CE Ürün Belgelendirme Kuruluşları

Baştan şunu net olarak fiade etmek gerekir: ürünler ile ilgili uygunluk beyanı yapmak ve ürünler üzerine CE İşareti koymak tamamen üretici firmanın sorumluluğu altındadır. Yoksa herhangi bir akredite belgelendirme kuruluşu veya yetkili bir laboratuvar, ne ürünler üzerine CE İşareti konulmasına karar verebilir ne de herhangi bir CE Belgesi veya CE Sertifikası düzenleyebilir.

CE Ürün Belgelendirme Kuruluşları

Ancak Yeni Yaklaşım Direktifleri bir miktar karmaşık yapıdadır ve üretici firmalar, ürürnlerin hangi direktif veya direktifler kapsamına girdiği ve bu direktiflerde yer alan gereklilikleri kaşrıayıp karşılamadığı konusunda tereddütleri olabilir. Hatta güvende olmak açısından ürünler ile ilgili ilave test, analiz ve değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyabilir. İşte sadece bu noktada bir belgelendirme kuruluşundan destek alınabilir.

Üretici firmanın CE ürün belgelendirme çalışmalarında mutlaka bir teknik dosya hazırlaması gerekmektedir. Bu teknik dosya, ürün ile ilgili bir araştırma yapan ya da ürün ile ilgili şikayetleri veya güvenlik problemlerini soruşturan bir resmi kuruluşun ilk bakacağı şeydir. Eğer teknik dosya temin edilemiyorsa ya da içinde olması gereken bilgi ve belgeler yoksa, yani teknik dosya uygun durumda değilse, üretici firmanın hesap vermesi güçleşecektir.

Teknik dosyada bulunması gereken bilgi ve belgeler, her bir CE işaretleme direktifinde yer almaktadır. En başta teknik dosyada yeterli bir risk analizi ve değerlendirmesinin sonuçları yer almalıdır. Ayrıca ürün tasarımı, üretimi ve işletilmesine yönelik değerlendirme ile ilgili geçerli olan koşullar ve kapsam bu dosyada bulunmalıdır.

Bunun yanı sıra bir teknik dosyada, uygulanabilir olduğu oranda, en azından şunlar bulunmak zorundadır: ürünün genel bir açıklaması, ürün bileşenlerinin, alt montajların, devrelerin ve bunlar gibi tasarım ve üretim çizimleri ve şemaları, bu çizim ve şemaların anlaşılması ve ürünün çalışması için gerekli açıklamalar, tasarım hesaplamaları ve yapılan inceleme sonuçları, test raporları ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanan tamamen veya kısmen uygulanan uyumlaştırılmış standartların bir listesi. Ayrıca bunlar dışında başka ulusal ve uluslararsı standartlar dikkate alınmışsa bunların bir listesi de teknik dosyada yer almalıdır. Keza teknik dosyaya, uygulanan diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesi ve güvenlik hedeflerine ulaşmak için kabul edilen çözümlerin açıklamaları konmalıdır.

Yapılacak test ve analizler için akredite bir test laboratuvarının kullanılması gerektiğine yönelik direktiflerde bir şart bulunmamaktadır. Bununla birlikte, eğer test ve analizler akredite olmayan bir laboratuvarda yapılmışsa, laboratuvar testlerinin doğru bir şekilde gerçekleştiğinin ispat yükü üretici firma üzerinde olmaktadır. Akredite bir laboratuvardan alınan test raporları ise zaten güvenilir ve kabul edilebilir özelliktedir ve genelde yetkililer tarafından sorgulanmaz.

Netice olarak üretici firmalar, tüketicilere sunulan ürünlerin güvenli olmasını sağlamada önemli bir rol üstlenmektedir. Ürünlerinin Avrupa Birliği güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşıladığını kontrol etmek ve sağlamaktan sorumludurlar. Uygunluk değerlendirmesini yapmak, teknik dosyayı oluşturmak, Avrupa Birliği uygunluk beyanını vermek ve ürünleri üzerine CE İşareti koymak hep üretici firmanın sorumluluğundadır. Ancak bunlar yapıldıktan sonra bir ürün Avrupa Birliği pazarında işlem görebilir. Gümrük idareleri, ürünlerin güvenliğini düzenli olarak kontrol etmek durumundadır. CE işaretleme direktiflerine uyumu sağlamak için, uygunluk beyanı dahil teknik dosya her zaman kontrol edilebilir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE ürün belgelendirme hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE ürün belgelendirme hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.