Makina CE Belgesi

Yeni yasa düzenlemeler, makina ve ekipman üreten firmaları ve son kullanıcıları etkilemektedir. Küresel pazara katılmanın ön koşulu olarak, tüm makina üreticileri, makina ve ekipmanlarını tasarlarken, makina güvenliğini ve kontrol güvenilirliğini göz önünde bulundurmak zorundadır.

Makina CE Belgesi

Bu uluslararası güvenlik çabasının arkasındaki temel güç, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde kullanılmak üzere üretilen tüm makina ve ekipmanların güvenliği ile ilgili olan 2006/42 / EC sayılı Makina Direktifi’dir. Söz konusu direktif, makina üreten firmaların, ürünleri üzerine CE işareti koyarak uygunluk göstermelerini zorunlu kılmaktadır.

Söz konusu yasal düzenleme Avrupa orijinli olmasına rağmen, güvenlik ile ilgili bu direktif her yerde, makina ve ekipman üreticilerini, son kullanıcıları ve çok uluslu şirketleri etkilemektedir.

Makina dendiği zaman, uygun çalıştırıcı, kontrol ve güç devrelerinden en azından biri ile hareket eden, belli bir uygulama için, özellikle çalışması için bir araya getirilmiş bağlantılı parçaların veya bileşenlerin bütünü ifade edilmektedir. Bu tanım aynı zamanda bir bütün olarak çalışan makinaların bir grubunu ve bir makinanın fonksiyonunu değiştiren teçhizatı da kapsamaktadır. Dolayısıyla bu kapsamda üretim yapan üretici firmalar, makina direktifi gerekliliklerine uymak zorundadır.

Ülkemizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu direktif esas alınarak Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, usulüne uygun şekilde kurulduğu, bakımı yapıldığı ve tasarlandığı şekilde kullanıldığı zaman makinaların, insan sağlığına ve güvenliğine ve yerine göre mallara ve evcil hayvanlara zarar vermemesi gerekmektedir. Ancak bu durumda makinaların tüketicilere sunulması mümkündür. Yönetmelik bu amaç doğrultusunda tasarım ve üretim aşamasında uyulması gereken temel güvenlik koşullarını ve uyulması gereken uygunluk değerlendirme süreçlerini açıklamakta ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

2006/42 / EC sayılı Makina Direktifi, sadece Avrupa Birliği pazarı için bir makina ve ekipman üreten firmaların CE işaretini kullanmasını şart koşmaktadır. Bağımsız bileşenler ve bağımsız bir enerji kaynağına sahip olmayan ekipman üreten firmalar, işaretlemeye ihtiyaç duymayabilir.

Makina Direktifi’nin temel amacı, özellikle makina kullanımından kaynaklanan risklerle ilgili olarak, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaktır. Doğrudan makina kullanımından kaynaklanan birçok kazanın olumsuz neticeleri, güvenli bir makina tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile önlenebilir.

Makina Direktifi’nin temel gerekliliklerinden biri, güvenlik bakımından her makinaya, gerçek veya olası tehlikelerin önlenmesi için bir veya daha fazla acil durdurma cihazı takılmasıdır. Ayrıca, tehlikeleri tanımlamak, riski değerlendirmek ve güvenilirliği artırmak için önlem almak ve başarısızlık ihtimalini azaltmak için standartlara uymak gerekmektedir.

Kısaca Makina Direktifi, makinalar için en kapsamlı direktiftir. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde pazarlanan tüm makinaların belli güvenlik gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir.

Makina Direktifi ayrıca kendi kapsamına girmeyen bazı makinaları, cihazları ve uygulamaları da kapsamaktadır. Örneğin, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi ve Alçak Gerilim Direktifi gibi diğer direktifleri ve bataryalar, patlayıcı ortamlar ve basit basınçlı kaplar için direktifleri ve kişisel korunma donanımları ve tehlikeli maddeler direktiflerini de kapsamaktadır.

Elektrik kontrollü tüm makinalar için başlıca şu güvenlik standardı esas alınmaktadır: TS EN ISO 12100:2010 Makinalarda güvenlik - Tasarım için genel prensipler - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında makina CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen makina CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.