CE Belgelendirme Kuruluşları

Önce şu hususun bilinmesi gerekir: CE İşareti sadece Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerine gönderilecek ürünler için zorunludur. Avrupa Ekonomik Bölgesi, Avrupa Birliği’ne dahil yirmi sekiz üye ülkeden oluşmaktadır.

CE Belgelendirme Kuruluşları

Bu ülkeler ve birliğe katıldıkları tarihler, alfabetik sırada şu şekildedir: Avusturya (1995), Belçika (1957 kurucu üye), Bulgaristan (2007), Hırvatistan (2013), Kıbrıs (2004), Çek Cumhuriyeti (2004), Danimarka (1973), Estonya (2004), Finlandiya (1995), Fransa (1957 kurucu üye), Almanya (1957 kurucu üye), Yunanistan (1981), Macaristan (2004), İrlanda (1973), İtalya (1957 kurucu üye), Letonya (2004), Litvanya (2004), Lüksemburg (1957 kurucu üye), Malta (2004), Hollanda (1957 kurucu üye), Polonya (2004), Portekiz (1986), Romanya (2007), Slovakya (2004), Slovenya (2004), İspanya (1986), İsveç (1995) ve Büyük Britanya (1973).

Avrupa Birliği ülkeleri dışında Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne (EFTA) üye şu üç ülke de bu uygulama kapsamındadır: İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn.

Bu arada İsviçre Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi olmasına rağmen, Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne katılmamaktadır.

Burada öemli nokta ülkemizin durumudur. Türkiye ne Avrupa Birliği üyesidir ne de Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin bir parçası olarak kabul görmektedir. Buna rağmen Türkiye, CE işaretleme direktiflerinin tamamını kendi iç hukukuna uyarlamıştır ve CE İşareti uygulamasına katılmıştır.

Kısaca Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde bir ürün yukarıda sayılan pazarlara gönderilecekse veya hizmete sokulacaksa ve bu ürün bir veya daha fazla direktifin kapsamına giriyorsa, mutlaka CE İşareti taşımak zorundadır. Sadece kimyasal maddeler, ilaçlar, makyaj malzemeleri (kozmetik ürünler) ve gıda maddeleri CE İşareti uygulaması dışındadır. Ancak CE işaretleme direktifleri kapsamına girmeyen bu ürünler, başka dirketifler ile veya ulusal yasal düzenlemelerle bir takım koşullara tabi tutulmuş olabilir. Herhangi bir özel yasal düzenleme yoksa, bu ürünler 2001/95/EC sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu şekilde ürün güvenliği sağlanmış olmakta ancak herhangi bir işaretleme gerekmemektedir.

Akredite belgelendirme kuruluşları, CE İşareti uygulamasında üretici firalara destek olmak konusunda bazı uygulamalar geliştirmiştir. Genel olarak bu uygulamalar belli adımlar içermekte ve üretici firmaların ürün gruplarını belirlemelerinde ve ilgili direktif gereliliklerini anlamalarında büyük kolaylık sağlamaktadır.

CE İşareti uygulamasında bütün sorumluluk üretici firma üzerindedir. Bu bakımdan ürünleri üzerine CE İşareti koyarken herhangi bir belgelendirme kuruluşundan hizmet alınması zorunlu değildir. Bu tür hizmetler büyük ölçüde yanlış anlamaları ortadan kaldırmak, doğru yolda ilerlemek ve ileride ürünleri piyasadan geri çekmek veya herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamak açısından önemli olmaktadır.

Sadece sürecin bir aşamasında onaylı kuruluşa gitmek gerekebilir. Bu durum ilgili direktiflerde yer almaktadır. Hangi durumda onaylı kuruluşa gidileceği, onaylı kuruluşun kim olduğu, nasıl seçildiği ve onaylı kuruluşa gitmek için neler yapılması gerektiği bu direktiflerde açıklanmıştır. Bunun dışında üretici firmalar sadece emin olmak ve kendilerini güvende hissetmek için ürünlerini yetkili bir kuruluşta ve laboratuvarda test ettirebilirler. Hatta bu testleri, kendi bünyelerinde kurulu laboratuvarlarda da yaptırabilirler.

Herşeye rağmen bir belgelendirme kuruluşundan yardım almak, üretici firmaların yanlış bir iş yapmamaları ve süreçleri hızlandırmaları bakımından önemli olmaktadır. Bu hizmetler sadece üretici firmalara değil ithalatçı firmalara ve distribütörlere de verilmektedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE İşareti hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE İşareti hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.