CE Sertifikası Hangi Kuruluşlardan Alınır?

Aslına bakılırsa, CE Sertifikası süreçleri, kendi kendini belgelendirmeye çalışan üretici firmalar için son derece uygun yapıdadır. Yeni Yaklaşım Direktifleri, CE İşareti uygulaması için bir kılavuz sağlamaktadır. Normalde kendi kendini sertifikalandırmayacak firmalar bile, kolayca CE Sertifikası’na sahip olabilirler.

CE Sertifikası Hangi Kuruluşlardan Alınır?

CE Sertifikası tüketicilere, satın aldıkları CE işaretli ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri yasal düzenlemeleri ile uyumlu olduğunu garanti etmektedir.Her bir ürün grubu için ayrı ayrı hazırlanan direktifler, tüm uygun yasal gereklilikleri içermekte ve gerçekte uyum değerlendirmesi ve doğrulanması için adım adım destek olan bir sistem sunmaktadır. Bu çerçevede onaylanmış kuruluşun sürece dahil olması gereken durumlar da direktiflerde yer almaktadır. Üretici firmalar kendilerini garantiye almak için ilave test ve analizlere ihtiyaç duyarlarsa, bu konuda yetkili kuruluşlardan ve laboratuvarlardan destek alabilirler. Yetkili kuruluşlar ve laboratuvarlar sadece istenen test ve analizleri ve gerekli doğrulamaları yaparlar. Bunun dışında herhangi bir CE Belgesi veya CE Sertifikası düzenleme yetkileri yoktur. Buna karar verme ve bir uygunluk belgesi hazırlayarak ürünlere CE İşareti koyma yetkisine sadece üretici firmalar sahiptir.

Üretici firmalar öncelikle ürünün hangi risk grubuna girdiğini tespit etmek durumundadır. Risk grupları, belli bir sistematik içinde tasarlanmıştır. Modüler yapı içinde risk seviyeleri yükseldikçe, süreçlere onaylanmış kuruluşun dahil olması ve bu kuruluş tarafından ürünlerin test edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. Örneğin Modül D (üretim kalite güvencesi), Modül E (ürün kalite güvencesi), Modül F (ürün doğrulaması), Modül G (birim doğrulaması) ve Modül H (tam kalite güvencesi) bu özelliktedir. Buna karşılık Modül A (iç üretim kontrolü), Modül B (tip incelemesi) ve Modül C (tipe uygunluk beyanı), onaylanmış kuruluş test ve onaylarına gerek duymaz.

Üretici firma, ürünler üzerine CE İşareti uygulamadan önce, gerekli olan uygunluk beyanını imzalaması için, güvence sağlamak amacı ile temel unsurları içeren bir teknik dosya hazırlamak zorundadır. Burada önemli olan nokta üretici firmaya duyulan güvendir. Çünkü uygunluk beyanını doğrudan kendisi imzalamaktadır ve bu beyan ilgili yasal düzenlemeler ve standartlar çerçevesinde üretim yaptığını ifade etmektedir. Teknik doysa içine bu iddiayı destekleyecek test ve analiz sonuçlarını ve varsa değerlendirme raporlarını koymak zorundadır. Bu nedenle aslında CE İşareti uygulaması tamamen güven temeline dayalı bir uygulamadır. Böyle olduğu için de piyasaya sürülen ürünlerde sonradan ortaya çıkacak eksiklik veya hatalar, neden oldukları problemlerin büyüklüğüne göre ciddi yaptırımlar ile karşılaşacaktır.

Güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa Birliği çevrimiçi güvenlik raporlama sisteminde her gün birçok ürün yayınlanmaktadır. Bu ürünlerin arasında en fazla rastlanan ürünler CE İşaretli aydınlatma ürünleridir. Oysa aydınlatma ürünleri için dikkate alınması gereken birkaç direktif bulunmaktadır. Örneğin, 2014/35/EU saylı Düşük Voltaj (LVD) Direktifi, 2014/30/EU sayılı Elektro-Manyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi, 2011/65/EC saylı Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması (ROHS) Direktifi ve 2009/125/EC saylı Eko Tasarım (ERP) Direktifi gibi.

Bu direktiflerin hiçbiri onaylanmış bir kuruluşun zorunlu onayını gerektirmez ve bu nedenle teknik dosyanın zorunlu bir incelemesi yapılmaz. Teknik dosya, ürün ile ilgili şikayetleri veya güvenlik sorunlarını araştıran herhangi bir resmi kuruluşun ilk bakacağı önemli bir dosyadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Sertifikası hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.