllarda EC İşareti ifadesi kullanılmıştır, ancak 1993 yılında yayınlanan 93/68 / EEC sayılı direktif ile uygulamanın adı CE İşareti olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra bütün Avrupa Birliği resmi belgelerinde CE İşareti kullanılmaktadır.

CE Belgesi

Bazı yerlerde CE Markalama ifadesi de kullanılsa da bu resmi bir tanım değildir. Örneğin 2007 yılında yayınlanan 2007/47 / EC sayılı direktifte ve 90/385 / EEC sayılı, 93/42 / EEC sayılı ve 98/8 / EC sayılı direktif değişikliklerinde CE Markalama ifadesi kullanılmış, CE İşareti hiçbir yerde geçmemiştir.

Bir ürün üzerinde yer alan CE İşareti, üretici firmanın bir beyanıdır. Bu beyan, ürünün ilgili direktiflerde yer alan koşullara uygun olduğunun ve Avrupa Birliği sağlık, güvenlik ve çevre koruma ile ilgili yasal düzenlemelerinde yer alan temel kriterlere uygun olduğunun bir ifadesidir.

Ürün direktifleri, ürünlerin taşıması gereken temel koşulları, performans seviyelerini ve uyumlaştırılmış standartları içermektedir. Uyumlaştırılmış standartlar, CEN ve CENELEC gibi birkaç standart kuruluşu tarafından oluşturulan teknik şartnamelerdir.

CEN (European Committee for Standardization), Avrupa Standardizasyon Komitesi’dir. CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) ise, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi’dir.

Bir ürünün üzerinde bulunan CE İşareti, bu ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe piyasaya sürülebileceğini ifade etmektedir. Yani CE İşareti, ürünün EFTA ve Avrupa Birliği tek pazarında serbest dolaşımını sağlamaktadır.

EFTA (European Free Trade Association), Avrupa Serbest Ticaret Birliği, 1960 yılında Avrupa Birliği’ne bir alternatif olarak kurulmuş bir birliktir. O dönemde Ortak Pazar dışında kalmış bazı ülkelerin dış ticaretini geliştirmek amacı ile kurulan birlik üyelerinin çoğu daha sonra Avrupa Birliği üyesi olmuştur. Bugün de var olan EFTA üyeleri, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein’dır. Bu ülkeler aynı zamanda Avrupa Birliği’nin serbest dolaşım statüsüne de taraftır.

Ürün üzerinde CE İşareti bulunmasına rağmen, uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda bu ürünler piyasadan geri çekilmekte ve yaptırım uygulanmaktadır.

CE İşareti uygulamasında temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:

  • CE İşareti sadece üretici firma veya yetkili temsilcisi tarafından ürün üzerine konulabilir.

  • CE İşareti, sadece belli ilgili direktiflerde yer alan ürünlere konulabilir, bunun dışındaki ürünlere konulamaz.

  • Üretici firma, ürünleri üzerine CE İşareti koyarak, bu ürünün ilgili yasal düzenlemelerde yer alan tüm gerekliliklere uygun olduğunun sorumluluğunu üstlenmiş olmaktadır.

  • CE İşareti, ilgili direktif gerekliliklerine uygunluğu gösteren tek işarettir.

  • CE İşareti’nin anlamı veya şekli ile ilgili olarak üçüncü kişileri yanlış yönlendirecek işaret, yazı veya yazıların ürünlerin üzerine konulması yasaktır. CE İşareti’nin görünürlüğünü, okunabilirliğini ve anlamını bozmamak koşulu ile, ürüne başka işaretlerin konulması mümkündür.

  • Avrupa Birliği ülkeleri, CE İşareti uygulamasını düzenleyen yasal düzenlemelerin doğru uygulanmasını sağlamak ve işaretlemenin yanlış kullanılması durumunda uygun önlemleri almakla yükümlüdür. Üye ülkeler bunun yanı sıra ciddi ihlaller için cezai yaptırımlar uygulayabilir. Bu yaptırımların, uygunsuzluğun ciddiyeti ile orantılı olması ve uygunsuz kullanıma karşı etkili bir caydırıcı nitelik taşıması gerekmektedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.