Yanmazlık Testleri

Genelde endüstriyel tesislerde ciddi maddi hasarlara ve daha kötüsü can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan yangın veya patlama olayları yaşanmaktadır. Üretim faaliyetlerinde yanıcı malzemeler kullanılan bazı işletmelerde, yangın ve patlamaların çok sık meydana gelmesi, birkaç faktöre bağlıdır.

Yanmazlık Testleri

Buhar alanında bulunan patlayıcı bir karışım, kimyasal maddelerin doğal güvenlik etkileri hakkında fazla bilgi sahibi olmamak, ya da yetersiz güvenlik önlemler bu tür olaylara yol açmaktadır. Sanayide yanıcılık testlerinin yapılması bu nedenle önemlidir.

İşletmelerde yangın veya patlama risklerini en aza indirmek için, malzemenin yanıcılık özelliklerini, düşük yanıcılık sınırlarını, üst yanıcılık sınırlarını, oksijen konsantrasyonunun sınırlandırılmasını ve sönme indeksi gibi temel özellikleri anlamak ve değerlendirmek çok önemlidir. Örneğin, düşük yanıcılık sınırı, yanıcı buhar veya gaz ve hava karışımının yanıcı olduğu en düşük konsantrasyonu ifade etmektedir. Üst yanıcılık sınırı, yanıcı buhar veya gaz ve hava karışımının yanıcı olduğu en yüksek konsantrasyonu ifade etmektedir. Sınırlı oksijen konsantrasyonu, herhangi bir konsantrasyonda yanıcı bir buhar veya gazla karıştırıldığı zaman yanıcı bir olay oluşturmak için gereken minimum oksijen konsantrasyonunu ifade etmektedir. Parlama indeksi ise, yanıcı bir karışım için hacimsel, normalleştirilmiş maksimum basınç artış hızını ifade etmektedir.

Bu özelliklerin tespit edilmesi için çeşitli yanıcılık testleri yapılmaktadır ve bu koşulların anlaşılması, uygun güvenlik önlemlerinin alınmasında esastır. Bu testlerde, belli bir kimyasal maddenin yanıcılığını etkileyen farklı değişkenler dikkate alınmaktadır. Örneğin oksitleyici ortam, sıcaklık, basınç, tutuşma enerjisi, alan büyüklüğü ve geometrisi ve gaz bileşimi gibi. Bu testlerden elde edilen veriler, işletmelerde patlayıcı olay olasılığını en aza indirmeye destek olmakta ve işletmelerin uygun güvenlik süreçlerini tasarlamaları ve uygulamalarına imkan vermektedir.

Yanmazlık testleri diğer yandan bitmiş bir ürünün veya bir malzemenin, ateşe veya ısıya maruz kaldığı zaman veya yakınında bulunduğu zaman, ne kadar kolay tutuşacağını ve yanacağını belirlemek içim de yapılmaktadır. Bu testleri yaptırmamak, kamu güvenliği için önemli bir risk olmakla kalmaz, aynı zamanda işletmenin pazar erişimini de kısıtlar ve bazı durumlarda yaptırımlara yol açar.

Yanmazlık testleri, malzemelerin bir ateşleme kaynağına duyarlılığı, yanma eğilimi ve ateşlendiği zaman yanma hızı gibi bir malzemenin kırılganlığını ölçmeye yönelik çeşitli test yöntemlerini kapsamaktadır. Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından, yangınlarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmaya yönelik, çeşitli malzeme türleri ve bitmiş ürünler için asgari yanıcılık gerekliliklerini gösteren standartlar geliştirilmiştir.

Yanmazlık testleri genel olarak ateşleme duyarlılığı, pişirme oranı, yayılmış ateş, tutuşma ve parlama gibi yangına ilişkin çeşitli testleri kapsamaktadır.

Tüketici ürünleri tüketicilere sunulmadan önce, yanma, ısı ve duman tahliye kriterleri dahil güvenlik gerekliliklerini ve düzenlemelerini yerine getirmek zorundadır. Yanıcılık test yöntemleri, malzemelerin ne kadar kolay tutuşabildiğini, ne kadar çabuk yandıklarını ve yandığı zaman ne tepki verdiklerini belirlemeye yöneliktir. Malzemeler, teknik özelliklere bağlı olarak genelde dikey ve yatay yanıcılık testlerine tabi tutulmaktadır. Dikey yanıcılık testlerinde, tutuşma alevinin alınmasından sonra yandığı süre, malzemenin ne kadar yandığı ve yanan parçacıkları damlatıp damlamadığı gözlenir. Yatay alevlenebilirlik testlerinde ise, alevin alınmasından sonra malzemenin yanmaya devam edip etmediği ve yanma oranı hesaplanır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında yanmazlık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen yanmazlık test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.