Basınçlı Kaplar CE Belgesi

Avrupa Birliği Konseyi tarafından yayınlanan 2014/68/EU sayılı Basınçlı kaplar direktifi, seri olarak üretilen basınçlı kapları kapsamaktadır. Sabit basınçlı kap en yüksek basıncı 0.5 bardan daha yüksek bir iç basınca maruz kalan kaplar kastedilmektedir.

Basınçlı Kaplar CE Belgesi

2016 yılında yürürlüğe giren bu direktif, daha önce yayınlanan 97/23 / EC saylı direktifin yerini almıştır. Bu direktif, tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirme süreçlerinin güvenliği ile ilgili gereklilikleri ve yasal düzenlemeleri içermektedir.

Bir basınç teçhizatı, basınçlı kaplar, tesisat boruları, emniyet tertibatları ve flanşlar, tübüller ve kaplinler gibi basınçlı parçalara ekli elemanlardan oluşmaktadır.

Üretici veya ithalatçı firmalar, basınçlı ekipmanın doğrudan değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini ya da onaylanmış kuruluşun bu sürece dahil olup olmayacağını bilmek zorundadır. Söz konusu direktif, izin verilen en yüksek basınç, basınçlı ekipmanın hacmi ve çapı ve istenilen malzeme içeriği gibi ürün özelliklerine bağlı olarak, basınçlı ekipmanları dört kategoride toplamaktadır. Farklı kategorilere giren basınçlı ekipman, entegre ve fonksiyonel birime monte edilmişse, en yüksek kategorideki basınçlı ekipman tüm montajı belirlemektedir. Her modül izlenecek uygunluk sürecini açıklar ve uygulanabilir kategoriye göre uygun modül uygulanır.

Üretici veya ithalatçı firma, basınçlı ekipmanın üzerine CE işaretini yerleştirerek, bu ürünün 2014/68 / EU sayılı Basınçlı ekipmanlar direktifinin temel koşullarına uygun olduğunu beyan etmiş olmaktadır. Sadece üzerinde CE işareti bulunan basınçlı kaplar, Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde serbest olarak işlem görebilir.

Basınç altında bulunan kapların dayanımına katkıda bulunan parçalar ve düzenekler, genel olarak alaşımsız kaliteli çelik, alaşımsız alüminyum veya yaşlanma ile sertleşen alüminyum alaşımlarıdır. Söz konusu direktif, kapsamı dışında kalan ürünleri şu şekilde belirmektedir:

  • Herhangi bir akışkan ya da maddenin bir tesise karadan veya denizden nakliyesi için kullanılan boru hatları

  • Basit basınçlı kaplar (2014/29 / EU sayılı direktif)

  • Aerosol dağıtıcılar (75/324 / EEC sayılı direktif)

  • Yüksek fırınlar

  • Esnek bir gövdeden oluşan basınçlı teçhizat (örneğin lastikler ve hava yastıkları)

  • Gazlı içecekler için kullanılan şişeler veya kutular

  • Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatörler ve borular

Ülkemizde, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) yayınlanmıştır.

Yetkili kuruluşlar tarafından bu yönetmeliğe uygun olarak basınçlı ekipman için kapsamlı CE işaretlemesi yapılmaktadır. Bu kuruluşlar tarafından CE belgesi yanı sıra, ilgili gereklilikleri belirlemek için ürün sınıflandırması, yönetmeliğe uygun risk analizi, Avrupa uyumlaştırılmış standartlarına dayalı ürün uygunluk testi, eğer gerekiyorsa onaylanmış kuruluş için seçim ve rehberlik, teknik dosyayı hazırlama ve değerlendirme, kullanıcı talimatlarını hazırlama ve kontrol etme ve Avrupa Birliği uygunluk beyanını doğrulama hizmetleri de verilmektedir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, üretici firma, ithalatçı firma ve distribütörler için yasal yükümlülükler içermektedir. Üretici firmalar, basınçlı ekipmanlar için bir teknik dosya hazırlamak ve uygunluk değerlendirme sürecini gerçekleştirmek zorundadır. Arkasından, öngörülen basınçlı ekipmanların geçerli gereklere uygunluğunu ortaya koyan Avrupa Birliği uygunluk beyanı düzenler ve ürün üzerine CE işaretini iliştirir.

Uygunluk değerlendirmesi yapılırken, Avrupa uyumlaştırılmış standartlarına dayalı ürün testi ve güvenlik değerlendirmesi yapılmak zorundadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında basınçlı kaplar CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen basınçlı kaplar CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.