Kimyasal Testleri

Kimyasal testler, bir kimyasal maddenin güvenlik, kalite, verimlilik, denetim, tutarlılık ve günlük yaşamı etkileyen diğer faktörlerin sağlanmasında son derece önemlidir.

Kimyasal Testleri

Kimyasal testler dendiği zaman, birçoğu şu sayılan alanlarla örtüşen oldukça geniş bir alana yayılan test ve analizler anlaşılmaktadır: biyolojik, inorganik, enstrümantal, niteliksel, niceliksel ve organik. Sağlık ve güvenliği ilgilendiren konularda daha ayrıntılı kimyasal test ve analizler yapılması gerekmektedir.

Günümüzde kimyasal test ve analizler, sadece araştırma yapan bilim adamları için önemli değildir, aynı zamanda günlük yaşamı yakından ilgilendirmektedir. Kimyasal testler, bir kimyasal madde örneğinin kimyasal bileşimini tanımlamak ve ölçmek için kullanılan süreçler ve yöntemler bütünüdür. Belli bir madde hakkında herhangi bir kimyasal bilgi edinmek için, gerekli tüm yöntemlerin uygulanması gerekmektedir.

Analitik kimyada esasen iki temel alan bulunmaktadır: niteliksel testler ve niceliksel testler. Niteliksel kimyasal testler, bir kimyasal madde içeriğinde bulunan belli bir elementi veya bileşiği tanımlamak için yapılmaktadır. Niceliksel testler ise, bir kimyasal maddenin kalite veya konsantrasyonunu belirlemek için yapılmaktadır. Örneğin, tuzun kimyasal analizi yapılırken tuzda klor elementinin bulunup bulunmadığını tespit etmek için niteliksel testler yapılırken, tuzdaki klor yüzdesini belirlemek için niceliksel testler yapılmaktadır.

Niteliksel testler, bilinmeyen bir malzeme örneğinde bulunan elementlerin ve bileşiklerin tespit edilmesi amacı ile yapılmaktadır. Yani inorganik bileşiklerin elementel bileşimini anlamaya çalışan bir analitik kimya tekniğidir. Esas olarak sulu bir çözeltide iyonları tespit etmeye odaklanır. Çözelti daha sonra, belli iyonların karakteristik tepkimelerini test etmek için çeşitli reaktiflerle işleme sokulur. Bu şekilde renk değişimleri, katı şekillenme ve diğer açıkça görülebilir değişiklikler izlenir.

Kimyasal test ve analizler, çoğu insanı yaşamları boyunca etkilemektedir. Bilgisayarlar, tarım ilaçları, arabalar, tuvalet kağıtları, yakıtlar, diş macunları, ilaçlar, yiyecek maddeleri, giysiler, deterjanlar ve çevre. Bunların hepsi geçmişte çeşitli şekillerde kimyasal analizlere tabi tutulmuştur ve gelecekte de tutulmaya devam edecektir. Bu bakımdan kimyasal testlerin ve analizlerin önemi göz ardı edilemez. Hatta günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Bugün kimyasal test ve analizler, toplumun gerçeği bilmesi, önemsemesi veya endişe etmesi olsun olmasın herkesin yaşamında yer almış durumdadır. Bu test ve analizler, kalite, verimlilik, güvenlik, tutarlılık ve kontrol açısından günlük yaşamı etkileyen birçok faktörü garanti etmektedir. Ancak kimyasal analizler hiçbir zaman mutlak değildir ve her zaman istatistiksel varyasyonlar ile sınırlıdır. İstatistik değerler kimyasal analizin en önemli kısmını oluşturmaktadır.

Kimyasal test ve analizler, yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve üretimde kullanılan kimyasal maddelerin kalite ve kompozisyonunu anlamak için yaşamsal öneme sahiptir. Üretimde en doğru ve en uygun metodolojiyi uygulamadaki başarı, kimyasal testlerin başarısına bağlıdır. Problemleri çözmek ve doğru kompozisyonu belirlemek için, ileri analitik tekniklerin kullanılması gereklidir.

Bugün gelişmiş laboratuvarlarda yapılan kimyasal bileşim analizleri, çok çeşitli uygulamaları kapsamaktadır ve kimyasal kaliteyi, kimliği, bileşimi ve safsızlıkları belirleyen ve moleküler yapıyı ortaya çıkaran çalışmalardır. Bu çerçevede kimyasal iz analizleri, iz metal analizleri, kimyasal kalıntı testleri, organik ve inorganik analizler ve kirlenme tespit ve analizleri dahil çok çeşitli niteliksel ve niceliksel kimyasal testler yapılmaktadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında kimyasal test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen kimyasal test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.