CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürünler

CE işareti taşıması zorunlu olan ürünler, Yeni Yaklaşım Direktifleri olarak adlandırılan direktiflerde, ayrı ayrı tanımlanmıştır. Malların serbest dolaşımı, Avrupa pazarının tek hedefidir. Bu amaca ulaşmak için yürürlüğe konulan Yeni Yaklaşım Direktifleri, ticaretteki engellerin, karşılıklı tanınmanın ve teknik uyumun önlenmesine dayanmaktadır.

CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürünler

Her üye ülke tarafından kendi ulusal hukuk sistemine aktarılması gereken bu direktifler, bir ülkede yasal olarak üretilen ve pazarlanan ürünlerin Avrupa Birliği sıırları içinde serbestçe hareket etmesine izin vermektedir.

Bu konuda Avrupa standardizasyon sistemi, ticarette teknik engellerin kaldırılmasında oldukça başarılı olmuştur. Aslında Yeni Yaklaşım programı ilk olarak 1980’li yılların başında tasarlanmıştır. Uygulamaya girmesi, teknik uyum ve standartlara yeni bir yaklaşım konusunda 1985 yılında alınan Konsey Kararı ile olmuştur.

Söz konusu direktifler, piyasaya sürülen ürünlerin yerine getirmesi gereken sağlık ve güvenliğin korunması gibi temel gereksinimleri tanımlamaktadır. Avrupa standartlarını belirleyen kuruluşlar, direktiflerin temel gerekliliklerini karşılayan ilgili teknik şartnameleri hazırlamaktadır ve bunlara uyumluluk, direktiflerde yer alan gerekliliklere uygunluğu sağlamaktadır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri’nin dayandığı temel ilkeler şu şekilde sırlanabilir:

 • Avrupa Birliği yasal düzenlemeleri ile Avrupa standartları arasında açık bir ayrım bulunmaktadır.

 • Arupa Birliği’nin yasal uyumlaştırması, ürünlerin topluluk içinde serbest dolaşımını sağlamak için gereken temel şartlarla sınırlıdır.

 • İlgili teknik şartnamelerin hazırlanması görevi standardizasyon kuruluşlarına verilmiştir.

 • Uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak üretilen ürünlerin, temel gereksinimlere uygun olduğu varsayılmaktadır.

 • Standartlar zorunlu değildir, uygulanması isteğe bağlıdır. Alternatif yollar seçmek mümkündür, ancak direktiflerin temel şartlarına uymak zorunda olan üretici firmalar, ürünlerin direktiflerin esas şartlarına uygun olduğunu kanıtlamak zorundadır.

 • Standartlar, direktiflerin temel gereklilikleri ile ilgili olarak kalite garantisi sunmaktadır.

 • Resmi kuruluşların, insanların sağlığı ve çevrenin güvenliği koruma yükümlülükleri yine devam etmektedir. Bu nedenle piyasa gözetimi yapmaya devam etmek zorundadır.

 • Bu çerçevede olmak üzere, üye ülkeler, güvenli olmayan ürünleri piyasadan çekmek için çeşitli önlemleri alabilir ve yaptırım uygulayabilir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri ile önceki direktifler karşılaştırılacak olursa, 1985 yılından bugüne ciddi iyileştirmeler sağlandığı izlenmektedir. Örneğin CE işareti uygulaması makinalar ve oyuncaklar gibi geniş ürün gruplarına yayılmıştır. Direktifler artık belli ürünleri değil, yatay riskleri kapsamaktadır. Resmi kuruluşlar ile üretici firmalar, ithalatçı firmalar, montaj işleri yapan firmalar ve distribütörler gibi piyasa işletmecileri arasında daha yakın bir işbirliği kurulmuştur. Bir de isteğe bağlı uyumlaştırmaya kıyasla ((çifte rejim), genel uyumlaştırmaya dönülmüştür. Yani birbirinden farklı ulusal yasaların yerine geçen ortak bir yasal düzenleme söz konusudur.

Yeni Yaklaşım Direktifleri, geniş bir esnek yapıya sahiptir. Teknik çözümlerin ayrıntılarına girmek yerine, neyin başarılması gerektiğine odaklanır ve uygunluk değerlendirmesi için farklı seçenekler sunar.

CE işareti taşıması zorunlu ürünler şunlardır:

 • Telsiz ekipmanları

 • Tıbbi cihazlar

 • Aktif implante edilebilir cihazlar

 • In vitro diyagnostik tıbbi cihazlar

 • Makinalar

 • Bazı tehlikeli maddeler içeren ürünler (RoHS)

 • Elektrikli ve elektronik aletler

 • Piller

 • Patlayıcı maddeler

 • Ambalaj malzemeleri

 • Kişisel koruyucu ekipmanlar

 • Oyuncaklar

 • Sivil kullanım için patlayıcı maddeler

 • Piroteknik maddeler (havai fişekler)

 • Ölçüm aletleri

 • Otomatik olmayan tartı aletleri

 • Teleferik tesisleri

 • Asansörler

 • Basit basınçlı kaplar

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE işareti taşıması zorunlu ürünler konusunda hizmetler de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE işareti taşıması zorunlu ürünler konusunda hizmetler, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.