CE Belgesi Ne İşe Yarar?

Tüketicileri ve çalışanları güvensiz ve sağlıksız ürünlerden korumak ve uygunluk değerlendirmesinin kalitesini arttırmak üzere 2008 yılında Yeni Yaklaşım Direktifleri kabul edilmiştir. Bu yasal düzenlemenin bir kısmı, CE işaretlemesi için kurallar koyan ve ürünlerin pazarlanması için ortak bir çerçeve oluşturan 768/2008/EC sayılı direktifte yer almaktadır.

CE Belgesi Ne İşe Yarar?

Buna göre bir ürün üzerinde yer alan CE İşareti, üretici firmanın şu beyanlarını ifade etmektedir:

 • Ürünün Avrupa Birliği yasal düzenlemelerinde yer alan sağlık, güvenlik ve çevresel gereklilikleri karşıladığı, ve

 • İlgili uygunluk değerlendirme süreçlerini yerine getirildiği.

Avrupa Birliği sınırları içinde pazarlanan tüm ürünlerin CE İşareti taşıması gerekmemektedir. Sadece Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünler ve ürün grupları için CE İşareti uygulaması zorunlu olmaktadır. Yeni Yaklaşım Direktifi kapsamına girmeyen ürünlere CE İşareti konulması gerekmemektedir. Bunun gibi, direktif kapsamına girmeyen bir ürüne de CE İşareti koymak yasaktır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünler şunlardır: inşaat ürünleri, elektronik ekipman, teleferikler, patlayıcı ortamlarda kullanım için tasarlanmış ekipman ve koruyucu sistemler, sivil kullanım için tasarlanmış patlayıcılar, gaz aletleri, sıcak su kazanları, asansörler, düşük voltajlı elektrik ekipmanı, makina, ölçü aleti, aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar ve in vitro diagnostik tıbbi cihazlar dahil tıbbi cihazlar, otomatik olmayan tartı aletleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, basınçlı ekipmanlar, radyo ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, gezi tekneleri, basit basınçlı kaplar ve oyuncaklar.

Tüm Yeni Yaklaşım Direktifleri, ürünler tüketicilere sunuldukları zaman yerine getirmeleri gereken temel gereklilikleri tanımlamaktadır. Ancak bu gereklilikleri karşılamak için teknik özellikleri vermemektedir. Üretici firmalar, direktiflerin temel koşullarına uymak için, uyumlaştırılmış standartları veya başka bir standardı seçebilir. Bazı ürünler birden fazla direktif kapsamına girmektedir.

Aşağıda örnek olması açısından birkaç Yeni Yaklaşım Direktifi’nin sayıları ve başlıkları verilmiştir:

 • 2011/305/EU sayılı yapı ürünleri direktifi

 • 2011/65/EU sayılı elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin sınırlandırılması direktifi

 • 2014/28/EU sayılı sivil patlayıcılar direktifi

 • 2014/33/EU sayılı asansörler direktifi

 • 2014/30/EU saylı elektromanyetik uyumluluk direktifi

 • 2014/35/EU sayılı düşük voltaj direktifi

 • 2014/32/EU saylı ölçü aletleri direktifi

 • 2016/425/EU saylılı kişisel koruyucu teçhizat direktifi

 • 2009/48/EU sayılı oyuncak güvenliği direktifi

 • 2014/29/EU sayılı basit basınçlı kaplar direktifi

 • 2010/35/EU sayılı taşınabilir basınçlı ekipman direktifi

Ürün grupları bazında hazırlanan bu Yeni Yaklaşım Diretifleri’nin hepsinde de üretici firmalar, uygulanabilir yönergeyi tanımlamaktan, ürünün uygunluğunu kontrol etmekten, ürün teslerini yapmaktan ve ürünün gereklilikleri karşıladığını doğrulamaktan sorumlu tutulmuştur. Üretici firmalar ayrıca, ürünün teknik koşullara uygun olduğunu gösteren tüm belgeleri içeren bir teknik dosya hazırlamaktan ve ürünün tüm yasal gereklilikleri karşıladığını belirten bir Avrupa Birliği uygunluk beyanı hazırlamaktan sorumludur. Ancak bunlar yapıldıktan sonra üretici firmalar ürünleri üzerine CE İşareti iliştirebilirler.

Üretici firmanın hazırlayacağı Avrupa Birliği uygunluk beyanı, başlıca şu temel bilgileri içermek zorundadır:

 • Ürün tanımı

 • Üretici firmanın veya temsilcisinin adı ve tam adresi

 • Uygunluk beyanının, üretici firma veya yetkili temsilcisinin sorumluluğunda hazırlandığına dair beyan

 • Uyumlu olduğu ürün güvenliği direktiflerinin isimleri

 • Uyumlaştırılmış standartların veya uygulanan diğer teknik standartların ve spesifikasyonların listesi

 • Sürece dahil olmuşsa, onaylanmış kuruluşun adı ve kimliği

 • Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde bulunan kuruluş temsilcisinin imzası

 • Beyan tarihi

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.