CE Sertifikası Nedir?

CE Sertifikası almanın üretici firmalar için belli süreçleri var. Her ne kadar belli ürün grupları için CE İşareti uygulaması getirilmiş olsa da bugün çok sayıda ürün için, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerinde tüketicilere sunulmadan önce CE Sertifikası ihtiyacı bulunmaktadır.

CE Sertifikası Nedir?

Bu sertifika, ürünlerin ilgili direktifler kapsamında değerlendirildiğini ve güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklilikleri bakımından Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne uygun olduğunu kanıtlamaktadır. CE Sertifikası, hem Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen hem de dışarıda üretilip de Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek olan tüm ürünler için geçerlidir. CE Sertifikası alma ya da CE İşareti uygulaması için belli adımların atılması gerekmektedir. Bu adımların ilki, ürünün Avrupa Birliği direktifleri açısından gereksinimlerini belirlemektir. Örneğin, oyuncaklar, elektrikli ekipman, makinalar, tıbbi cihazlar, asansörler ve kişisel koruyucu ekipman, CE İşareti uygulamasına giren ürün ve ürün gruplarıdır. İlgili direktifler, ürünlerin yerine getirmesi gereken temel gereksinimleri ortaya koymaktadır.

CE Sertifikası’nın ikinci adımı, ürünün beli gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmektir. Bu sorumluluk esasen üretici firmadadır. Üretici firmalar ürünlerin ilgili Avrupa Birliği direktifi gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kendileri belirlemektedir. Eğer ürünler için uyumlaştırılmış Avrupa Birliği standartları varsa ve üretim sürecinde bu standartlara uyulmuşsa, bu ürünlerin ilgili Avrupa Birliği direktiflerinde yer alan kriterlere uygun olduğu varsayılacaktır. Genelde bu standartların kullanımı isteğe bağlıdır ve üretici firma bunları kullanmak zorunda değildir. İlgili direktiflerde yerel alan temel gereklilikleri yerine getirmek amacı ile başka teknikler de uygulanabilir.

CE Sertifikası’nın üçüncü adımı, ürünü bir onaylanmış kuruluşa test ettirmek ve onaylatmaktır. Bu süreç tüm ürünler için geçerli değildir. Bazı ürünler için, özel uygunluk değerlendirme kuruluşlarından, yani onaylanmış kuruluşlardan, ürünün belli teknik gereksinimleri karşıladığının doğrulanması istenmektir. Onaylanmış kuruluş gerektiği zaman bu bilgilere Avrupa Birliği web sitesinde yer alan NANDO veritabanından ulaşılabilmektedir.

CE Sertifikası’nın dördüncü adımı ürünü test etmek veya test ettirmektir. Ürünün bağımsız bir kuruluş veya laboratuvar tarafından doğrulanması gerekmiyorsa, teknik gerekliliklere uygunluğunu kontrol etmek amacı ile üretici firmalar tarafsız ve bağımsız yetkili bir kuruluştan test talep edebilir. Ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek risklerin belirlenmesi açısından test işlemleri yararlı olmaktadır. Üretici firma bu tür testleri, varsa kendi laboratuvarlarında da yaptırabilir.

CE Sertifikası’nın beşinci adımı ise teknik dosyanın hazırlanmasıdır. Bu dosya ürünün, ilgili teknik gereksinimlere uygun olduğunu kanıtlayan test sonuçları ve raporlar dahil tüm belgeleri içermelidir.

Nihayet CE Sertifikası’nın son adımı bir uygunluk beyanı hazırlamak ve ürün üzerine CE İşareti’ni yerleştirmektir. Uygunluk beyanı, üretici tarafından hazırlanmalıdır ve ürünün ilgili tüm yasal gereklilikleri karşıladığını ifade etmek zorundadır. CE İşareti, görünür, okunaklı ve silinemez özellikte olmalıdır. Ayrıca üçüncü adımda açıklandığı gibi CE Sertifikası sürecine bir onaylanmış kuruluş dahil olmuşsa, bu durumda onaylanmış kuruluşun kimlik numarası da ürün üzerinde yer almak zorundadır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri çerçevesinde üretici firmalar, ürünün uygunluğunu sağlamaktan ve CE Sertifikası almaktan sorumludur. Buna karşılık ithalatçı firmalar, piyasaya sunlacak ürünlerin uygulanabilir koşullara uyduğundan ve Avrupa Birliği vatandaşlarının sağlık ve güvenliği için bir risk oluşturmadığından emin olmalıdır. Bunun için ithalatçı firmalar, Avrupa Birliği dışındaki üretici firmaların gerekli adımları attığını ve CE Sertifikası aldığını doğrulamalıdır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Sertifikası hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.