CE Nedir?

Avrupa Birliği ülkelerinde hayata geçirilen Yeni Yaklaşım Direktifleri, tüm üye ülkelerde ulusal yasalarla yürürlüğe girmesi zorunlu olan yasal düzenlemelerdir. Bu yasal düzenlemeler, Avrupa Birliği sınırları içinde tüketicilere sunulacak ürünler üzerine, üretici firmalar tarafından CE İşareti koyulmasını gerektirmektedir.

CE Nedir?

Yeni Yaklaşım Direktifleri’nin yürürlükte olduğu yerlerde, ürünlere “CE” işareti konulmadan piyasaya sürmek suç kabul edilmektedir. Bu bakımdan üretici firmalar, ürünlerinin ilgili direktif gerekliliklerine uygun olduğunu sağlamaktan ve ürünler üzerine CE İşareti koymaktan doğrudan kendileri sorumludur.

CE İşareti uygulaması, Avrupa Birliği’nin tek bir pazar oluşturması ve üye ülkeler için ekonomik kalkınmayı teşvik etmesi bakımından önemli bir uygulamadır. İlgili direktiflerin amacı, ürünlerin Avrupa Birliği sınırları içinde hareketini kolaylaştırmaktır. Bu şekilde üzerine CE İşareti konulan ürünlerin Avrupa çapında serbest dolaşımı sağlanmış olmaktadır. Bu yüzden CE İşareti bir anlamda ürünlerin Avrupa Birliği’ne üye ülkeler piyasalarında serbest dolaşmını sağlayan pasaport olarak kabul edilmektedir.

Genel olarak tüketiciler, bir ürün üzerinde gördükleri CE İşareti’ni, bu ürünlerin asgari standartları karşıladığının ve bu nedenle diğer ürünlerin sahip olamayacağı asgari güvenlik seviyesine sahip uygun olduğunun bir göstergesi olarak kabul etmektedir. CE İşareti bu nedenle birçok tüketici için bir güvenlik sembolü olarak görülmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek ürünlerin üzerine CE işareti koymak demek, üretici firmalar için reklamlara harcanan çok yüksek paralardan daha değerli olmaktadır. Bugün ikinci el mağazalarda veya sokak satıcılarının tezgahlarında bazı yüksek kaliteli ve markalı ürünler görmek pek şaşırtıcı olmamalıdır. Çünkü bu ürünlerin en büyük eksikliği üzerlerinde CE İşareti bulunmamasıdır.

CE İşaretleme uygulamasını düzenleyen Yeni Yaklaşım Direktifleri, oldukça geniş tutulmuştur. Çünkü üretici firmaların çok çeşitli ürünler için başvurmaları gerekmektedir. Bu nedenle ürünlerin nasıl tasarlanması ve üretilmesi gerektiği hakkında genel ilkeler belirlenmiş ve bir şekilde en iyi uygulamalar kümesi oluşturulmuştur. Ama elbette bu durum bir ürün veya sürecin, direktifte belirtilen standartlara uyup uymadığı konusunda, zaman alan ve maliyet gerektiren anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu durumu önlemek amacı ile Avrupa Komisyonu tarafından bazı ürünler ve ürün grupları için daha yararlı ve ayrıntılı bir uyumlaştırılmış standartlar kümesi oluşturulmıştur. Eğer üretici firmalar, ürülerinin uyumlaştırılmış standartlardan biri tarafından karşılandığını görüyorsa, doğru yoldadır demektir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde önemli bir ayrıntı yer almaktadır. Bazı durumlarda ürünlerin üçüncü taraf bir laboratuvar veya test kuruluşu tarafından test edilip onaylatılması gerekmektedir. Bu kuruluşlar genelde uygunluk değerlendirme kuruluşları olarak bilinir. Oysa Avrupa Birliği bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak tanımlamaktadır. Avrupa Birliği bu konuda ABD ve diğer ülkeler ile anlaşmalar yapmıştır ve bu ülkelerdeki bazı kuruluşlar onaylanmış kuruluş olarak tanınmıştır. Bu nedenle üçüncü taraf sertifikasyonu gerektiren bir ürün için, üretici firmaların test ve onay için Avrupa Birliği’ne numune veya prototip göndermeleri ve bu yüzden zaman ve para harcamaları gerekmemektedir. Ülkemizde de bu işi onyalanmış kuruluşlar yapmaktadır.

Avrupa Birliği, karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamındaki diğer ülkelerden sertifika veren kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak kabul etmekte ve bunları NANDO adı verilen bir veritabanında yayınlamaktadır (New Approach Notified and Designated Organisations).

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE İşareti hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE İşareti hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.