EMC Testleri

Elektromanyetik girişim (EMI - Electromagnetic Interference), bir elektrikli veya elektronik cihazın çalışırken, diğerinin çalışması sırasında oluşan elektromanyetik alanların neden olduğu parazitten etkilenmesi durumudur.

EMC Testleri

Devreleri etkileyen ve elektrikli veya elektronik bir cihazın amaçlanan şekilde çalışmasını engellen elektromanyetik girişimler, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Ancak normal koşullarda olmaması gerekir. Elektromanyetik girişim, insan yapımı veya doğal olmak üzere farklı kaynaktan ortaya çıkabilir. Ayrıca kaynağına ve etkileşime neden olan sistemin yapısına bağlı olarak, çeşitli özelliklere sahiptir. Elektromanyetik girişimlere maruz kalan sistemler için parazit, istenmeyen bir sinyaldir ve genel olarak seviyesini düşürmek için yöntemler aranır.

Kablosuz olarak bağlanan cihazların sayısı arttıkça elektromanyetik uyumluluk (EMC - Electromagnetic Compatibility) gittikçe önem kazanmaktadır. Elektromanyetik uyumluluk, farklı elektronik cihazların birbirlerine müdahale etmeden çalışmasına olanak sağlayan bir kavramdır. Tüm elektronik devreler, devrelerin birinin veya diğerinin çalışmasını sıkıntıya sokacak, istenmeyen elektriksel girişim yayma olanağına sahiptir.

Yani bir tarafta, başka elektrikli ve elektronik cihazların çalışmasını engelleyen sinyaller yayma durumu (electromagnetic interference) söz konusu iken, diğer tarafta bu sinyallerden etkilenerek çalışması bozulan bir elektrikli ve elektronik cihazlar bulunmaktadır (electromagnetic compatibility).

Elektromanyetik uyumluluk (EMC), elektrikli ve elektronik cihazların ve sistemlerin, fonksiyonlarını aksatmadan ve bir arıza yaşamadan elektromanyetik ortamlarda çalışabilme yeteneğidir. Elektromanyetik uyumluluk, aynı zamanda diğer cihazların ve sistemlerin işlevlerinin olumsuz şekilde etkilendiği elektromanyetik girişim yapmaması anlamına da gelmektedir.

İlk elektronik ürünler ortaya çıktığı zaman nispeten az sayıda elektronik ekipman kullanılıyordu. Ancak bugün elektronik cihazların sayısı ve güçleri oldukça artmıştır. Bunlardan bazıları parazit yayarken, diğerleri duyarlı alıcılardır.

Elektromanyetik uyumluluk önlemlerinin alınmasından amaçlanan, çeşitli elektronik ekipman parçalarının herhangi bir gereksiz girişime neden olmadan çalışabilmesini sağlamaktır.

Elektromanyetik uyumluluğun iki temel unsuru bulunmaktadır. Birincisi emisyonlardır. Elektromanyetik girişim, EMI emisyonları, istenmeyen elektromanyetik enerji üretimi demektir. Diğer cihazlarda aksamalara yol açmamak için bunların kabul edilebilir sınırların altına düşürülmesi gerekmektedir. İkincisi ise duyarlılık ve bağışıklıktır. Bir elektronik cihazın elektromanyetik girişime, EMI’ye duyarlılığı, istenmeyen elektromanyetik enerjiye tepki vermesidir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında, 2014/30/EU sayılı elektromanyetik uyumluluk direktifi yayınlanmıştır. Bu yasal düzenleme, elektromanyetik girişimler yayan veya bu girişmlerden etkilenen tüm elektronik ve elektrikli cihazları kapsamaktadır. Elektronik veya elektrik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalar, ürünlerinin söz konusu direktifin gereklilikleri ile uyumlu olmasını sağlamak ve bu ürünler üzerine geçerli bir CE işareti iliştirmek zorundadır.

Ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, söz konusu direktif esas alınarak, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) yayınlanmıştır.

Üretici firmalar, Avrupa Birliği sınırları içinde tüketicilere sunulacak hemen hemen tüm elektrikli ve elektronik ekipman için bu yasal düzenlemeye uymak zorundadır. Elektrikli ve elektronik ekipman, yönetmeliği temel koruma şartlarına uymak zorundadır. Bu cihazlar tarafından üretilen elektromanyetik bozulma, uyumlaştırılmış EMC standartlarında belirtilen düzeyi geçmemelidir. Bu cihazlar aynı zamanda amaçlanan kullanımında beklendiği gibi elektromanyetik bozulmaya karşı bağışıklık seviyesine sahip olmalıdır.

Üretici firmalar bu konuda iç üretim kontrolü ve elektromanyetik uygunluk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Ayrıca onaylamış bir kuruluş tarafından Avrupa Birliği tip incelemesi yapılır ve ürünün direktifin temel şartlarını yerine getirdiği onaylanır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında EMC test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen EMC test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.