Hakkımızda

1985 yılından bugüne üretilen birçok ürün ve malzeme üzerinde CE işareti bulunmaktadır ve insanlar tercihlerini, CE işaretli ürünlerden yana yapmaktadır. Ülkemiz henüz Avrupa Birliği ülkesi değildir. Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne de dahil değildir. Ancak Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında bugün birçok Avrupa Birliği direktifi iç hukukumuza uyarlanmış ve uyumlaştırılmış standartlar Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Artık sadece Avrupa Birliği ülkelerine değil, iç piyasaya sunulan ürünler de CE işareti taşımak zorundadır. CE işareti, işletmenin, asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerine uygun üretim yaptığının bir kanıtı olmaktadır.

Kuruluşumuz, işletmelerin CE işaretleme konusunda tereddütlerini ortadan kaldırmak ve süreçlerini hızlandırmak amacı ile, işletmelere bu yönde hizmet vermektedir.

Kuruluşumuz, ilk günden itibaren, her zaman işletmelerin yanında olmuştur ve sadece CE işaretleme sistemi değil, Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, İyi Üretim Uygulamaları Sistemi, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve daha birçok yönetim sistemi için belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Kuruluşumuz bu hizmetleri verirken güvenilirliğini ve gücünü kanıtlamak ve düzenlediği rapor ve belgelerin dünyanın her yerinde geçerli olmasını sağlamak için gerekli akreditasyonları almıştır. Bu şekilde sadece ülkemiz sınırları içinde değil, uluslararası düzeyde çalışmalarını sürdürmektedir.

Akreditasyonlarımız şu şekildedir:

 • UAF, United Accreditation Foundation:

  • ISO 17021 Yönetim sistemleri belgelendirme

  • ISO 17020 Muayene hizmetleri belgelendirme

 • ÖSAS, Österreich Spazial Akkreditierungs Service:

  • ISO 17021 Yönetim sistemleri belgelendirme

  • ISO 17020 Muayene hizmetleri belgelendirme

  • ISO/IEC 17025 Laboratuvar hizmetleri yeterliliği

  • ECOmark® Ekolojik ürün belgelendirme

 • IHI Alliance, International Halal Integrity Alliance:

  • HELAL Belgelendirme

Belgeler ve Akreditasyonlar

Kuruluşumuz yönetici ve çalışanları, eğitimli, yetkin ve deneyimli kişilerdir ve her zaman tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenilirlik presnipleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kuruluşumuz, verdiği tüm hizmetlerde, hızlı süreç yönetimi ilkesine bağlı kalmakta, bağımsız ve tarafsız değerlendirme hizmetleri vermekte, her zaman işletmelerden yana olmakta ve faaliyetlerini çevreye duyarlı şekilde sürdürmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.