CE Neden Gereklidir?

Avrupa Birliği ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde tüketicilere bir ürün pazarlamak, ancak ürün ilgili direktif veya direktiflerde yer alan gerekliliklere uyulduğu takdirde mümkündür. Bu uygunluğu sağlamak amacı ile üretici firmalar önce ürün için uygulanan ilgili direktifleri bulmak ve bunun arkasından uygunluğu kanıtlamak için en iyi değerlendirme yöntemini seçmek zorundadır.

CE Neden Gereklidir?

Bundan sonraki adım uyumlaştırılmış standartları tespit etnek ve bunları uygulamaktır. Bu standartlara uymak bir yükümlülük değildir ancak üretici firmaların kendilerini kanıtlamaları bakımından uyumlaştırılmış standartlara göre üretim yapılması esastır. Eğer ilgili direktif veya direktifler, CE işaretleme sürecine üçüncü taraf bir değerlendirme kuruluşunun (onaylanmış kuruluşun) müdahalesini gerekli görüyorsa, bu durumda onaylanmış kuruluşa ürünlerin test ettirilmesi ve onay alınması gerekmektedir. Daha sonra üretici firma, imzalayacağı uygunluk beyanına dayanak olacak bir teknik dosya hazırlamak zorundadır. Bu dosyada ürün uygunluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve belgeler yer almalıdır. Bu noktada artık üretici firma ürün üzerine CE İşareti koyabilir ve ürününü rahatça tüketicilere sunabilir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında Avrupa standartlarına, temel şartlara uygunluk sağlamak bakımından uyma zorunluluğu yoktur.

Standartlar esas olarak üç grupta toplanmaktadır:

  • Ürün standartları. Örneğin, CISPR 22: EN 55022 EMC standardı. Bu standart, bilgi teknolojileri donanımının elektromanyetik uyumluluğu için yaygın olarak kullanılan bir standarttır ve radyo rahatsızlık özellikleri hakkında bilgi sağlar.

  • Genel standartlar. Örneğin, IEC 61000-6 Elektromanyetik uyumluluk standardı. Bu standart, yerleşim birimleri, ticarethane ve hafif sanayi ortamlarında kullanılmak için üretilen elektrikli ve elektronik cihazlar için bağışıklık koşullarını içermektedir.

  • Temel standartlar. Örneğin CISPR 16 Test cihazları ve metodları için EMC standardı. Bu standartlar dizisi, 9 kHz’in üzerindeki frekanslarda rahatsızlıkları ve bağışıklıklarını ölçmek için ekipman ve yöntemler belirlemektedir.

Standartları belirleyen başlıca kuruluşlar şunlardır:

  • Uluslararası kuruluşlar: CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques, Uluslararası Radyo Parazitleri Özel Komitesi), IEC (International Electrotechnical Commission, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu), ISO (International Standards Organization, Uluslararası Standartlar Teşkilatı) ve ITU (International Telecommunication Union, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği).

  • Avrupa’daki kuruluşlar: CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Électronique et en Électrotechnique, Elektronik ve Elektrik Avrupa Standardizasyon Komitesi) ve ETSI (European Telecommunications Standards Institute, Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi).

  • ABD’deki kuruluşlar: ANSI (American National Standards Institute, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü), FCC (Federal Communications Commission, Federal İletişim Komisyonu) ve SAE (Society of Automotive Engineers, Otomotiv Mühendisleri Topluluğu).

Üretici firma örneğin bluetooth ve wifi cihazları üretiyorsa, bu ürünlere uygulanabilecek standartlar şunlardır:

  • Radio: EN 300 Yönlendirilmiş lif levhalar - Tanımlar, sınıflandırma ve özellikler standardı, EN 328 Isı değiştiricileri - Soğutmada kullanılan cebri konveksiyonlu hava soğutma üniteleri - Performans tayini için deney metotları standardı

  • EMC: EN 301 489 Telsiz cihazları ve servisleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı

  • Güvenlik: EN 60950 Bilgi teknolojisi cihazları standardı

  • Sağlık: EN 50364 Binalarda elektrik tesisatı standardı

Bir ürünün ilgili direktif koşullarına uygunluğunun değerlendirilmesi tamamen üretici firmanın sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bir gereği olarak üretici firmalar yetkili bir laboratuvarda gerekli ürün test ve analizlerini yaptırabilir veya bu test ve analizler kendi bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirebilir. Eğer direkifte tarafsız bir üçüncü kuruluşun onayı istenmiyorsa, üretici firmanın resmi bir kuruluştan onay belgesi almasına gerek yoktur. Sadece kendisi uygunluk beyanı düzenleyerek ürün üzerine CE işaretini koyabilir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE İşareti hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE İşareti hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.