CE İşareti Neyi İfade Eder?

CE İşareti uygulaması, Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek bir ürünün, Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine uygunluğunu garanti eden önemli bir uygulamadır. Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölgesi pazarlarında ticaret yapmak isteyen, gıda ve kozmetik dışındaki üretici firmalar, ithalatçılar ve distribütörleri, ürünler üzerinde CE İşareti bulunmasını sağlamakla yükümlüdür.

CE İşareti Neyi İfade Eder?

Bu uygulama kapsamına giren ürünler, Yeni Yaklaşım Direktifleri ile ürün ve ürün grupları bazında belirlenmiştir. Yani Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek bütün ürünler CE İşareti uygulamasına girmemektedir. Her bir direktif belli ürün gruplarını kapsar ve bu ürün grupları için bir uygunluk prosedürü açıklar. Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında olan ancak CE İşareti taşımayan ürünlerin gönderilmesi suçtur ve bu ihlalin derecesine bağlı olarak farklı yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu arada CE İşareti gerektirmeyen ürünlere CE İşareti konulması da doğru değildir ve bu uygulama da cezalara yol açabilir.

Kısaca birçok ürün, CE İşaretini taşımasını yasal olarak gerektiren Avrupa Birliği direktifleri kapsamına girmektedir. Bu işaret, ürünün ilgili direktiflerin temel gereksinimlerini karşıladığını ve yasal olarak sağladığını ve Avrupa Birliği sınırları içinde serbestçe hareket edebileceğini ifade etmektedir. Ürünler üzerindeki CE İşareti, bu ürünün yasal gerekliliklere uymasına, kolay pazarlanmasına ve daha fazla müşteri güven ve memnuniyeti yaratmasına yardımcı olmaktadır.

CE İşareti rehberliğine, firma yöneticileri, mühendisler, teknisyenler, güvenlik uzmanları, kısaca tasarım, geliştirme, üretim, tedarik, ithalat, kullanım veya montaj ile ilgilenen herkesin ihtiyacı olmaktadır. Bu konuda yetkili kuruluşlar tarafından, ilgili yasal gerekliliklerin anlaşılmasını sağlamak, teknik gereksinimleri anlamak ve uyumluluk standartlarını yorumlamak, CE İşareti ile ilgili risk değerlendirme tekniklerinin nasıl uygulanacağını bilmek ve CE işaretleme sürecini anlamak ve uygunluk için en doğru yolu bulmak bakımından destek olunmaktadır.

CE İşareti, Avrupa Birliği ülkelerine giriş için bir çeşit ticari pasaport olarka kabul edilmektedir. CE İşareti sayesinde ürünler, Avrupa Ekonomik Bölgesi dahilinde otuzdan fazla ülkede serbestçe dolaşabilmektedir. Bu bakımdan ürün üzerindeki CE İşareti, çok büyük anlam ve değer taşımaktadır.

Üretici firmalar için en büyük avantaj, Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin tamamı için, bir ürünün tasarlanması ve üretilmesi sırasında uyulması gereken tek bir gereksinim ve prosedür setinin mevcut olmasıdır. Bu uygulama sayesinde farklı ulusal düzenlemeler kaldırılmıştır. Sonuç olarak, bir ürünün Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde farklı ülkelerin özel gereksinimlerine uyması artık beklenmemektedir.

Buna ilave olarak, gerekliliklerin uygulanması ile ürün, tüketiciler için daha güvenli olmakta ve bu şekilde hasar ve sorumluluk talepleri azalmaktadır.

Ancak ne yazık ki, CE İşareti uygulamasının bir ürün için geçerli olup olmadığını belirleme süreci oldukça karmaşıktır. CE İşareti, Avrupa Birliği ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde piyasaya sunulan ürünler için ve sadece belli ürün grupları veya ürün özellikleri için geçerlidir. Böyle olunca, bir ürünün CE sertifikalı olmasının gerekip gerekmediği sorusuna cevap vermek için, önce bu ürünlerin hangi ülkelerde piyasaya sürüleceğini veya hangi ülkelerde kullanılacağını tespit etmek gerekir. Bundan sonraki adımda ise, her bir direktif açısından, ürünlerin veya bazı yönlerinin direktif kapsamına girip girmediğini tespit etmek gerekmektedir. Yani Avrupa Birliği Komisyonu, uygun CE işaretleme direktiflerini gösteren ürün listeleri vermemektedir. Bu nedenle yetkili kuruluşlardan rehberlik hizmeti alınmasında yarar görülmektedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE İşareti hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE İşareti hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.