CE Belgesi Veren Firmalar

Uygunluk değerlendirmesi, bir ürün ile ilgili belli koşulların yerine getirilip getirilmediğini gösteren ve üretici firma tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Bir ürün, hem tasarım hem de üretim aşamalarında uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmaktadır ve üretici firma tasarım veya üretimi taşeron firmaya verse bile uygunluk değerlendirmesini kendisi yapmak zorundadır.

CE Belgesi Veren Firmalar

Yürürlükte olan yasal düzenlemelere bağlı olarak, üretici firmalar için birçok farklı uygunluk değerlendirme seçeneği bulunmaktadır. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin klavuzda, uygunluk değerlendirmesi seçeneklerine genel bir bakış sunulmaktadır. Bu seçeneklerden bazıları şu şekildedir:

 • Üretici firma, gerekli tüm kontrolleri yaptıktan, teknik dosyayı oluşturduktan ve üretim sürecine uygunluğu sağladıktan sonra bir uygunluk beyanı yayınlamalıdır.

 • Genelde uygunluk değerlendirmesi, firma organizasyonu içinde ayrı bir bölüm tarafından gerçekleştirilmeli ve uygunluk beyanı hazırlanmalıdır. Bu bölüm, kurum içinde uygunluk değerlendirmesi dışında başka hiçbir faaliyete katılmamalı ve herhangi bir ticari, tasarım ve üretim kuruluşundan bağımsız ve tarafsız hareket etmelidir. Bu bölüm, akredite bir kuruluş ile aynı teknik yeterliliği ve tarafsızlığı göstermek zorundadır.

 • Üretici firma, ilgili direktifler gereği üçüncü taraf bir dış uygunluk değerlendirme kuruluşunun (onaylanmış kuruluşun) sürece dahil olması gerekiyorsa, bu kuruluştan uygunluk değerlendirme hizmeti almak zorundadır. Onaylanmış kuruluşlar ulusal makamlar tarafından yetkilendirilir ve resmi olarak Avrupa Komisyonu’na bildirilir. Avrupa Komisyonu uygun bulursa NANDO adı verilen bir veritabanında yayınlanır (new approach notified and designated organisations).

Eğer üretici firma Avupa Birliği sınırları dışında ise, firmanın Avupa Birliği temsilcisi tarafından teknik dosya bulundurulmalı ve gerekli durumlarda inceleme ve kontrol amacı ile ulusal otoritelere sunulmalıdır. Teknik dosya, esas olarak ürünün uygulanabilir gereksinimlere uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeleri içermelidir.

Bu arada uyumlaştırılmış standartlar, direktiflerin temel gereksinimlerine uyumu göstermek için kullanılan gönüllü standartlardır. Bu standartların kullanılması zorunlu değildir. Ancak üretici firmaların ürünün, ilgili direktifin temel koşullarına uygun olduğunu kanıtlamaları açısından bu standartların dikkate alınması gerekmektedir.

Örneğin oyuncak güvenliği konusunda 2009/48/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi direktifi yayınlanmıştır. Bu direktif çerçevesinde CEN (Avrupa Standartlar Komitesi) tarafından uyumlaştırılan standartlar şunlardır:

 • EN 71-1:2014+A1:2018 Bölüm 1: Mekanik ve fiziksel özellikler

 • EN 71-2:2011+A1:2014 Bölüm 2: Yanıcılık

 • EN 71-3:2013+A3:2018 Bölüm 3: Bazı elementlerin göçü

 • EN 71-4:2013 Bölüm 4: Kimya ve ilgili faaliyetler için deney setleri

 • EN 71-5:2015 Bölüm 5: Deney setleri dışındaki kimyasal oyuncaklar (setler)

 • EN 71-7:2014+A2:2018 Bölüm 7: Parmak boyaları - Gereksinimler ve test yöntemleri

 • EN 71-8:2018 Bölüm 8: Evde kullanılan aktivite oyuncakları

 • EN 71-12:2013 Bölüm 12: N-Nitrosaminler ve N-nitrosatat maddeler

 • EN 71-13:2014 Bölüm 13: Olfaktör tahta oyunları, kozmetik kitleri ve hediye oyunları

 • EN 71-14:2014+A1:2017 Bölüm 14: Evde kullanılan trambolinler

Ayrıca CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi) tarafından şu standart uyumlaştırılmıştır:

 • EN 62115:2005 Elektrikli oyuncaklar - Güvenlik

Özetlemek gerekirse, yetkili kuruluşlar CE Belgesi veya CE Sertifikası düzenlememektedir. Bu konuda tek sorumluluk üretici firmaya aittir. Sadece ilgili direktifler çerçevesinde sürece onaylanmış kuruluş dahil olacaksa, bu kuruluş ürün testlerini yapmakta ve onay vermektedir. Ancak bu durumda da ürünlere CE İşareti koyma yükümlülüğü üretici firma üzerindedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.