Elektronik Cihaz CE Belgesi

Ürünlerin üzerinde bulunan CE işareti, bu ürünlerin yürürlükteki ilgili direktiflerin temel koşullarına uygun olduğunu ve direktiflerde belirtilen uygunluk değerlendirme süreçlerine tabi olduğunu göstermektedir.

Elektronik Cihaz CE Belgesi

CE işareti, direktifler kapsamına giren bütün ürünlerde zorunludur ve belli bir direktifin gerektirdiği durumlar dışında, tüketicilere sunulmadan önce, ürün üzerine iliştirilmek zorundadır. Ürünler eğer birden fazla direktifin kapsamına giriyorsa, CE işareti, ürünlerin tüm geçerli direktiflere göre üretildiğini ifade etmektedir.

CE işareti, Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne dahil ülkeler arasında, ürünlerin serbest akışına izin veren bir uygunluk işaretidir. Bir üretici firma, bu ülkelerde tüketicilere bir ürün sunabilmek için, bu ürünlerin uygulanan kriterlere uyup uymadığını kanıtlamak zorundadır. Bu bakımdan CE işareti, üretici firmanın gereken özeni gösterdiğini ve ürünün uyumlu olduğunu ifade etmesi açısından önemlidir.

CE işaretleme uygulamasının en temel adımı, ürünün hangi direktif veya direktiflerin kapsamına girdiğini belirlemektir. Elektronik ürünlere yaygın olarak uygulanan birkaç CE işareti direktifi bulunmaktadır. Üretici firma, bu farklı direktifler arasında kendi ürünü için geçerli olanları bulmak ve uygulamak zorundadır. Bu direktifler aslında uygunluğu kanıtlamak için gereken test gereksinimlerinin sınırlarını belirlemektedir. Test gereksinimleri, uyumlaştırılmış standartlar içinde yer almaktadır. Bir elektronik ürün, ilgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen tüm testleri geçerse, bu ürünün direktif koşullarına uygun olduğu varsayılır.

Elektronik cihazlara uygulanan en yaygın direktifler şunlardır:

  • 2014/35 / EU sayılı Elektromanyetik uyumluluk direktifi (EMC). Bu direktif, hemen hemen tüm elektronik cihazları kapsamaktadır. Elektronik ürünlerden yayılan ve iletilen emisyon performansı ile yayılan ve iletilen bağışıklık performansına yönelik kriterleri açıklamaktadır.

  • 2014/35 / EU sayılı Düşük voltaj direktifi (LVD). Bu direktif, 50 ile 1000 arası volt alternatif akım ve 75 ile 1500 arası volt doğru akım voltaj değerinde kullanılmak için tasarlanan tüm elektrikli ekipmanlara uygulanmaktadır. Kablosuz cihazlar için daha düşük voltaj limitleri kaldırılmıştır. Bu şekilde kablosuz cihazlar da güvenlik açısından test edilmek zorundadır.

  • 2014/53 / EU sayılı Telsiz ekipmanları direktifi. Bu direktif, tüm telsiz cihazları ve telekomünikasyon ağlarına bağlanması amaçlanan telekomünikasyon terminal ekipmanlarını kapsamaktadır.

  • 2006/42 / EC sayılı Bazı tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması direktifi (RoHS). Bu direktif, elektronik ürünler içinde bulunan en yüksek tehlikeli madde konsantrasyonlarını düzenlemektedir. Bu direktifin 2013 yılında yapılan güncellemesinde, birçok elektronik ekipmanın kurallara uygun olması sağlanmıştır. Örneğin konsantrasyon seviyesi limitleri kurşun ve civada yüzde 0.1, kadmiyumda yüzde 0.01’dir. Elektronik cihazların kurallara uygun olması için, bileşenlerin ve üretim işlemlerinin RoHS gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmak gerekmektedir.

  • 2012/19 / EU sayılı Elektrikli ve elektronik aletler atık direktifi (WEEE). Bu direktif, bütün elektronik ve elektrikli cihazlara uygulanmaktadır. Bu direktif ile elektronik ve elektrikli ekipmanların, çöp alanından geri dönüşüm tesislerine yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Üretici firmalar bu ürünleri WEEE logosu ile işaretlemek ve ürün satışı gibi konularda bilgi sağlamak zorundadır. Avrupa Birliği dışındaki üretici firmaların da geri dönüşüm faaliyetlerine katılması gerekmektedir.

Elektronik cihazın türüne ve uygulamasına bağlı olarak, geçerli olabilecek başka yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Örneğin, makina direktifi, aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar direktifi, tıbbi cihaz direktifi, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması direktifi (REACH), çevre tasarımı ve oyuncak güvenliği direktifi gibi.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında elektronik cihaz CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen elektronik cihaz CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.