IP Testleri

IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından tasarlanan EN 60529 standardı, elektrikli ekipman muhfazalarının, aletler, tozlar veya el ve parmaklar gibi yabancı cisimlerin ve nemin içine girmesine karşı sızdırmazlık gücüne yönelik uluslararası bir sınıflandırma sistemini yansıtmaktadır.

IP Testleri

Bu sınıflandırma sistemi IP (ingress protection, giriş koruması) harflerini takip eden iki veya üç rakamdan oluşmaktadır. Genelde iki rakam kullanılsa da bazı durumlarda üçüncü rakam da bir anlam taşımaktadır. Eğer bir elektrikli cihaz için sadece bir koruma sınıfı öngörülmüşse, rakamlardan biri için X harfi kullanılır.Örneğin IPX4 kodlaması söz konusu cihazın sadece nem direncine yönelik anlam taşımaktadır.

Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında).

Koruma derecelerinin birinci rakamı, kişilerin hareketli parçalarla temas etmesi durumunda korunma derecesini göstermektedir ve ekipmanın bir muhafaza içine giren katı yabancı cisimlere karşı korunma derecesini ifade etmektedir. Şöyle ki,

0 = Özel koruma yok

1 = El gibi vücudun bir bölümünden veya çapı 50 mm’den büyük katı cisimlerden korunma (ancak kasıtlı erişime karşı koruma yok)

2 = Parmaklara veya uzunluğu 80 mm’den ve çapı 12 mm’den fazla olmayan diğer cisimlere karşı koruma

3 = Kalınlığı veya çapı 2,5 mm’den büyük olan alet, tel ve benzeri girişlere karşı koruma

4 = Kalınlığı veya çapı 1 mm’den büyük olan katı nesne girişlerine karşı koruma

5= Ekipmanın çalışmasını engelleyebilecek toz miktarına karşı koruma

6 = Toz geçirmez

Koruma derecelerinin ikinci rakamı, muhafaza içindeki ekipmanın çeşitli nem biçimlerinin zararlı girişine, örneğin damlama, püskürtme, daldırma ve benzeri durumlara karşı koruma derecesini göstermektedir. Şöyle ki,

0 = Özel koruma yok

1 = Dikey olarak düşen su damlaları veya yoğuşmaya karşı korumalı (damlayan suya karşı koruma)

2 = Düşey su damlalarına karşı korumalı, eğer kasa dikeyden 15 dereceye kadar yerleştirilirse (dikey olarak damlayan suya karşı koruma)

3 = Düşeyden 60 dereceye kadar herhangi bir yöndeki su spreylerine karşı korumalı (püskürtülen suya karşı koruma)

4 = Sıçrama suyuna karşı herhangi bir yönden korumalı (sınırsız giriş) (su sıçramasına karşı koruma)

5 = Herhangi bir yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korunmalı (sınırlı girişe izin verilir)

6 = Her yönden gelen yüksek basınçlı su fıskiyelerine karşı korumalı (sınırlı girişe izin verilir)

7 = Suya batırılmaması gereken kısa sürelere karşı korumalı (15 cm ile 1 m arası)

8 = Suya uzun süre dayanan, uzun süre kalıcı suya karşı korumalı (basınç altında) (1 m’den fazla)

Örneğin IP68K kodlaması, bir Almanya standardı olan DIN 40050 Part9 tarafından öngörülen, yüksek sıcaklıkta ve basınçlı sularda koruma ifade eden bir IP (ingress protection, giriş koruması) kodudur. İlk rakam 6, bu ürünün toz geçirmez özellikte olduğunu, ikinci rakam 8 ise su altında bırakmaya karşı yüksek korumalı olduğunu göstermektedir.

IP kodlaması, hem elektrikli cihazların korunmasını hem de bu cihazları kullanan kişilerin korunmasını ifade etmektedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında IP (giriş koruma) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen IP (giriş koruma) test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.