CE Direktifleri Nelerdir?

Yeni Yaklaşım Direktifleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasındaki yasal farklılıkları gidermek ve bu şekilde ticarette yaşanan teknik engelleri ortadan kaldırmak, sağlık, güvenlik ve temel gereklilikleri tanımlamak ve üye ülkelerin Avrupa Konseyi direktifleri ve uyumlaştırılmış standartları, kendi ulusal gereksinimlerine aktarmak amacı ile tasarlanmıştır.

CE Direktifleri Nelerdir?

Yeni Yaklaşım Direktifleri’nin uygulanmasında üçüncü taraf müdahalesi zorunlu değildir. Üretici firmalar tamamen kendi özgür iradesiyle Avrupa Birliği uygunluk beyanı hazırlar ve imzalar. Standartların kullanımı gönüllülük esassına bağlıdır. CE İşareti, ürünlerin direktiflere ve standartlara uygunluğunu ifade eder ve üretici firma tarafından ürün üzerine iliştirilir.

Direktifler, Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yasal düzenlemelerdir. Her üye devlet tarafından, kendi iç hukuklarına uyarlanması ve yasalaşması gerekmektedir. Uyumlaştırılmış standartlar ise uygunluğun belirlenmesinde kullanılan ortak standartlardır. Her üye devlet tarafından bu standartların ulusal standartlara uyarlanması gerekmektedir. Ancak yukarıda da değinildiği gibi bu standartların uygulanması zorunlu değildir.

Direktiflerde yer alan temel gereksinimler, ürünlerin piyasaya sürülmesi için karşılaması gereken şartlar bütünüdür ve bunlara uymak zorunludur. Temel gereksinimler, elde edilecek sonuçları veya ele alınması gereken riskleri tanımlar, ancak bunun için teknik çözümler getirmez. Üretici firmalar bu temel gereksinimlerin nasıl karşılanacağını seçmekte özgür bırakılmıştır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri esas olarak şu dört temel ilkeye dayanmaktadır: yasal düzenlemelere uyum, teknoloji gelişimi ve bilgi birikimi, gönüllü standartlar ve temel gereksinimlere uygunluk varsayımı.

Yeni Yaklaşım Direktifleri, geniş ürün grupları ile ilgilidir. Örneğin makinalar, yapı malzemeleri, oyuncaklar ve tıbbi cihazlar gibi. Bu arada bir ürünün birden fazla direktif kapsamına girmesi de mümkündür. Örneğin elektromanyetik uyumluluk direktifi (EMC) ve düşük voltaj direktifi (LVD), eşzamanlı olarak uygulanabilir.

Aşağıda bugün için yürürlükte olan Yeni Yaklaşım Direktifleri’nin listesi yer almaktadır:

 • Telsiz ekipmanları direktifi (RED) = 2014/53 / EU

 • Düşük voltaj direktifi (LVD) = 2014/35 / EU

 • Elektromanyetik uyumluluk direktifi (EMC) = 2014/30 / EU

 • Tıbbi cihazlar direktifi (MDD) = 2007/47 / EC

 • Aktif implante edilebilir cihazlar direktifi (AIMD) = 90/385 / EEC

 • In vitro diyagnostik tıbbi cihazlar direktifi (INVMD) = 98/79 / EC

 • Makina direktifi (MD) = 2006/42 / EC

 • Bazı tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması direktifi (RoHS) = 2006/42 / EC

 • Elektrikli ve elektronik aletler atık direktifi (WEEE) = 2012/19 / EU

 • Piller direktifi (BATTERY) = 2006/66 / EC

 • Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için donanım direktifi (ATEX) = 2014/34 / EU

 • Enerji ile ilgili ürünler için EcoDesign gereksinimleri direktifi (ECODESIGN) = 2009/125 / EC

 • Enerjiyle ilgili ürünlerin etiketlenmesi hakkında direktif (LERP) = 2010/30 / EU

 • Ambalaj ve ambalaj atıkları direktifi (WASTE) = 2015/720

 • Genel ürün güvenliği direktifi (GPSD) = 2001/95 / EC

 • Kişisel koruyucu ekipmanlar direktifi (PPE) = 2016/425 / EU

 • Oyuncak güvenliği direktifi (TOY) = 2009/48 / EC

 • Sivil kullanım için patlayıcı maddeler direktifi (ECU) = 2014/28 / EU

 • Piroteknik maddeler direktifi (PTA) = 2013/29 / EU

 • Ölçüm aletleri direktifi (MID) = 2014/32 / EU

 • Otomatik olmayan tartı aletleri direktifi (NAWI) = 2014/31 / EU

 • Teleferik tesisleri direktifi (CWI) = 2016/424

 • Asansörler ve asansörler için güvenlik bileşenleri direktifi (LIFTS) = 2014/33 / EU

 • Basit basınçlı kaplar direktifi (SPVD) = 2014/29 / EU

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE direktifleri hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE direktifleri hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.