CE Ürün Testleri

CE işaretleme uygulamasında çok önemli süreçlerden biri ürün testleridir. Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde, direktifler kapsamına giren ürünlerin büyük bir kısmında, üzerine CE işreti konulması konusunda üretici firma sorumlu tutulmuştur.

CE Ürün Testleri

Ürünün risk seviyesine bağlı olarak düşük riskli ürünler için Avrupa Birliği uygunluk beyanı hazırlamak ve ürünler üzerine CE işareti iliştirmek, tamamen üretici firmanın yetkisi dahilindedir.

Üretici firmalar bu yükümlülüklerini yerine getirmek, ilgili yasal düzenlemelerin gerekliliklerine uymak ve uyumlaştırılmış standartlara uygunluğu sağlamak bakımından, ürünleri ya kendi imkanları dahilinde test etmek, ya da bu yönde hizmet veren yetkili kuruluşlar veya laboratuvarlarda test ettirmek zorundadır.

CE işareti uygulaması sırasındaa hazırlanması zorunlu olan teknik dosya içinde mutlaka bu test sonuçlarının bulunması gerekmektedir.

Yeni Yaklaşım programı çerçevesinde CE işareti onayı için belli adımlar atılmak zorundadır Ürünün çeşidine ve taşıdığı risklerin niteliklerine bağlı olarak, önce ürün için hangi direktif veya direktiflerin geçerli olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bazen bir ürün birden fazla direktifin kapsamına girebilir. Bundan sonraki adımda ürünün, belirlenen direktif veya direktiflerdeki tasarım ve üretim için gerekli koşullara ne ölçüde uyduğu belirlenmelidir. Üçüncü adımda ise ürün için direktifte belirtilen seçeneklerden (modüllerden) bir uygunluk değerlendirme süreci seçilmelidir. Uygunluk değerlendirme süreçleri için şu modüller sunulmaktadır:

  • Modül A: İç üretim kontrolü

  • Modül Aa: Onaylanmış kuruluşun müdahalesi

  • Modül B: Avrupa Birliği tip incelemesi

  • Modül C: Tipe uygunluk

  • Modül D: Üretim kalite güvencesi

  • Modül E: Ürün kalite güvencesi

  • Modül F: Ürün doğrulama

  • Modül G: Birim doğrulama

  • Modül H: Tam kalite güvencesi

Yeni Yaklaşım programı çerçevesinde direktifler, risk seviyesini sınıflandırmak ve uygun bir uygunluk değerlendirme prosedürü seçmek açısından ürünün doğası hakkında bir dizi soru kullanmaktadır.

Düşük riskli ürünler için seçenekler, üretici firmanın bir uygunluk beyanı hazırladığı ve CE işaretini ürün üzerine kendi eklediği belgelendirmeyi içermektedir.

Yüksek riskli ürünler ise, belgelendirme için daha büyük risk taşıyan ürünlerdir ve bir onaylanmış kuruluş tarafından ürün teslerinin yapılması ve onaylanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşlar resmi yoldan aday gösterilen ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen kuruluşlardır. Bu kuruluşlar bağımsız birer test laboratuvarı olarak görev yapar ve direktiflerde yer alan süreçleri uygular. Onaylanmış kuruluşlar özel sektör kuruluşu veya resmi kuruluş olabilir. Üretici firmalar herhangi bir Avrupa Birliği ülkesindeki onaylanmış kuruluşu seçebilir. Onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde ve Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) adı verilen bir veritabanında yayınlanmaktadır.

Onaylanmış kuruluş genel olarak ürün testleri yapmakta, tip muayene sertifikası düzenlemekte, teknik dosya ve tasarım dosyası değerlendirmekte, ürün ve kalite sisteminin gözetimini yapmakta ve standartları tanımlamaktadır.

Eğer CE işareti için ürünlerin bir onaylanmış kuruluş tarafından onaylanması gerekiyorsa, üretici firma, ürün için uygun ürün standartlarını ve test yöntemlerini belirler ve bir onaylanmış kuruluş seçer. Bazı direktifler, Avrupa Birliği ülkelerinde bir temsilci atanmasını ister. Bu durumda üretici firmanın bir temsilci belirlemesi gerekir. Bundan sonraki adım uygunluk beyanı hazırlamaktır. Bu beyan, ürün tanımlamasını, üretici firmanın adı ve adresini ve kapsamına girdiği direktif veya direktifleri ve standartları içermelidir. Son adım ürün üzerine CE işaretini iliştirmektir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE ürün testleri konusunda hizmetler de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE ürün testleri konusunda hizmetler, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.