CE Belgesi Nasıl Alınır?

Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde, yani Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’te piyasaya sürülecek ürünler üzerine mutlaka CE işareti yerleştirilmelidir. Ürün, bu ülkeler dışında üretilse bile yine de CE işareti taşımak zorundadır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Ancak bu ülkeler dışına ihraç edilecek ürünlerde CE işareti bulunması zorunlu değildir. Yine de bu uygulama dünya genelinde yayılmıştır ve ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre koşulları bakımından uygun olduğunu ifade etmesi açısından ürünler üzerinde CE işaretinin bulunması üretici firmalara itibar kazandırmaktadır.

Avrupa Birliği sınırları içindeki malların serbest dolaşımına göre üye ülkeler, CE işareti ile ilgili hükümler yanlış şekilde uygulanmadıkça veya ilgili direktiflerin kapsamadığı bir tehlike söz konusu değilse, CE işareti taşıyan ürünlerin pazara girmesini yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemezler. Ürün gereklilikleri ve performans seviyeleri, üzerlerine CE işaretinin konması ile değişmemektedir. CE işareti, ürünlerin performans seviyelerinde herhangi bir gereksinim tanımlamaz. Bu daha çok üye ülkelerdeki ulusal makamların sorumluluğundadır. Yani CE işaretleme sistemi teknik özellikleri, ürünlerin nasıl test edileceğini ve sınıflandırılacağını tanımlamakta, ancak farklı ülkelerdeki belli uygulamalar için gereken minimum performans seviyelerine karışmamaktadır.

CE işareti, ürünlerin uygulanması için herhangi bir gereksinim belirlememekte ve uyumlaştırılmış ürün standartları, sadece piyasaya sürülen ürün için gereksinimleri tanımlamaktadır. Örneğin teknik yalıtım ürünlerinin uygulanması için gereklilikler, yani en düşük veya en yüksek performans seviyeleri, CE işaretleme sistemine tabi değildir. Yapı işleri için özel şartlar tanımlanacaksa, sadece ulusal düzeyde tanımlanır.

Ürün standartları ve CE işareti uygulaması, sınır ötesi ticarette üretici firmalara, distribütörlere ve montaj yapan firmalara büyük avantajlar sağlamaktadır. En azından, tüm piyasa katılımcılarının teknik, ticari ve hatta yasal kararları için daha iyi bir temel oluşturmaktadır.

Özellikle teknik malzemeler üreten firmalar, kendileri için büyük fırsatlar barındıran ürün standartlarının gerekliliklerini ve tanımlarını takip etmek zorundadır. Ancak bu sayede üretici firmalar, tüm Avrupa Birliği pazarı için bir ürün geliştirme şansına sahip olmaktadır. Uyumlaştırılmış ürün standartlarına uygunluk, Avrupa Birliği ile serbest ticaret yapmak için ön koşuldur. Toptancı firmalar da ulusal düzenlemelere takılmadan işlerini daha etkin bir şekilde yürütmektedir. Keza profesyonel montajcılar ve planlamacılar, uzmanlıklarını, sınırlarla sınırlı olmadan daha kolay kullanabilme imkanı bulmaktadır.

CE işaretleme sürecinin şeffaf olması, sunulan ürünlerin doğrudan ve hızlı bir şekilde karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Herkesin aynı şekilde uyduğu kesin kurallar bulunmaktadır. Uyumlaştırılmış standartlar aynı zamanda ihtilaf durumunda mahkemelerin işlerini kolaylaştırmaktadır.

Bütün bu avantajların yanı sıra yukarıda da değinildiği gibi Avrupa Birliği ülkelerine ürün gönderecek firmalar, eğer bu ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giriyorsa, ürünler üzerine CE işareti koymak zorundadır. CE işaretini koyma kararı ise tamamen kendi yetkileri dahilindedir. İlgili direktifler gerektirmediği takdirde bir üçüncü kuruluştan CE belgesi veya sertifikası talep etmesi ve bu kuruluşun denetimlerinden geçmesi veya onay vermesi gerekmemektedir. Sadece zorunlu durumlarda onaylanmış kuruluş test ve onayına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun dışında, ürünün hangi direktifler kapsamına girdiğine, ürünün bu direktif gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına, uygunluk beyanının düzenlenmesi ve ürün üzerine CE işareti konması tamemen üretici firma kararına bağlıdır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.