Performans Testleri

Performans ve dayanıklılık testleri, ürünlerin bilimsel kanıtlara dayalı özelliklerini tespit etmek amacı ile gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen testlerdir. Bu testler, ürünlerin dayanıklılık, hız, ölçeklenebilirlik, kullanım ve stabilite gibi performansını belirlemeye yönelik test ve analizlerdir.

Performans Testleri

Uygulanan test süreçleri, hataları ortaya çıkarmak ve ürünün piyasaya uygun olmasını sağlamak için tasarlanan manuel ve mekanik dayanıklılık test yöntemlerini içermektedir.

Performans ve dayanıklılık testleri, ürün ömrünün başlarında, performansa yönelik olası problemlerin tanımlanması için yapılmaktadır. Ürün geliştirme çalışmalarının ilk adımlarından itibaren son dağıtıma kadar performans testlerinin yapılması gerekmektedir. İşletmeler ancak bu şekilde gereksiz zaman kayıplarından ve üretim maliyetlerinden kaçınabilir. Test sonuçları, ürün kalitesinin kilit bir göstergesidir ve performans testleri, zorlu müşterilerin kazanılmasında önemli bir faktördür.

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından genelde, tüm teknik disiplinleri kapsayan entegre bir performans ve değerlendirme paketi sunulmaktadır. Bu hizmetler kapsamında sadece ürünlerin performans ve dayanıklılığı kanıtlanmamakta, aynı zamanda ürün tasarım kalitesi ve güvenliği de doğrulanmaktadır. Bu sayede işletmelere ürün özellikleri, ürünün güçlü ve zayıf yönleri, bakımı ve performansı hakkında kapsamlı rapor verilmektedir.

Bu çerçevede verilen başlıca hizmetler şunlar olmaktadır: dayanıklılık testleri, fonksiyonel testler, taşıma testleri, güvenlik testleri, yumuşaklık için performans testleri, duyusal kalite testleri, müşteriye özel testler, test planları oluşturma ve kullanım kılavuzu doğrulama. Bunların yanı sıra debi karakterizasyonu, iç ve dış baskıya karşı direnç, mekanik dayanım ve yorulma, yaşam döngüsü analizi, aşırı koşullar altında davranış ve güvenilirlik ve doğruluk testleri de yapılmaktadır. Bütün bu hizmetler, işletmeler için tüketici güveni sağlamak bakımından son derece önemlidir.

Özellikle, mekanik, hidrolik, pnömatik, elektrikli ve elektronik makinalar ve sistemler üreten işletmeler için gerçekleştirilen çok işlevli dayanıklılık testleri çok önemli olmaktadır. Bir ürünün tüketicilere sunulmasından önce, performansı ve dayanıklılığı, hem standart hem de aşırı çalışma koşullarında test edilmeli ve ürünün beklenen yaşam ömrü simüle edilmelidir. Bu şekilde makinanın veya sistemlerin kalitesi ve güvenilirliği garanti edilmiş olmaktadır.

Örneğin yaşam döngüsü testleri, sağlam bir ürün pazarlama stratejisi geliştirmek için paha biçilmez bir araçtır. Bu testler ile birlikte, ürün yaşam döngüsünün her aşaması için kilit stratejik bilgiler elde edilmektedir. Bu çerçevede tüketici benimseme eğrisi, yayılma modeli, yaşam döngüsü performans faktörü matrisi, stratejik konumlandırma ve yer değiştirme analizleri yapılmaktadır. Ürün yaşam döngüsü analizleri, ürün satışlarını tahmin etmek ve bir ürünün pazarlama stratejisini geliştirmek için işletmelere destek olmaktadır. İşletmeler, ürün kategorisinin yaşına göre, satışların nasıl gelişeceğini tahmin etmek ve uygun ürün pazarlama stratejisi geliştirmek için ürün performans ve dayanıklılık verilerini kullanmaktadır.

Kısaca işletmeler açısından hem ürün geliştirme süreçlerinde, hem de ürün yaşam döngüleri boyunca, ürünlerin performans ve dayanıklıklarını takip etmek önemlidir. Dolayısıyla sektörden sektöre performans testlerinin çeşitleri ve nitelikleri değişmektedir. Her sektörden işletmeler kendi faaliyet alanları doğrutusunda ürünlerin performans özelliklerini bilmek ve geliştirmek zorundadır.

Kalite, bugün işletmeler açısından stratejik bir önem kazanmıştır. Çünkü kalite, tüketicilerin tercihlerini belirleyen ana faktördür. İşletmeler hem operasyonel performanslarını iyileştirmek hem de ürün performanslarını arttırmak zorundadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında performans test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen performans test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.