Dayanıklılık Testleri

Dayanıklılık derken, bir ürün veya ekipmanın tamir görmesinden veya parçalarının değiştirilmesinden önce, yapabileceği işletme çevrimi sayısı beklentisi ifade edilmektedir. Birçok ürünün dayanıklılığı ilgili standartlarda bu şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra işletmelerde dayanıklılık kavramı, özel olarak tanımlanmış operasyonel performans için de kullanılmaktadır.

Dayanıklılık Testleri

Örneğin, elektriksel dayanıklılık konusunda IEC 60947-1 standardında, bir ürünün elektriksel aşınmaya karşı direnci ile ilgili olarak, ilgili ürün standardında verilen ve değiştirilmeksizin yapılabilecek servis koşullarına karşılık gelen yükte çalışma çevrimi sayısı, bu ürünün dayanıklılığının bir ifadesidir.

Mekanik dayanıklılık ise, mekanik aşınmaya karşı dayanıklılığı bakımından, bir ürün veya ekipmanın mekanik parçalarının, bakım, onarım veya parça değişimi gerekli olmadan önce yapabileceği yüksüz çalışma çevrimi sayısıdır.

Dayanıklılık testleri, bir ürün veya malzemenin uzun süre dayanması beklenen işlem yüküne dayanıp dayanamayacağını tespit etmek için tipik olarak yapılan testleri ifade etmektedir. Dayanıklılık testleri sırasında, olası hasarlar belirlenmektedir. Performans kalitesi bazen dayanıklılık testleri sırasında da değerlendirilmektedir.

Dayanıklılık testlerine, test edilen bir ürün veya malzemenin belli bir süre ve belli bir eşik için potansiyel benzetilmiş koşullar altında verdiği tepkiyi ölçmek için baş vurulmaktadır. Bu testler sırasında kaydedilen gözlemler, test edilen ürün veya malzemenin parametrelerini daha da geliştirmek için kullanılır.

Dayanıklılık testi, ürünlerin uzun bir süre boyunca çok büyük bir yüke dayanırken incelenmesini ve bu koşullar altında gösterdiği tepki parametrelerinin ölçülmesini içermektedir. Performans kalitesi, uzun süren belli bir yük süresinden sonra, hem sonucun hem de tepki sürelerinin, testin başlangıcındaki değerlerden belli bir yüzde ile ne kadar düştüğünden emin olmak için yapılmaktadır. Herhangi bir ürün veya malzeme ilk defa test edildiğinde, tam olarak beklendiği gibi performans gösterebilir. Ancak, belli bir süre boyunca arka arkaya test edildiği zaman, bozulmalar ve arızalar göstermeye başlayabilir ve sistemin çökmesine veya düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Kısaca mekanik testler arasında önemli bir yer tutan dayanıklılık testleri, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından tanımlanan standart test yöntemleri kullanılarak, bir kuvvet uygulandığı zaman, bir malzemenin elastik ve elastik olmayan davranışını ölçmek için yapılmaktadır. Bu testlerin amacı, herhangi bir bağlamdaki tüm malzemelerde olduğu gibi, bir ürün veya malzemenin servis davranışını ve performansını anlamak ve tahmin etmektir. Önemli bir malzeme özelliği olan dayanıklılık gücü, uygun malzemeleri, bileşimleri ve tasarımları tanımlamaya yardımcı olmak için gereklidir. Bu test sonuçları, üretim tekniklerinde veya iyileştirme süreçlerinde başarının değerlendirilebileceği en doğru veridir. Rasyonel malzeme ve yöntem seçimlerinde en doğru kararların dayanağıdır. Bir malzemenin belli mekanik uygulamaları devam ettirmek için uygun olup olmadığı ve elastikiyet, çekme dayanımı, uzama, sertlik, kırılma tokluğu, darbe dayanımı ve gerilme kırılması gibi spesifik parametrelerin ölçümü ancak dayanıklılık testleri ile elde edilmektedir.

Dayanıklılık testleri, farklı uluslararası standardizasyon kuruluşları tarafından standardize edilmiştir. Örneğin Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) bunların başında gelmektedir.

Çeşitli sektörler için uygulanan başlıca dayanıklılık testleri, aşınma, su geçirimlilik, su emme, donma ve çözünme, ıslanma ve kuruma, sıcaklık ve nem etkisi, yangın, genleşme ve büzülme, kılcallık ve sünme gibi testlerdir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında dayanıklılık test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen dayanıklılık test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.