İthalatta CE Belgesinin Önemi

Avrupa Birliği ülkelerinde satılan birçok ürün CE İşareti taşımaktadır. Bu uygulama 1990 yılında yapılan yasal düzenlemeler ile zorunlu hale getirilmiştir. C ve E harfleri, Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine uygunluk anlamına gelen Fransızca Conformité Européenne ifadesinin baş harfleridir.

İthalatta CE Belgesinin Önemi

Bu işareti taşıyan ürünün, Avrupa Birliği direktiflerinin gerekliliklerini karşıladığı ve bu nedenle Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde serbest şekilde işlem göreceği anlaşılmaktadır.

CE işaretini uygulamak zorunda olan, ilgili yasal düzenlemelerin doğru uygulanmasından sorumlu olan üretici firmalardır. Ancak ithalatçı firmalar için de aynı koşullar geçerlidir. Genel olarak bakıldığı zaman CE işaretleme uygulamasına dahil olan, tasarımcılar, distribütörler, perakendeci firmalar, tedarikçi firmalar, işverenler ve kullanıcılar dahil birçok kişi bulunmaktadır. Bu kişi ve kuruluşlar da, gereksinimlerin doğru bir şekilde uygulanmasından sorumludur.

2013 yılından bugüne Avrupa Birliği’ne dahil 28 üye bulunmaktadır. Bu arada Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye’nin adayllık süreci devam etmektedir. Avrupa Birliği üyesi olmayan ancak Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi olan Norveç, İzlanda ve Liechtenstein da CE İşareti uygulamasına dahil olmuşlardır.

Yükümlülükler olmadan serbest ticaret yapılamaz. CE İşareti uygulamasının temel amacı, üye ülkeler arasındaki fiziksel sınırların etkisini kaldırmak ve ürünlerin serbest ticaretini kolaylaştırmaktır. Aynı zamanda güvenlik, sağlık ve çevre için yasal gereklilikleri üye ülkeler arasında uyumlaştırmaktır. Bu, hem iş güvenliği hem de tüketicilerin çıkarlarının korunması ile ilgilidir.

CE İşareti için gereklilikler Yeni Yaklaşım Direktifleri olarak bilinen yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Üye ülkeler, bu direktiflerin gerekliliklerini kendi ulusal yasal düzenlemelerine dahil etmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu şekilde serbest ticaret için tüm yasal düzenlemeler uyumlaştırılmış olmaktadır.

Ülkemizde de son yıllarda sıkılaşan ürün güvenliğini sağlamaya yönelik denetimler, CE Belgesi’nin önemini gittikçe arttırmıştır. Ülkemiz Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında birçok yasal düzenlemeyi ve uygulamayı iç hukukumuza uyarlamıştır. CE İşareti uygulaması da bunlardan biridir. Bu bakımdan ülke dışında üretilip ülkemize ithal edilecek ürünler, özellikleri bakımından CE İşareti taşıması gerekiyorsa, bu ürünlerin mutlaka CE Belgeli olarak ithal edilmesi gerekmektedir.

CE Belgesinin uygun ve doğru oldup olmadığını anlamak için önce konişmento tarihine bakılmalıdır. CE uygunluk beyanı tarihinin, daha önceki bir tarih olması gerekir. Ürün özellikleri, uygunluk beyanı, ilgili direktifler ve teknik doküman ile desteklenmelidir. Ürün üzerinde, belirlenmiş formata uygun şekilde CE İşareti ve uygun etiket bilgileri bulunmalıdır. Teknik dosyada ilgili standartlar belirtilmiş olmalıdır. Aslında mümkün olduğu ölçüde ithalat işlemleri öncesi teknik destek alınmalı ve uygunluk beyan, raporlar, test sonuçları, standartlar ve teknik dosya kontrolü profesyonel bakış açısı ile değerlendirilmelidir.

Genel olarak CE İşareti konusunda gümrüklerde yaşanan problemler, CE uygunluk beyanının konişmento tarihinden sonra olması, ürünlerin üzerinde CE İşareti olmaması, güncel olmayan test sonuçları ve raporlar sunulması, sahte test sonuçları ve raporlar sunulması ve ürünlerin teknik dosyada yer alan özellikleri taşımamasıdır.

Burada ithalatçı firmalar, tüketicilere sunulacak ürünlerin, temel gereklilikleri karşıladığından ve tüketicilerin sağlık ve güvenliği için bir risk oluşturmadığından emin olmak zorundadır. Bu nedenle ithalatçı firmalar, ürünlerin geldiği ülkedeki üretici firmanın gerekli adımları attığını ve belgelerin doğru ve güvenilir olduğunu doğrulamak zorundadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.