CE Sertifikasyon Süreci

Avrupa Birliği ülkeleri, CE işaretini taşıyan ürünlerin, ilgili direktiflerin tüm hükümlerine uyduğunu varsaymaktadır. Buna göre, CE işareti ile ilgili hükümler yanlış şekilde uygulanmadıkça, CE işaretini taşıyan bu ürünlerin piyasaya sürülmesi yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

CE Sertifikasyon Süreci

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin, CE İşareti taşımaları zounluluktur. Dolayısıyla, CE İşareti özellikle, ürünlerin geçerli direktiflerin temel koşullarına uygun olduğunu ve ürünlerin direktiflerde belirtilen uygunluk değerlendirme süreçlerine tabi olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Avrupa Birliği’ne dahil ülkeler, CE işaretini korumak için yeterli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yeni Yaklaşım direktifleri, Avrupa Birliği sınırları içinde ilk kez tüketicilere sunulması amaçlanan ürünler için geçerlidir. Genelde bu ürünler kullanıma hazırdır veya yalnızca kullanım amaçları doğrultusunda yapılabilecek ayarlamalar gerektirir. Kısaca direktifler, Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen yeni ürünlere ve üçüncü ülkelerden ithal edilen yeni ürünlere ve kullanılmış veya ikinci el ürünlere uygulanmaktadır. Ürün kavramı Yeni Yaklaşım direktifleri arasında değişmektedir. Direktiflerde ürün olarak örneğin ekipman, aparatlar, cihazlar, aletler, malzeme, montajlar, bileşenler veya güvenlik bileşenleri, aksesuarlar veya sistemler geçmektedir. Bu nedenle bir ürünün bir veya daha fazla direktif kapsamına girip girmediği üretici firma tarafından kontrol edilmek zorundadır.

Önemli değişikliklere tabi olan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinde piyalalarına sunulduğunda, geçerli direktiflerin hükümlerine uyması gereken yeni ürünler olarak kabul edilir. Orijinal performansı, kullanım amacı ve şekli değiştirilmeden tamir edilmiş ürünler, Yeni Yaklaşım direktiflerine göre uygunluk değerlendirmesine tabi değildir.

Yeni Yaklaşım direktifleri tarafından belirlenen temel koşullar, söz konusu ürün ile ilgili olan bu koşulların kapsadığı tehlikelere bağlı olarak birbirleri ile örtüşebilir veya bunları tamamlayabilir. Aynı ürün veya tehlikenin iki veya daha fazla direktif kapsamına girmesi durumunda, üretici firma tarafından tanımlanan kullanım amacına yönelik olarak, ürünün risk analizi yapılarak diğer direktiflerin uygulanması bazen hariç tutulabilir.

Avrupa Birliği sınırları içinde veya dışında olsun üretici firmalar, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlere CE işaretini yapıştırmaktan sorumludur. Genel olarak CE sertifikasyon süreci şu altı adımda gerçekleşmektedir:

  1. Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek. İlk aşama ürünün hangi direktiflerin kapsamına girdiğini belirlemektir.

  2. Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek. Her direktif, ürün uyumu için yasal olarak nelere ihtiyaç duyulduğunu detaylandırmaktadır.

  3. Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek. Bazı direktifler, uygulanabilir temel şartlara uygunluğu sağlamak için ürünlerin üçüncü taraf bir kuruluş tarafından test edilmesini ve onaylanmasını gerektirir.

  4. Ürün uygunluğunu değerlendirmek. Direktiflerde sekiz uygunluk değerlendirme modülü bulunmaktadır. Bu modüller belirli bir ürün kategorisi için geçerlidir ve şu şekilde belirlenmiştir: Modül A Dahili üretim kontrolü, Modül B Avrupa Birliği tipi inceleme, Modül C Tip uygunluğu, Modül D Üretim kalite güvencesi, Modül E Ürün kalite güvencesi, Modül F Ürün doğrulama, Modülü G Ünite doğrulama ve Modül H Tam kalite güvencesi.

  5. Teknik dosya hazırlamak ve saklamak. Üretici firmalar, ürünün direktif gerekliliklerine uygun olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri içeren bir teknik dosya oluşturmak ve bu dosyayı üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl saklamak zorundadır.

  6. Uygunluk beyanı yapmak ve CE işaretini iliştirmek. Uygunluk beyanı, CE işaretleme direktiflerine uygunluğu gösteren bir beyandır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE sertifikasyon süreci hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE sertifikasyon süreci hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.