Ampul CE Belgesi

Tüketicilere sunulacak ampullerin üzerindeki CE işareti, güvenlik, elektromanyetik uyumluluk (EMC), RoHS ve EkoTasarım gibi çeşitli gereksinimleri içermektedir. Bunlardan güvenlik, EMC ve RoHS gerekisinimleri zaten yıllardır yoğun olarak ele alınmaktadır.

Ampul CE Belgesi

Son yıllarda bunlara bir de EkoTasarım gereksinimi katılmıştır. Bu gereksinimler, kullanıldığı yere bağlı olmaksızın tüm ampuller için zorunludur. EkoTasarım kapsamına giren ürünler CE işaretini taşımak zorundadır ve üretici firmalar uygunluk beyanlarını, 2009/125 / EC sayılı Enerji İlgili Ürünler Direktifi çerçevesinde yapmak zorundadır.

Avrupa Birliği sınırları içinde tüketicilere sunulacak aydınlatma ürünleri için, güvenlik, enerji verimliliği ve benzeri birçok yasal gereklilik getirilmiştir. Ampullere CE iaşretinin konulması ve Arupa Birliği uygunluk beyanının hazırlanması sırasında dikkate alınması gereken direktifler ve standartlar şunlardır:

 • 2014/35 / AB sayılı Alçak Gerilim Direktifi

  • TS EN 61347 Lamba kontrol düzeni

 • 2014/30 / AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi

  • Elektromanyetik girişim (EMI)

   • TS EN 55015 Elektrikli aydınlatma ve benzeri donanımın radyo bozulma karakteristiklerinin sınır değerleri ve ölçme yöntemleri

   • TS EN 61000 Elektromanyetik uyumluluk (EMU)

   • TS EN 62493 Elektromanyetik alanlara maruz kalan insanlar ile ilgili aydınlanma donanımının tetkiki

  • Elektromayetik duyarlılık

   • TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar - EMU bağışıklık kuralları

   • TS EN 61000 Elektromanyetik uyumluluk (EMU)

 • 2009/125 / EC sayılı Enerji İlgili Ürünler Direktifi (EkoTasarım)

  • Hazırda bekleme gücü

 • 2011/65 / AB sayılı Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması (RoHS) Direktifi

  • TS EN IEC 63000 Tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına göre elektrikli ve elektronik mamullerin değerlendirilmesi için teknik dokümantasyon

Güvenilir bir ürün üretmek için, tasarımın ve üretimin, yukarıda sözü edilen, kabul edilmiş güvenlik standartlarına uygun olması gerekmektedir. Bu standartlar, aydınlatma sektöründe armatür olarak adlandırılan lambalar ve lamba tutucular gibi ekipmanı kapsamaktadır. Bu standartlara uygun tasarlanan ve üretilen ürünler, genel olarak, Alçak Gerilim Direktifi (LVD), Genel Ürün Güvenliği Direktifi ve Elektrikli Ekipman Güvenliği Direktifi gibi yasal düzenlemelere tabidir.

Güvenliğe ilave olarak, aydınlatma ürününün tasarım, üretim ve nihai olarak imhası sırasında göz önünde tutulması gereken Avrupa Birliği direktiflerinde yer alan birçok gereksinim bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • EMC direktifi (elektromanyetik uyumluluk): Elektrikli ve elektronik ürünlere uygulanır ve elektromanyetik emisyon ve elektromanyetik girişime karşı bağışıklık esaslarını kapsar.

 • ERP direktifi (enerji ilgili ürünler): Birçok aydınlatma ürününe uygulanır ve asgari enerji verimliliği ve performans ile ilgili hususları kapsar.

 • RoHS direktifi (tehlikeli maddelerin sınırlandırılması): Tüm elektrikli ürünlere uygulanır ve bir kısım maddelerin kullanımını kısıtlar.

 • WEEE direktifi (elektrikli ve elektronik ekipman atıkları): Tüm elektrikli ürünlere uygulanır ve atıkların geri dönüşümünü ve bertaraf edilmesini kapsar.

 • REACH direktifi (kimyasalların tescili ve değerlendirilmesi): Tüm ürünlere uygulanır ve bazı kimyasal maddelerin kısıtlanmasını ve bildirilmesini kapsar.

 • Enerji etiketleme (lambaların enerji etiketleri): A-G arası enerji etiketi uygulamasıdır ve konut lambalarına uygulanır, ancak tüm lambalara genişletilebilir.

Bazı aydınlatma ürünleri çeşitlerinde CE işareti uygulanmaktadır. Gerekli belgeler ve uygunluk beyanı tamamlandıktan sonra ürün üzerine CE işaretinin konulması, bu ürünlerin yukarıda sözü edilen direktiflerde açıklanan gerekliliklere uygun üretildiğinin bir kanıtı olmaktadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında ampul CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen ampul CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.