ROHS Testleri

RoHS uygulaması (reduction of hazardous substances, tehlikeli maddelerin azaltılması), tehlikeli maddelerin insanlara ve çevreye zararlı etkilerini düşürmek için Avrupa Birliği tarafından oluşturulan bir yasal düzenlemedir.

ROHS Testleri

2011/65/EU saylı RoHS direktifi, özellikle elektrikli ve elektronik ürünlerin çevresel ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmayı hedeflemektedir. Bu yasal düzenlemenin birincil amacı, elektriklli ve elektronik cihazların, yaşam döngüsünün her aşaması dikkate alınarak daha güvenli üretilmesini sağlamaktır. RoHS uygulaması konusunda bugün bile işletmelerin tereddütleri bulunmaktadır. Oysa üretimde RoHS kapsamına giren parçaları kullanmak artık yasal bir problemdir. Avrupa Birliği sınırları içinde tüketicilere sunulacak herhangi bir ürün için işletmeler, RoHS kapsamına giren ekipman kullanmak zorundadır. CE işaretleme uygulaması çerçevesinde, tüketicilere pazarlanacak tüm ürünlerin, Avrupa standartlarına uyması gerekmektedir.

RoHS, üretici firmaların, distribütörlerin, tüketicilerin ve çevrenin refahını iyileştirmek için hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren, radyum ışıldaması veya 60/40 kurşunve kalay alaşımının düşük erime noktası gibi yararlı özellikleri ile, üretimde kimyasallar kullanılmıştır. Ancak nispeten yakın bir zamanda kullanıma girmeleri yüzünden, bu tür kimyasalların zararlı etkileri tam olarak anlaşılmış değildir. Ancak hem insanların hem de çevrenin tehlikeli maddelere gereksiz yere maruz kaldığı bir gerçektir. Bu duruma verilebilecek en güzel örnek asbesttir. İşlenmesi inanılmaz derecede kolay olan ve yangın geciktirici özelliği güçlü olan asbest, toz halinde işlendiği zaman, örneğin bir elektrikli el aletinde kullanıldığı zaman, ve daha sonra solunduğu zaman oldukça tehlikeli bir kanserojen maddedir. Sonradan ortaya çıkan bu durum yüzünden yüz binlerce insanın sağılığı kötü şekilde etkilenmiştir (özellikle akciğer kanseri).

Bu tür problemleri önlemek amacı ile Avrupa Birliği ülkelerinde, zararlı maddelerin kullanımını azaltmaya yönelik yasa düzenlemeler yapılmıştır. RoHS direktifi (2002/95 / EC sayılı) ilk olarak 2003 yılında yayınlanmıştır ve ürünlerde zararlı maddelerin kullanımı engellenmiştir.

Kısaca RoHS uygulaması, insanların kendi güvenlikleri için sade ve basit bir uygulamadır. Kurşun ve berilyum oksit gibi maddeler belki kısa sürede acil bir tehdit oluşturmasa da, bu tür kimyasallarla ilgili problemler uzun süre maruz kalma durumunda ortaya çıkmaktadır. Sadece elleri yıkamış olmak, bu maddelerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmamaktadır. Bir kimyasal maddeye maruz kalma anı, çıplak elle tutulması da dahil olmak üzere vücudun, söz konusu kimyasal ile fiziksel temas halinde olduğu andır.

RoHS kapsamına giren başlıca kimyasal maddelerin, elektrikli ve elektonik ürünlerde en yüksek bulunma değerleri şu şekildedir:

  • Kurşun, civa, artı 6 değerlikli krom, polibromürlü bifenil ve polibromürlü bifenil eterin maddeleri, ağırlık olarak binde 1’den yüksek olamaz

  • Kadmiyum ağırlık olarak binde 0.1’den yüksek olamaz

  • Dietilheksil fitalat, nutil benzil fitalat, dibutil fitalat ve diizobutil fitalat maddeleri ağırlık olarak binde 1’den yüksek olamaz

Genel olarak gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen RoHS testleri başlıca şu ürünleri kapsamaktadır: buzdolabı, derin dondurucu, fırın, ocak, çamaşır makinası ve kurutma makinası gibi beyaz eşyalar, kahve makinası, saç kurutma makinası, elektrikli süpürge, ekmek kızartma makinası ve tartı aletleri gibi küçük ev aletleri, bilgisayar, faks makinası, tarayıcı, yazıcı ve cep telefonu gibi bilişim malzemeleri, televizyon, radyo, cd ve dvd çalar ve fotoğraf makinası gibi cihazlar, aydınlatma malzemeleri, matkap, testere, çim biçme makinası, perçin tabancası ve püskürtme aletleri gibi küçük sanayi makinaları, oyuncak trenler, oyuncak yarış arabaları, koşu bandı ve ATM’ler.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında RoHS testleri hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen RoHS testleri hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.