Armatür CE Belgei

Aydınlatma armatürlerinin üzerine yerleştirilen CE işareti, bu ürünlerin güvenliğini göstermekte ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluğunu kanıtlamaktadır.

Armatür CE Belgei

Gelişmiş laboratuvarlarda, üretici firmaların aydınlatma armatürleri üzerine CE işareti koymaları için gereken uygunluk beyanını desteklemek için bağımsız testler yapılmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri dışından üretici olsun ithalatçı olsun, tüketicilere sunulacak armatürler için özen göstermeleri konusunda yasal bir sorumluluk söz konusudur.

Aydınlatma armatürleri için CE işareti, üretici firmalar açısından şu sayılan direktiflere uygunluk beyanını ıifade etmektedir:

 • 2014/35 / AB sayılı Alçak Gerilim Direktifi

 • 2014/30 / AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi

 • 2014/53 / AB sayılı Radyo Ekipmanı Direktifi

 • 2009/125 / EC sayılı Enerji İlgili Ürünler Direktifi

 • 2011/65 / AB sayılı Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması (RoHS) Direktifi

Ülkemizde de Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu direktifler esas alınarak, şu yasal düzenlemeler çıkarılmıştır:

 • Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (kısaca Alçak Gerilim Yönetmeliği)

 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

 • Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

 • Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

 • Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Aydınlatma armatürlerine CE işaretinin konulması için bir takım testlerin yapılması gerekmektedir. Üretici firma bu testleri kendi imkanları ile yapabileceği gibi, gelişmiş laboratuvarlardan da test hizmetleri alabilir. Gerekli testler tamamlandığında üretici firma, bu raporları teknik dosya içinde saklamak zorundadır.

CE işaretleme sürecinde ilgili başka yasal düzenlemeler de uygulanabilir ve uygunluk gösterilmesi gerekebilir. Örneğin, REACH yönetmeliği, enerji etiketlemesi, genel ürün güvenliği yönetmeliği, piller, atık yönetimi gibi.

Birçok durumda uyumlaştırılmış Avrupa standartları, yasal düzenlemelerin gereklerine uygunluk bakımından yeterli olmaktadır ve bunlar, üretici firmaların gereksinimlerini karşılamaları için en kolay bir yaklaşım sunmaktadır.

Standartlardan uzaklaşma, örneğin tam performans şartlarını yerine getirmeme durumunda, teknik dosyada ve uygunluk beyanında, standardın neden tam olarak uygulanmadığı ayrıntılı olarak ifade edilmelidir. Bu tür bir sapma, resmi kuruluşlar nezdinde sorunlara neden olabilir. Çünkü yorumu kimin yaptığına, çözüm önerisine ve ürünün kullanım amacına bağlı olarak farklı yorumlara yol açabilir. Ancak kuşkusuz üretici firmalar, piyasaya sadece uygun ürünler sunmalı ve ürünlerin temel gereksinimleri karşıladığını belgelemelidir.

Yaygın olarak kullanılan genel aydınlatma armatürlerinin türlerine göre, CE işareti uygunluğuna ilişkin başlıca standartlar şunlardır:

 • Alçak gerilim konusunda,

  • TS EN 60598 Aydınlatma armatürleri

  • TS EN 62493 Elektromanyetik alanlara maruz kalan insanlar ile ilgili aydınlanma donanımının tetkiki

  • TS EN 61347 Lamba kontrol düzeni

  • TS EN 60432 Lambalar - Akkor filamanlı - Güvenlik kuralları

 • Elektromanyetik uyumluluk konusunda,

  • TS EN 55015 Elektrikli aydınlatma ve benzeri donanımın radyo bozulma karakteristiklerinin sınır değerleri ve ölçme yöntemleri

  • TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar - EMU bağışıklık kuralları

  • TS EN 61000 Elektromanyetik uyumluluk (EMU)

 • Enerji konusunda,

  • TS EN 62722 Armatür performansı

  • TS EN IEC 62442 Lamba kontrol düzeninin enerji performansı

 • RoHS konusunda,

  • TS EN IEC 63000 Tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına göre elektrikli ve elektronik mamullerin değerlendirilmesi için teknik dokümantasyon

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında armatür CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen armatür CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.