Kişisel Koruyucu Ekipman CE Belgesi

Kişisel koruyucu ekipman, çalışanları işteki sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyacak ekipmandır ve işverenler, çalışma ortamlarında bu ekipmanın sağlanmasından ve kullanılmasından sorumludur. Başlıca kişisel koruyucu ekipman arasında, güvenlik kaskları, eldivenler, göz koruması, yüksek görünürlüklü giysiler, güvenlik ayakkabısı ve güvenlik kemerleri gibi malzemeler bulunmaktadır.

Kişisel Koruyucu Ekipman CE Belgesi

Çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanları güvenli ve sorumlu bir şekilde çalışmaya teşvik etmek için sağlanan uygulama talimatları, prosedürler, eğitim çalışmaları ve denetimler, kişisel korunma bakımından önemli unsurlardır. Mühendislik kontrolleri ve güvenli iş sistemlerinin uygulandığı yerlerde bile, bütün tehlikeler önlenmiş olmamaktadır. Çalışanlar için başlıca sağlık riskleri şunlardır:

  • Kirli havayı solumak yüzünden akciğer rahatsızlıkları

  • Yüksekten düşen malzemeler yüzünden baş ve ayak yaralanmaları

  • Uçan partiküller veya aşındırıcı sıvıların sıçraması yüzünden göz rahatsızlıkları

  • Aşındırıcı maddelerle temas yüzünden cilt rahatsızlıkları

  • Aşırı sıcak veya soğuk havaya maruz kalma yüzünden çeşitli vücut rahatsızlıkları

Bütün bu durumlardan korunmak ve riskleri azaltmak için kişisel koruyucu ekipman kullanmak gerekmektedir.

İşin doğrusu tehlikelere karşı çalışma ortamlarında her türlü önlemi almaktır. Kişisel koruyucu ekipman kullanmak son çare olmalıdır. Diğer kontrolleri uyguladıktan sonra hala kişisel koruyucu ekipmana ihtiyaç duyuluyorsa, işverenler bu ekipmanı çalışanlara ücretsiz olark sağlamak zorundadır. Kişisel koruyucu ekipman dikkatlice seçilmiş olmalı ve çalışanların doğru şekilde kullanmaları için eğitim verilmelidir.

Avrupa Birliği ülkelerinde bu konuda 2016/425 / EU sayılı Kişisel koruyucu ekipman direktifi yayınlanmıştır. Ülkemizde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Burada amaçlanan, çalışma ortamlarındaki risklerin önlenmesini veya önlenmeyecek risklerin etkilerinin azaltılmasını sağlamaktır. Alınacak önlemlere rağmen riskler önlenemiyorsa kişisel koruyucu ekipman kullanmak gerekmektedir. Yönetmelik kişisel koruyucu ekipmanın özellikleri, temin edilmesi ve kullanılmasına yönelik esasları düzenlemektedir.

Hem Avrupa Birliği direktifinde hem de bu yönetmelikte, kişisel koruyucu ekipman kapsamında giren bütün ürünlerde CE işaretinin bulunması zorunu tutulmuştur. Kişisel koruyucu ekipman seçilirken, mutlaka CE işaretli olmasına dikkate edilmelidir.

2016/425 sayılı direktifte kişisel koruyucu ekipman şu şekilde tanımlanmıştır: bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı korunmak amacı ile çalışanlar tarafından giyilmek veya tutulmak üzere tasarlanmış herhangi bir cihaz veya malzemedir. Yani kişisel koruyucu ekipman, koruma işlevini yapması için çalışan tarafından giyilebilir ya da giyilmez, tutularak kullanılır. Bu ekipman, güvenilir bir noktaya bağlamak ve sabitlemek şeklinde de tasarlanmamış olabilir.

CE işaretleme uygulaması kapsamında kişisel koruyucu ekipman, kategorilere ayrılmaktadır:

  • Kategori I: Direktif ekinde tanımlandığı şekilde çalışanları asgari risklere karşı koruma amaçlı kişisel koruyucu ekipman

  • Kategori II: Kategori I veya Kategori III kapsamına girmeyen kişisel koruyucu ekipman

  • Kategori III: Direktif ekinde tanımlandığı şekilde çalışanları ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi risklerden koruma amaçlı kişisel koruyucu ekipman

Kategori I için üretici firma tesknik dosya hazırlar ve ürün üzerine CE işareti koyar. Kategori II için üretici firma teknik dosya hazırlar, tip testleri yaptırır ve uygunluk beyanı düzenledikten sonra ürün üzerine CE işareti koyar. Kategori III içinse, uygunluk beyanı öncesine ürünün fabrika kontrol testlerinden geçirilmesi gerekir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında kişisel koruyucu ekipman CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen kişisel koruyucu ekipman CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.