ECO-Design, Eko Tasarım, ERP Testleri

Eco design, ya da Eko tasarım yaklaşımı, tüm yaşam döngüsü süresince bir ürünün çevresel etkileri göz önüne alınarak tasarlanmasına yönelik bir yaklaşımdır. Bir ürünün yaşam döngüsü dendiği zaman, genellikle tedarik, üretim, kullanım ve elden çıkarma süreçleri kastedilmiş olmaktadır.

ECO-Design, Eko Tasarım, ERP Testleri

Başka bir ifade ile Eco desing (Eko tasarım), bir tasarım projesinin önündeki malzemelerin, kaynakların ve yaşam sonu senaryolarının, çevresel etkilerini dikkate alan ve ürünün çevre üzerindeki etkilerini azaltan bir kavramdır. Yani ürün tasarımı çevre koşulları düşünülerek yapılmaktadır.

Bugüne kadar yapılan tasarım çalışmalarında hedeflenen, gereksinimleri karşılaması ve en düşük maliyetli olmasıydı. Ancak Eko tasarım ile tasarım sürecine yeni bir boyut kazandırılmış olmaktadır: çevre. Aslında tasarımın çevresel yönü, maliyet veya performans yönlerinin yerini alamaz, ancak bu yaklaşım ile birlikte tasarımcı, maliyet, performans ve çevresel etkileri en iyi şekilde optimize edecek seçim yapmak için zorlanmış olmaktadır.

Eko tasarım yaklaşımı günümüzde gittikçe popüler hale gelmiştir. Örneğin yaşam alanlarının, işyerlerinin ve konutların tasarımında Eko tasarım, oldukça popüler bir yaklaşımdır. Çünkü bugün çok daha fazla insan, kötü tasarımın ve kötü seçimlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin farkındadır. Konut tasarımındaki trendler arasında bambu döşemeler, geri dönüştürülmüş kompozit malzemeler, geri dönüştürülmüş elyaf halılar ve eski binalardan geri kazanılmış malzemeler gibi sürdürülebilir veya yenilenebilir yapı malzemeleri kullanılmaktadır.

Ancak Eko tasarım, malzeme seçimi ile sınırlı değildir, bunun ötesine geçer. Örneğin enerji verimliliği Eko tasarımın kritik bir bileşenidir. Bir tasarımda istenildiği kadar sürdürülebilir malzeme kullanılmış olsun, eğer son üründe büyük bir enerji ayak izi varsa, tüm sürdürülebilir malzeme kazanımları anlamını kaybeder. Bugün enerji vermililiğini arttıran birçok düşünce dile getirilmekte ve uygulama yapılmaktadır. Örneğin çift camlı pencereler, sıcak yaz aylarında güneşi yansıtan çatı kiremitleri ve enerji üretmek için kullanılan çatı güneş panelleri bu çabalara örnektir.

Bu çabaları desteklemek amacı ile Avrupa Birliği Konseyi tarafından 2009/125 / EC sayılı enerji ile ilgili ürünler direktifi yayınlanmıştır. Ülkemizde de bu direktif esas alınarak 2010 yılında Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, enerji ile ilgili ürünlerin tüketicilere sunulabilmesi için, tasarımda uyulması gereken koşulların çerçevesini belirlemektedir ve bu şekilde enerji verimliliğini, çevre koruma düzeyini ve enerji arz güvenliğini arttırmayı hedeflemiştir.

Günümüzde ErP (energy-related products, enerji ile ilgili ürünler), doğal çevrenin korunması bakımından hassas bir noktadır. Büyük çevresel etkileri veya doğal kaynak kullanımı olan ürünler, bir Eko tasarım telafisi için doğal ürünlerdir. Ancak maalesef Eko tasarım ilkelerinin uygulanması ile daha yüksek maliyetli ürünler elde edilmektedir. Ancak kaynakların tükentiği ve eko sistemin bozulduğu günümüzde çevrein telafi edilme imkanı neredeyse kalmamıştır. Ancak zaman içinde teknoloji gelişmelerin, kesinlikle çevre dostu ürünlerin maliyetinde düşüş yaratması beklenmektedir.

Bütün üretici ve ithalatçı firmalar, ürünlerinin ErP direktifinin koşullarına uymasından sorumludur. Üretici firmalar, enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya sürülmesini ve bu ürünlerin CE işaretini taşımasını sağlamak zorundadır. Örneğin, 2009 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 642/2009 sayılı tüzük, televizyonların Eko tasarım koşullarını belirlemektedir. Bu gereksinimlerden biri, bekleme modunda enerji tüketimi ile ilgilidir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında Eco design, Eko tasarım, ErP test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen Eco design, Eko tasarım, ErP test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.