CE İşareti

CE İşareti, bu işareti taşıyan ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde üretildiği anlamına gelmemektedir. Ürünün piyasaya sürülmeden önce değerlendirildiğini ifade etmektedir. Bir başka deyişle bu ürünlerin Avrupa Birliği direktiflerinde yer alan yasal gereklilikleri karşıladığı anlamına gelmektedir.

CE İşareti

Avrupa Birliği sınırları içinde tüketicilere bir ürün satmak isteyen üretici firmalar, uygunluk değerlendirmesi yapmak, teknik dosya hazırlamak, uygunluk beyanı yapmak ve bütün bu aşamalardan sonra ürün üzerine CE İşareti yerleştirmekten sorumludur. Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren distribütörler, ürünler üzerinde hem CE İşareti olduğunu hem de gerekli destekleyici belgelerin varlığını kontrol etmek zorundadır. Üçüncü bir ülkeden Avrupa Birliği’ne bir ürün ithal eden ithalatçı frmalar da Avrupa Birliği dışındaki üretici firmanın gerekli adımları attığını kontrol etmek zorundadır.

CE İşareti uygulaması, sadece Yeni Yaklaşım Direktifleri’nden bir veya bir kaçının kapsamına giren ürünler için zorunludur. Ürünler Avrupa Birliği dışında başka bir ülkede üretilse bile, bu ürünler CE İşareti gerektiren bir direktif kapsamına giriyorsa, mutlaka direktiflerde yer alan gerekliliklerin karşılanması ve ürün üzerine CE İşareti’nin konulması zorunludur. Yoksa Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen bütün ürünler için CE İşareti taşıma zorunluluğu yoktur.

CE İşareti, oyuncaklardan elektrikli ekipmanlara, sivil patlayıcılardan tıbbi cihazlara, asansörlerden basınçlı ekipmanlara kadar oldukça geniş bir yelpazede ürünler için uygulanmaktadır. Bu ürün gruplarının tam tam listesi şu şekildedir:

 • Aktif implante edilebilir tıbbi cihazlar

 • Gaz yakıt yakan cihazlar

 • İnsanları taşımak için tasarlanmış teleferik tesisatları

 • Enerji ile ilgili ürünlerin eko tasarımı

 • Elektromanyetik uyumluluk

 • Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipman ve koruyucu sistemler

 • Sivil kullanım için patlayıcılar

 • Sıcak su kazanları

 • Ev buzdolapları ve derin dondurucular

 • In vitro diagnostik tıbbi cihazlar

 • Asansörleri

 • Alçak gerilim

 • Makina

 • Ölçüm cihazları

 • Tıbbi cihazlar

 • Çevrede gürültü emisyonu

 • Otomatik olmayan tartı aletleri

 • Kişisel koruyucu ekipman

 • Basınçlı ekipman

 • Havaifişekler

 • Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı

 • Gezi amaçlı tekneler

 • Oyuncak güvenliği

 • Basit basınçlı kaplar

Ancak kimyasallar, ilaçlar, kozmetik ürünleri ve gıda maddeleri için CE İşareti gerekli değildir.

Uygunluk değerlendirme gereklilikleri yerine getirildikten sonra üretici firma ürün üzerine veya ambalajına CE İşaretini yerleştirebilir. CE İşareti kullanmanın kendine özgü kuralları vardır. CE logosunun şekli, boyutları ve kullanımına yönelik özel koşullar ilgili yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Bu koşullar, her ürün için geçerli olan direktife bağlı olarak farklıdır. Genel olarak CE İşareti, ürünün kendisine yapıştırmak zorundadır. Ancak ürün ambalajı üzerine, el kitaplarına ve başka destekleyici belgelere de CE İşareti konabilir.

CE İşareti sadece üretici firma tarafından veya yetkili temsilcisi tarafından yerleştirilmelidir. CE işareti, ilgili direktiflerde bulunmayan ürünlere yerleştirilemez. Ürün üzerine CE İşareti konulduğu anda, üretici firma, ürünün ilgili direktiflerin gerekliliklerine uygun olduğunun tüm sorumluluğunu almış olur. Ürünün ilgili direktiflere uygunluğunu göstermek için sadece CE İşareti kullanmak yeterlidir. CE işaretinin anlamını veya şeklini üçüncü kişilere yanlış anlatacak herhangi bir işaret ürün üzerine konulamaz. Ayrıca ürün üzerine yerleştirilen diğer işaretler CE İşareti’ni kesinlikle kapatmamalıdır.

CE İşareti’nin hatalı kullanılması durumunda Avrupa Birliği ülkeleri gerekli işlemleri yapmak ve ihlaller için cezai yaptırımlar uygulamak durumundadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE İşareti hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE İşareti hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.