CE İşareti Gerektiren Ürünler

CE İşareti gerektiren ürünler ve ürün grupları, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yayınlanan direktifler içinde yer almaktadır. Yeni Yaklaşım Direktifleri, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde iç hukukumuza da uyarlanmıştır. Aşağıda ülkemizde de yayınlanan bu direktiflerin bir listesi yer almaktadır:

CE İşareti Gerektiren Ürünler?

 • Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2016/424/AB)

 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB)

 • Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)

 • Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB)

 • Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2014/28/AB)

 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)

 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)

 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)

 • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)

 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (2016/425/AB)

 • Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (2009/48/AB)

 • Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

 • Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

 • Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (2011/65/AT)

 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/AT)

 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)

 • Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

 • Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği (2014/90/AB)

 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC)

 • Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

Eğer bir üretici firmanın ürünleri, Avrupa Birliği ürün güvenliği direktifleri kapsamına giriyorsa ve bu firma Avrupa Birliği piyasasında ihracat yapmak ve yeni ürünler sunmak istiyorsa, ürünlere CE İşareti koymak, yasal olarak zorunludur ve bu başarılı olmanın tek yoludur.

Bir ürünün üzerinde bulunan CE İşareti, üretici firmanın, ürünün kendisi için geçerli olan tüm yasal düzenlemelerin temel gerekliliklerine uygun olduğunun beyanıdır. CE İşareti gereklilikleri, ilgili direktiflerde farklı şekillerde ele alınmıştır. Ürüne bağlı olarak, CE işaretleme süreci, teknik bir dosya hazırlamak kadar basit ya da ürünleri düzenli olarak bağımsız incelemelere sunmak kadar karmaşık olabilir. Bazı durumlarda üçüncü taraf testleri, sistem değerlendirmesi ve teknik dosya değerlendirmeleri zorunlu olabilir.

İlgili direktif, ürünlerin bağımsız olarak test edilmesi, denetlenmesi veya sertifikalandırılmasını gerektiriyorsa, bu durumlarda, onaylanmış bir kuruluşun hizmetlerini kullanmak gerekir. Onaylanmış kuruluş, üye devletler tarafından seçilen ve Avrupa Komisyonu’na bildirilen bir kuruluştur. Avrupa Komisyonu bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak kabul ederse, bu kuruluş NANDO adı verilen bir veritabanında yayınlanır (new approach notified and designated organisations).

CE işaretleme süreci karmaşık ve biraz göz korkutucu bir süreç olabilir. CE İşareti gereklilikleri direktiften direktife, hatta direktifler içinde bile farklı olabilir. Yetkili kuruluşlardan bu yönde alınacak hizmetler, tüm bu gereklilikleri anlar ve uygun direktifleri belirlemekten, ürüne CE İşareti konulmasına kadar, sürecin her aşamasında üretici firmaya destek olabilir. Yetkili kuruluşlar, CE işaretleme uygulamasında, bir ürünü hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmek için kapsamlı ve özel bir hizmet vermektedir. Aynı zamanda CE İşareti zorunlu olsa da olmasa da Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanacak ürünler için bağımsız test ve değerlendirmeler yapmaktadır. Bu sayede üretici firmalar güvenle hareket etmektedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE İşareti hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE İşareti hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.