CE Sertifikası

Üretici firmalar açısının ürünlerin nerede pazarlandığının bir önemi yok. Her durumda bu ürünlerin kullanım için güvenli olduğunu doğrulamak amacı ile belirlenmiş bir standarda uymak gerekmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde pazarlanacak ürünlerin Underwriters Laboratories tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

CE Sertifikası

Kanada’da tüketicilere sunulacak ürünlerin ise Kanada Standartları Birliği tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde ise belli ürünler için CE Sertifikası’nın olması gerekmektedir.

Avrupa Birliği sınırları içinde pazarlanacak belli ürünlerin, geçerli Avrupa standartlarına uygun olduğunu ifade eden CE İşareti taşıması gerekmektedir. CE Sertifikası uygulaması, İzlanda, Lichtenstein ve Norveç gibi ülkeler dahil bütün Avrupa Birliği ülkelerinde ve Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde (EEA European Economic Area) geçerlidir. Avrupa Ekonomik Bölgesi, 1994 yılında oluşturulan bir birliktir ve bu birliğe üye ülkelerin, Avrupa Birliği’ne girmeden, Avrupa tek pazarına katılmalarına olanak sağlamaktadır. İsviçre ve Türkiye, resmen EEA üyesi değildir, ancak yine de CE İşareti uygulamasına katılmaktadır.

CE Sertifikası uygulaması ile Avrupa’da 30’dan fazla ülkenin kapısı açılmış olmaktadır.

CE Sertifikası düzenleyen herhangi bir resmi kuruluş bulunmamaktadır. Ürünler, karşılaması gereken standart koşullarına uygunsa ve ilgili gereklilikleri yerine getiriyorsa, üretici firmalar kendileri bu uygunluk beyanını yapmakta ve ürün üzerine CE İşareti koymaktadır. Kısaca doğrulama sorumluluğu tamamen üretici firmalar üzerindedir.

Bu bakımdan üretici firmalara büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü sistem içinde yol bulmak mutlaka kolay değildir. Bir kere tüm ürünler CE İşareti uygulamasına girmemektedir. Örneğin kozmetik maddeleri, farmasötikler ve gıda maddeleri CE Sertifikası gerektirmemektedir. Ancak bu durum, ürünlerin Avrupa Birliği sınırları içinde pazarlanması için bir tür yasal işlemden geçmesi gerekmiyor anlamına gelmez. Bu tür ürünler için mutlaka bir takım yasal gerekliliklere uymak gerekmektedir ama bu gereklilikler CE Sertifikası süreci dışındadır.

Bunun dışında Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek ürünler belli kategorilere uyuyorsa, bu ürünler de CE Sertifika uygulamasından muaf tutulabilir. Örneğin bazı antika antika eşyalar ya da yenilenmek üzere Avrupa’ya gönderilecek ve geri dönecek ya da Avrupa dışında yeniden satılacak ürünler de CE Sertifikası süreci dışındadır.

Eğer gönderilecek ürünler, CE İşareti gereklilikleri veya genel ürün güvenliği direktiflerinin dışında kalıyorsa, bu durumda her bir ülkenin kendi yasal düzenlemelerine uygun davranmak gerekmektedir.

Burada önemli bir nokta CE Sertifikası uygulaması kapsamına giren ürünler için, mutlaka üçüncü taraf belgelendirme hizmeti gerekmemesidir. Genel olarak ilgili yasal düzeleme esaslarına ve ilgili standartlara uygunluk konusu, üretici firma tarafından araştırılıp karar verilmesi gereken bir konudur. Bu sorumluluk üretici firmalar üzerindendir. Ancak üretici firmalar, ürünlerinin ilgili standartlara uygun olduğunu doğrulamak ve raporlamak için tarafsız ve bağımsız yetkili kuruluşlardan bu yönde hizmet alabilirler ve hazırlayacakları tekik dosya içine bu belgeleri koyabilirler.

Ürünlerin CE Sertifikalı olmasının ilk adımı, bu ürünlerin Avrupa Birliği direktiflerinden hangisinin kaspamına girdiğini tespit etmektedir. Örneğin, Avrupa Birliğ ülkelerine gönderilecek oyuncakların, 2009/48/EC, 88/378/EEC ve 93/68/EEC sayılı direktif esaslarına uygun olması gerekmektedir. Çok sayıda elektronik ürün, elektromanyetik uyumluluğu düzenleyen 2004/108/EC sayılı direktife, düşük voltajlı ürünler ise 2006/95/EC saylı direktife uygun olmalıdır. Bazı ürünler birkaç direktifin kapsamına giriyor olabilir. Bu durumda ilgili tüm direktif esaslarına bakmak gerekir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Sertifikası hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.