CE Belgesi Neden Alınır?

CE Sertifikası almak için üretici firmalar belli süreçlerden geçmek zorundadır. Örneğin, öncelikle ürünün ilgili Avrupa Birliği direktiflerinde yer alan gereksinimleri belirlenir. Sonra ürünün belli gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı tespit edilir. Arkasından belli durumlarda ürünü bir onaylanmış kuruluşa test ettirmek gerekmektedir.

CE Belgesi Neden Alınır?

Bir sonraki adım ürünü test etmek veya test ettirmektir. Bütün bunlar yapıldıktan sonra bir teknik dosya hazırlanır. Bu dosyaya ürün ile ilgili bir uygunluk beyanı hazırlanarak konmak zorundadır. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra artık üretici firma ürün üzerine CE İşareti yerleştirebilir.

Esasen Yeni Yaklaşım Direktifleri, üretici firmalara bu sorumlulukları yüklerken ithalatçı firmalar, sadece şu iki noktada emin olmak zorundadır: piyasaya sunlacak ürünlerin uygulanabilir koşullara uygun olup olmadığı ve Avrupa Birliği vatandaşlarının sağlık ve güvenliği için bir risk oluşturup oluşturmadığı. İthalatçı firmalar bu iki noktada emin olmak için, Avrupa Birliği dışındaki üretici firmaların gerekli adımları atıp atmadığını ve CE Belgesi alıp almadığını doğrulamak zorundadır.

Bunun yanı sıra distribütörler de, hangi ürünlerin CE İşareti taşıması gerektiği ve bu ürünler için teknik dosya hazırlanıp hazırlanmadığı gibi belli yasal gereklilikler hakkında temel bilgilere sahip olmak ve uygun olmayan ürünleri açıkça tanımlayabilmek zorundadır. Ayrıca, resmi kuruluşlara, özenle hareket ettiklerini ve üretici firmadan veya ithalatçı firmadan gerekli önlemlerin alındığını teyit ettiğini gösterebilmelidir.

CE İşareti, üretici firmanın, ürünlerin Avrupa Birliği güvenlik, sağlık ve çevre gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol ettiğini göstermektedir. Aynı zamanda CE İşareti, bir ürünün Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine uygun üretildiğinin bir göstergesidir. Bu sayede CE Belgesi’ne sahip ürünler Avrupa Birlliği sınırları içinde serbest dolaşım hakkı kazanmaktadır.

Tek pazar stratejisi, Avrupa Komisyonu tarafından izlenen ve insanların, hizmetlerin, ürünlerin ve sermayenin daha rahat hareket etmesini öngören, Avrupalı işletmeler için fırsatlar yaratması beklenen ve tüketiciler için daha düşük fiyatla daha fazla seçenekler yaratılmasını sağlayan bir stratejidir. Bu strateji doğrultusunda Avrupa Birliği vatandaşları, istedikleri yere seyahat edebilecek, istedikleri yere yerleşebilecek ve istekdikleri yerde çalışabilecektir. Bu arada Avrupa Birliği sınırları içinde insanların sağlık ve güvenlikleri ve çevre koşulları korunmaya çalışılmaktadır. Yeni Yaklaşım Direktifleri ve bu çerçevede uygulamaya sokulan CE Belgesi uygulaması bu çabaların bir neticesidir.

CE İşareti’nin bir ürün üzerine konulması ile, üretici firma kendi sorumluluğunda, tüm yasal gerekliliklere uyduğunu beyan etmiş olmaktadır. Üretici firma bu nedenle Avrupa Birliği sınırları içinde tüketicilere sunulacak olan ürünlerin geçerliliğini garanti etmektedir. Bu aynı zamanda Avrupa Ekonomik Bölgesi ve ülkemizde tüketicilere sunulan üçüncü ülkelerde yapılan ürünler için de geçerlidir.

Burada önemli nokta CE Belgesi almak için herhangi bir resmi veya özel kuruluşa müracaat etmenin gerekli olmadığıdır. Sadece ilgili direktiflerde onaylı kuruluşa gidilmesi gerekli durumlarda Avrupa Konseyi tarafından uygun bulunan onaylı kuruluş test ve onayları gerekmektedir. Ancak bu onaylar da belge düzenleme değil, ürünlerin direktifler ve standartlar kapsamında uygunluğuna yöneliktir. Ürünler üzerine CE İşareti koymak ve uygunluk beyanı hazırlamak sorumluluğu doğrudan üretici firmaya aittir.

Bu arada CE Belgesi uygulaması, tüm ürünler için söz konusu değildir. Sadece Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürün veya ürün grupları için CE İşareti uygulanmaktadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.