İlkeler ve Prensipler

Kuruluşumuzun faaliyetleri sırasında esas aldığı başlıca ilkeler şunlardır:

  • Tarafsız ve bağımsız hizmet vermek

Kuruluşumuz CE işaretleme dahil her türlü belgelendirme taleplerinde işletmelere, tarafsız ve bağımsız hizmet vermeyi taahhüt etmektedir. İşletmelerin bulundukları coğrafi bölge, faaliyet gösterdikleri sektör, çalıştırdıkları eleman sayısı veya verimlilikleri, kuruluşumuzun hizmet taahhüdünü hiçbir şekilde etkilemez ve kuruluşumuz bütün işletmelere eşit mesafeli yaklaşır.

Kuruluşumuz, tarafsızlığına gölge düşürecek riskleri devamlı olarak takip eder ve bağımsız karar vermesini tehlikeye atacak ticari, mali veya başka baskılara izin vermez.

Keza kuruluşumuz, belgelendirme faaliyetlerinin ve bu yöndeki kararlarının objektifliğini zedeleyecek herhangi bir faaliyet içinde bulunmaktan kaçınır. Objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapmaktan kaçınır. Kuruluşumuz, mali çıkarlarımız üzeirnde olumsuz baskı oluşmasına izin vermez ve bu baskıyı engellemek amacı ile gerekli finansal kaynaklar sağlar.

  • Gizliliğe önem vermek

Kuruluşumuz, müşterilere ait bilgi ve belgeleri, talep edilmesi durumunda akreditasyon kuruluşu ve resmi merciler dışında hiçbir üçüncü taraf ile paylaşmaz ve gizlilik ilkesini büyük bir hassasiyetle uygular. Belgelendirme faaliyetleri süresince, işletmeler hakkında birçok bilgi ve belgeye sahip olunmaktadır. Kuruluşumuz, elde edilen veya oluşturulan her türlü bilgi ve belgeyi saklı tutmayı ve hiçbir kişi veya kuruluş ile paylaşmamayı taahhüt etmektedir. İlgili yasal düzenlemelerin, bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar dışında, kuruluşumuz bütün bilgi ve belgeleri korumakla yükümlüdür.

  • Çıkar çatışmasına düşmemek

CE işaretleme dahil bütün belgelendirme faaliyetlerinde, karar verme aşamasında kuruluşumuz, güvenilirliğimize ve doğruluğumuza gölge düşürecek hiçbir çıkar çatışmasının içinde olmayacaktır. Görev ve sorumlulukları gereği bir çalışanımız, görev çelişkisi veya çıkar çatışması yaşarsa, bu durumda belgelendirme faaliyetlerinden çekilecektir.

  • Akredite hizmet vermek

Kuruluşumuz düzenlediği rapor ve belgelerin, uluslararası alanda tanınırlığını, güvenilirliğini ve kalitesini sağlamak için, standartlara uygun hizmet vermektedir ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akredite olmuştur. Bu çerçevede olmak üzere kuruluşumuz, UAF, United Accreditation Foundation isimli akreditasyon kuruluşundan, ISO 17021 Yönetim sistemleri belgelendirme ve ISO 17020 Muayene hizmetleri belgelendirme standartlarına göre, ÖSAS, Österreich Spazial Akkreditierungs Service isimli akreditasyon kuruluşundan ise, bu standartlar yanı sıra ISO/IEC 17025 Laboratuvar hizmetleri yeterliliği ve ECOmark® Ekolojik ürün belgelendirme standartlarına göre akredite olmuştur.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.