CE Standardları

Avrupa Komisyonu tarafından 1985 yılında hayata geçirilen Yeni Yaklaşım programı, en düşük düzeyde ürün güvenliği sağlamayı ve ürünlerin tek bir pazar içinde serbest dolaşımını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Söz konusu direktifler ve uyumlaştırılmış CE standartları, güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması konularında bir dizi temel gereksinim içermektedir.

CE Standardları

Yeni Yaklaşım Direktifleri, üye ülkeler tarafından ulusal yasalara geçirilmek zorundadır ve bu şekilde topluluk düzeyinde bir yasal düzenlemeler bütününü oluşturmaktadır. Bir ürünün CE işaretine uyduğunu göstermek için görsel bir sembol eklenerek, bu program bir dizi temel gereklilikler şekline getirilmiştir. Bu gereklilikler, uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına ve temel gereklilikleri teknik şartnamelere çeviren Avrupa Teknik Onay Kılavuzları’na dayanmaktadır. Bu bakımdan CE işareti, bir veya daha fazla direktif kapsamına giren tüm ürünler için zorunlu bir etiket haline gelmiştir.

CE işareti, ilgili ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde ve Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde piyasaya sürülebileceğini gösteren zorunlu bir işaret olmaktadır. Ürünün, ilgili direktif veya direktiflerde yer alan kriterlere uyduğunu kanıtlamak üzere, üretici firma önce Avrupa Birliği uygunluk belgesi hazırlamak, arkasından ürün üzerine CE işaretini iliştirmek zorundadır. Bu kriterler ağırlıklı olarak güvenlik, halk sağlığı ve tüketicinin korunmasına odaklanmıştır.

Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde yer alan ülkelerin ikili taahhütleri bulunmaktadır:

 • Üretici firmanın, ürünleri direktifin veya direktiflerin temel gereklilikleri çerçevesinde piyasaya sürmekte haklı olup olmadığını kontrol etmek

 • CE işaretli ürünlerin menşei ne olursa olsun ülkesinde serbest dolaşımını sağlamak

Bir ürün üzerine CE işaretini iliştirmek, üründe var olan risklerin niteliğine bağlı olarak ya üretici firmanın sorumluluğu altındadır, ya da üçüncü taraf uygunluk değerlendirme çalışmalarını ve uygunluk kontrollerini takiben yapılmaktadır. Kısaca Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren bütün ürünler CE işareti taşımak zorundadır.

Harmonize standartlar ya da uyumlaştırılmış standartlar, tanınmış bir Avrupa standartları kuruluşu tarafından geliştirilen Avrupa standartlarıdır. Bu kuruluşlar Avrupa Standartlar Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi (ETSI) gibi kuruluşlardır. Avrupa Komisyonu, bu kuruluşlardan birine talep yaparak uyumlaştırılmış standart (CE standardı) hazırlanmasını isteyebilir.

Üretici firmalar ve uygunluk değerlendirme kuruluşları, ürünlerin, hizmetlerin veya işlemlerin ilgili direktiflere uygun olduğunu göstermek için bu uyumlaştırılmış standartları kullanmaktadır. Söz konusu CE standartları, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmaktadır.

Örneğin, elektrik ve elektronik ürünler ile ilgili olarak hazırlanan başlıca CE standartları şunlardır:

 • Elektromanyetik uyumluluk

  • TS EN 61000 Elektromanyetik uyumluluk (EMU)

 • Patlayıcı ortamlar için donatım

  • TS EN 13237 Potansiyel patlayıcı ortamlar - Potansiyel patlayıcı ortamlar içinde kullanılması amaçlanan donanımlar ve koruyucu sistemler için terimler ve tarifler

 • Düşük Voltaj (LVD)

  • TS EN 50363 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri

 • Radyo ekipmanları

  • TS EN 50566 30 MHz’ten 6 GHz’e kadar olan frekans aralığında insanın elektromanyetik alanlara maruz kalması ile ilgili temel kısıtlamalar ve maruz kalma sınır değerleri ile telsiz iletişim elemanlarının uygunluğ

 • Bazı tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)

  • TS EN IEC 63000 Tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına göre elektrikli ve elektronik mamullerin değerlendirilmesi için teknik dokümantasyon

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE standartları konusunda hizmetler de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE standartları konusunda hizmetler, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.