Çevresel Koşullara Dayanım Testleri

Bir ekipmanın belirlenen çevre koşulları altında performansının ölçülmesi çalışmalarına çevresel testler denmektedir. Bu testler, insanlara zararlı olabilecek tehlikeleri belirlemek açısından önemlidir.

Çevresel Koşullara Dayanım Testleri

Örneğin, toprağa büyük miktarda tehlikeli madde dökülmesi, öncelikle toprağı, arkasından yeraltı sularını kirletmektedir. Bu yoldan içme suyu kaynakları etkilenmektedir. Bir başka örnek, daha önce transformatör sıvılarında ve hidrolik yağlarda yaygın olarak kullanılan poliklorlu bifenillerdir. Bu maddeler çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkiler yaratmaktadır.

Bu tür etkileri belirlemek amacı ile çevresel testler yapılmaktadır. Etki belirlendiği zaman, insanların maruz kalması sınırlanabilir ve bu tür olumuzluklar iyileştirilebilir. Çevresel testler sırasında kullanılan bazı test parametreleri şunlardır: uçucu organik bileşikler (VOC), yarı uçucu organik bileşikler, poliklorlu bifeniller (PCB), toplam petrol hidrokarbonları (TPH), ağır metaller, toplam askıda katı maddeler, asbest, küf, kurşun bazlı boya ve radon.

Çevresel testler hava, su ve topraktaki bileşikleri ve kirleticileri tanımlamak ve ölçmek için yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çevresel testler, bir ürün veya ekipman parçasının, ilk üretildiği zaman beklendiği gibi çalışıp çalışmayacağını doğrulamak için de yapılmaktadır. Bu tür testler, sıcaklık veya nem koşulları gibi iklimsel testler veya şok veya titreşim ölçümleri gibi mekanik testler şeklinde yapılmaktadır.

Çevresel testlerin temel uygulamaları, çevresel kimyasal testler, tarım testleri, halk sağlığı ve güvenliği testleri, saha testleri ve petrol testleridir.

Günümüzde çevresel testlere olan ilgi dünya genelinde artmıştır. Bu paralelde gelişmiş labortatuvarlardan, böcek ilaçlarını, polisiklik aromatik hidrokarbonları (PAH’lar) ve poliklorlu bifenilleri (PCB’ler) tanımlamak için hassas analitik testler talep edilmektedir.

Laboratuvarlarda bu testler için, numune hazırlama ekipmanları, sıcaklık odaları, biyoyakıt analizörleri, balanslar, buharlaştırıcılar, stabilite odaları ve genellikle saha testleri için elde taşınır türden parçacık sayaçları, pH metreler, refraktometreler, gaz kromatografisi sistemleri, otomatik numune alıcılar kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra çeşitli sektörlerde üretilen ürünlerin, bir takım çevre koşullarına karşı dayanma güçlerinin bilinmesi de önemli olmaktadır. Bu amaçla gelişmiş laboratuvarlarda ağırlık, sertlik, darbe, sıkıştırma, yoğunluk, bükme, ısınma, sıcaklık, uzama, kopma ve yırtılma gibi çeşitli testler uygulanmaktadır. Aynı zamanda yaşam ömrü testleri yapılmaktadır.

Çevresel dayanım testleri, aydınlatma armatürleri, inşaat malzemeleri, makina ve ekipmanları, ev aletleri, ısıtıcılar, elektrik fiş, priz ve anahtarları, kablolar, kablo kanalları, alarmlar, PVC malzemeler, buat ve sigorta kutuları ve regülatörler gibi ürünlere uygulanmaktadır.

Örneğin gelişen ve ilerleyen inşaat sektöründe temel yapı malzemelerinden biri olan beton, üretim çalışmalarından yerinde teslim edilmesine kadar çeşitli etkilere maruz kalmaktadır. Bu konuda birçok standart geliştirilmiş veya revize edilmiştir. Ancak betonun kalıcılık ömrünü etkileyen çevresel koşullar son derece önemlidir. Beton, kompozit bir yapı malzemesidir ve bileşenlerinin birbirini etkilediği kimyasal bir yapısı bulunmaktadır. Bu kimyasal tepkimeler sadece bileşenler arasında olmakla kalmamakta, dışarıdan gelen çevresel etkilerle daha farklı boyut kazanmaktadır. Yani betonun kalıcılığı ve çevresel etkiler, birbirini önemli ölçüde tetikleyen faktörlerdir. Dışarıdan gelen kimyasal etkiler betonun bünyesinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu bakımdan betonun çevresel koşullara dayanım test sonuçları, işletmelere ürün güvenliği açısından önemli veriler sunmaktadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında çevresel koşullara dayanım test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen çevresel koşullara dayanım test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.