CE Belgesini Kimler Alır?

Genel olarak, bir ürünün Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına girip girmediğini kontrol etmek ve bu ürünlerin işaretlenmesini sağlamak, üretici firmanın sorumluluğu dahilindedir. Ürünler eğer Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki bir ülkeden ithal ediliyorsa, bu durumda bu sorumluluk, ürünleri ithal eden ithalatçı firmaya aittir.

CE Belgesini Kimler Alır?

Bir ürün Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giriyorsa ve bir onaylanmış kuruluşun sürece dahil olması gerekiyorsa, önce ilk muayeneden gelen değerlendirme raporunun, laboratuvardan gelen test raporlarının ve üretici firmadan gelen test raporlarının, onaylanmış kuruluşa verilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş, test sonuçlarının değerlendirilmesi dahil olmak üzere, testlerin ürün standardında verilen kriterlere göre yapıldığını onaylamak zorundadır. Bu şekilde, test edilen numunelerin uygunluk sertifikası uygulanan üründen alındığı ve fabrika üretim kontrolünün, ürün standardında verilen kriterleri yerine getirdiği tespit edilmektedir.

Üretici firma bundan sonra artık Avrupa Birliği uygunluk beyanını hazırlayabilir ve ürün üzerine CE işareti koyabilir.

CE işareti, bir ürünün performans özelliklerini belirlemektedir. İlgili direktiflerde, ülkeye veya ürün çeşidine bağlı olarak, minimum performans seviyeleri yer almaktadır. Örneğin yapı malzemeleri dünyasında CE işareti, malzemenin ilgili şartnamelere uygun olduğunu göstermektedir. Bu, söz konusu ürünün, doğru kullanılması ve muhafaza edilmesi koşulu ile, Yapı Ürünleri Direktifi’nin altı temel amacını karşıladığı anlamına gelmektedir. Yani ürünün, mekanik direnç ve kararlılık, yangın durumunda güvenlik, hijyen, sağlık ve çevre koşulları, kullanım güvenliği, gürültüye karşı koruma ve enerji ekonomisi gerekliliklerini karşıladığı anlamına gelmektedir. Yapı ürünleri, sadece kullanım amacına uygun olması durumunda tüketicilere sunulabilir.

Ürünlere CE işareti iliştirmek bu bakımdan çok önemlidir. Kısaca CE işareti, ürünlerin serbest dolaşımı bakımından bir pasaport niteliği taşımaktadır. Tanım olarak CE işareti, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi sınırları içinde geçerli olan tüm yasal gereklilikleri kapsamaktadır. CE işareti, ticari engellerin kaldırılmasına destek olmakta ve Avrupa Birliği üyelerinin entegrasyonunu güçlendirmektedir. Bu işaret, ürünlerin tüketiciler açısından karşılaştırılabilir olmasına yardımcı olmakta ve pazarın güçlenmesine destek olmaktadır.

Uygunluk beyanı, bir ürünün uyumlaştırılmış standartlardaki ilgili esaslara uygunluğunu onaylamak için bir uygulamadır. Uygunluk beyanı için farklı sistem seçenekleri bulunmaktadır. Esas olarak üretici firmanın uygunluk beyanı vermesi ve imzalaması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, ürünlerin risk seviyelerine bağlı olarak, direktiflerde uygunluk sürecine onaylanmış kuruluşun katılması öngörülmüş olabilir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri, ürün piyasaya sürüldüğü zaman, bir Avrupa Birliği uygunluk beyanı kullanılmasına yönelik, üretici firma ve Avrupa Birliği sınırları içinde kurulan yetkili temsilcisine bir zorunluluk getirmektedir. Uygunluk beyanı, tek bir ürün veya birkaç ürünü kapsayabilir. Uygunluk beyanının teknik dosya içinde diğer belgeler ile birlikte on yıllık boyunca saklanması gerekmektedir.

Ürünlerin üzerinde CE işaretinin yer alması, üretici firmalar açısından Avrupa Ekonomik Bölgesi pazarına girişi sağlamaktadır, çünkü bu ülkeler CE işaretli ürünlere bir kısıtlama getiremezler. CE işareti ürünün, ilgili direktiflere uygun olduğunu ve tüketiciler için güvenli olduğunu garanti etmektedir. Bu açıdan üretici firmaların hasar ve tazminat talepleri önemli ölçüde düşmektedir. Bugün için Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamındaki ürünlerin CE işaretli olmadan piyasaya sunulmasına ve tüketicilerin kullanımına izin verilmemektedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.