Kalite Politikası

Kuruluşumuz bugün sektörün lider kuruluşlarından biridir ve bu başarısını, güçlü teknolojik altyapısına, deneyimli ve eğitimli çalışanlarına ve tarafsız ve bağımsız hizmet verme anlayışına borçludur.

Kuruluşumuz yönetici ve çalışanları, ekip ruhu ile çalışmakta ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini iyi anlayarak, zamanında, doğru, hızlı, uygun maliyetli ve nitelikli hizmet anlayışı ile çözüm üretmektedir. Çalışanlarımız, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve sürekli kendilerini geliştirmektedir. Böyle bir yaklaşım ile sadece müşteriler kazançlı çıkmamakta, aynı zamanda ülke ekonomisine ve sanayisine de katkı verilmiş olmaktadır.

Kalite politikamızın önemli bir parçası da, müşterilere ait bilgi ve belgelerin, talep edilmesi durumunda akreditasyon kuruluşu ve resmi merciler dışında hiçbir üçüncü taraf ile paylaşılmaması ve gizlilik ilkesine büyük bir hassasiyetle uyulmasıdır.

Kaliteli hizmetlerimiz büyük ölçüde, teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesine ve yeni teknolojilerin ve yöntemlerin gelişmiş ülkeler ile aynı zamanda uygulamaya alınmasına bağlıdır. Kuruluşumuz, sürekli iyileşme felsefesini benimsemekte ve belgelendirme faaliyetlerinde güncel gelişmeleri, hizmet verdiğimiz işletmeler ile de erkenden paylaşmaktadır.

Kalite politikamızın önemli maddelerinden biri de yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uyma titizliğidir. Bu konuda hem belgelendirme kuruluşu olarak kendimiz, hem de hizmet verdiğimiz işletmelerin yasalara uygun faaliyet göstermesi konusunda çaba gösterilmektedir. Bu konuda kuruluşumuz aynı zamanda akreditasyon aldığımız kuruluşlara karşı da sorumlu olmak durumundadır.

Kuruluşumuzun kalite hedefleri arasında, hizmet verirken taraflara eşit uzaklıkta durmak, karar noktalarında objektif davranmak, çıkar çatışmalarına girmemek, şeffaf ve dürüst hizmet vermek ve olası müşteri şikayetlerini önemsemek de bulunmaktadır.

Nihayet en önemli kalite hedeflerimiz arasında, çevreye karşı duyarlı olmak bulunmaktadır. İklim değişikliklerinin yaşandığı, küresel ısınmanın arttığı, ekolojik dengenin bozulduğu ve doğal kaynakların tükenme noktasına geldiği günümüzde sadece resmi ve özel kuruluşların değil fert olarak da herkesin üzerine düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Kurululuşumuz çevre bilincinin oluşmasına ve gelişmesine katkı vermekte ve bu konuda yapılan faaliyetleri desteklemektedir.

Kuruluşumuz bu arada sosyal sorumluluk bilinci ile hzmet vermekte ve etik ilkelerden ödün vermeden topluma, bireylere ve müşterilere katma değer yaratmaya çalışmaktadır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.