CE Avrupa Standardlarına Uygunluk Sertifikasyonu

Tek pazar, bugün Avrupa’nın en büyük başarılarından biridir. Bu, ürün ve hizmetlerin, sermayenin ve emeğin serbestçe dolaşabileceği bir ekonomik alan demektir ve Avrupa Birliği’nde refah için bir temel oluşturmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde, ürünlerin serbest dolaşımındaki engelleri kaldırmak için özgün ve yenilikçi araçlar geliştirilmiştir.

CE Avrupa Standardlarına Uygunluk Sertifikasyonu

Bunlar arasında en büyük pay Yeni Yaklaşım Direktifleri’nindir. Bu uygulamada neyin gerekli olduğu yasal düzenlemeler ile belirlenmiş ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda en büyük seçim üretici firmalara bırakılmıştır.

1987 yılından bugüne Yeni Yaklaşım çerçevesinde 20’nin üzerinde direktif kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Muhakkak ki bu uygulamanın da bir takım problemleri olmuştur. Bu problemleri açıklığa kavuşturmak üzere 1994 yılında bir rehber yayınlanmıştır ve bu rehber sonradan güncellemiştir. Bu rehber, atıfta bulunduğu direktiflerin anlamını, önemini ve pratik sonuçlarını ortaya koymaktadır.

Malların serbest dolaşımı, tek pazar ilkesinin temel taşıdır. Bu amaca ulaşmak için mevcut sistemler, ticarette yeni engellerin kaldırılması, karşılıklı tanıma ve teknik uyumlaştırmaya dayanmaktadır.

Yeni Yaklaşım stratejisinde, 1985 tarihli Konsey Kararı ile, şu ilkeler benimsenmiştir:

 • Üye ülkelerin topluluk içinde ürünlerin serbest dolaşımdan yararlanmak için bu ürünlerin yerine getirmesi gereken temel koşulları, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlemesi gerekmektedir.

 • Direktiflerde belirtilen temel gereklilikleri karşılayan ürünlerin teknik özellikleri, uyumlaştırılmış standartlarda yer almaktadır.

 • Uyumlaştırılmış standartlar veya diğer standartların uygulanması isteğe bağlıdır ve üretici firma, gereksinimleri karşılamak için her zaman başka teknik şartnameler uygulayabilir.

 • Uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak üretilen ürünler, ilgili temel gerekliliklere uygunluk varsayımından yararlanır.

Yeni Yaklaşım ilkelerinin işlemesi için şu hususlar önemlidir:

 • Standartlar, direktiflerin belirlediği temel gereklilikler konusunda garantili bir koruma seviyesi sunmalıdır.

 • Ulusal otoriteler, direktifin güvenliğinin veya diğer çıkarların korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmelidir.

 • Ayrıca, bir ürünün uygunluğuna ya da uyumlaştırılmış standartların başarısızlıklarına ya da eksikliklerine itiraz etme olasılığını sağlamak için bir güvenlik önlemi olmalıdır.

Yeni Yaklaşım ilkeleri, temel gerekliliklerin uyumlu hale getirilmesini ve yasal düzenlemelerin zorunlu hale getirilmesini gerektirmektedir. Ayrıca ilgili ürün grubu, standardizasyon için uygun olmalıdır.

Yeni Yaklaşım direktiflerinin temel prensipleri şunlardır:

 • Uyumlaştırma temel gereksinimler ile sınırlıdır

 • Sadece temel gereklilikleri yerine getiren ürünler piyasaya sürülebilir ve hizmete sokulabilir

 • Uyumlaştırılmış standartların, ilgili temel şartlara uygun olduğu varsayılmaktadır

 • Uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik şartnamelerin uygulanması isteğe bağlıdır ve üretici firmalar temel şartlara uygunluğu sağlayan teknik çözümleri seçmekte özgürdür

 • Üreticiler, ilgili direktifte belirtilen farklı uygunluk değerlendirme prosedürleri arasından seçim yapabilir

Yeni Yaklaşım Direktifleri ile başlatılan CE İşareti uygulaması tamamen bu prensiplere dayanmaktadır ve üretici firmalar belli koşullarda uygunluk beyanı hazırlamakta ve ürünleri üzerine CE İşareti koymakta serbet bırakmaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri, ürünlerin piyasaya sürülmesini ve hizmete alınmasını sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ancak piyasa gözetimi ve denetimi yapma yükümlülükleri de bulunmaktadır. Üretici firmalar CE İşareti konusunda büyük bir serbestiye sahip olsalar da, herhangi bir uygunsuzluk durumunda veya kötüye kullanma durumunda ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirler. Burada önemli olan tüketicilerin güvenlik ve sağlıklarını korumak ve çevrenin zarar görmemesini sağlamaktadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Avrupa standartlarına uygunluk hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Avrupa standartlarına uygunluk hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.