CE Belgesi Almak İçin Neler Gereklidir?

Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde her ürün grubunun özellikleri ve kullanım amaçları için uygunluk değerlendirme sistemi tanımlanmaktadır. Buna göre temelde CE İşareti konusunda asıl sorumluluk üretici firma üzerindedir.

CE Belgesi Almak İçin Neler Gereklidir?

Ürünün, hangi direktif veya direktiflerin kapsamına girdiğini belirlemek, ürünün bu direktif veya direktiflerde açıklanan gereklilikleri karşılayıp karşılamadığına karar vermek, ürün için üçüncü taraf bir kuruluşun (onaylanmış kuruluşun) sürece müdahalesinin gerekip gerekmediğine karar vermek, ürün ile ilgili risk değerlendirmesi yapmak, ürün test ve analizlerini yapmak veya yetkili bir laboratuvarda yaptırmak ve nihayet Avrupa Birliği uygunluk beyanını hazırlayıp imzalamak ve son adımda ürün üzerine CE işaretini yerleştirmek, üretici firmanın yükümlülükleri arasındadır.

Üretici firma, ister kendisi karar vermiş olsun, ister bir onaylanmış kuruluştan test ve onay almış olsun, her durumda ürün üzerine CE işaretini yerleştirmekten ve teknik dosyaya koyduğu her türlü bilgi ve belgeden sorumludur. Bu bakımdan her iki durumda da üretici firma şunların kanıtını göstermek zorundadır:

  • CE işaretini destekleyen bilgi ve belgelerde referans verilen özellikleri belirlemek için ürün tip testleri

  • Üretici firmanın, tip testi sırasında değerlendirilen özelliklerin daha sonra değiştirilmediğinden emin olmasını sağlayan fabrika üretim kontrolü

Bu bilgiler, onaylanmış kuruluş olarak adlandırılan bağımsız ve tarafsız bir kuruluşun, sürece dahil olup olmayacağını belirlemektedir. Direktifte yer alan koşullara bağlı olarak onaylanmış kuruluş şunları yapmaktan sorumlu olabilir: tip testleri, fabrika üretim kontrolünün gözetimi ve ürün sertifikası.

Kısaca CE işaretlemesi, ilgili ürünleri piyasaya sürmenin olmazsa olmaz bir koşuludur. Ürün üzerinde yer alan CE İşareti, teknik dosya içinde yer alan üretici firmanın uygunluk beyanı ve gerekiyorsa uygunluk sertifikası ile birlikte, ürünün ilgili direktiflere uygunluğunu göstermektedir.

Bir ürünün uygunluğunun doğrulanması, çeşitli görevleri içeren bir değerlendirmeye tabidir. Örneğin Yapı Malzemeleri Direktifi’ne göre bir ürünün uygunluğunu kanıtlama açısından, üretici firmanın, ilgili teknik şartnamelere uygun üretim yapabileceğine güvenmesi için yeterli bir fabrika kontrol sistemine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili teknik şartnamede listelenen belli ürünler için ve bir fabrika kontrol sistemine ek olarak, yetkili bir belgelendirme kuruluşunun, fabrika üretim kontrollerini veya ürünlerin kendisini değerlendirmesi gerekebilir.

Başka bir ifade ile üretici firma fabrika üretim kontrolü yapabilir ya da onaylanmış bir kuruluş tarafından üretim kontrolü veya ürünlerin kendisi gözetilebilir ve değerlendirilebilir.

Üretici firmaların, ürünleri için CE belgesi alabilmek için şu adımları atması gerekmektedir:

  • İlk adım, ürün ile ilgili direktif veya direktifleri tanımlamaktır. Ürünün zorunlu CE işaretine tabi olup olmadığını kontrol etmek ve hangi direktif kapsamına girdiğini belirlemek önemlidir.

  • İkinci adım, ürünün belirlenen direktiflerde yer alan temel güvenlik gereksinimlerine uyup uymadığını anlamaktır.

  • Üçüncü adım, uygunluk değerlendirme sürecidir. CE işareti, ancak ürün gerekli şartlara uygun olduğu zaman ürüne iliştirilebilir. Bu adımda önce riskler değerlendirilir ve risklere bağlı olarak, üretici firmanın basit uygunluk değerlendirmesinden onaylanmış bir kuruluş tarafından doğrulanmasına kadar farklı şekilde hareket edilir.

  • Dördüncü adım, ürün üzerine CE işaretinin yerleştirilmesidir. Bir ürün, ilgili direktifin temel güvenlik şartlarına uyduğu zaman, üzerine CE işareti konabilir.

  • Beşinci adım, uygunluk beyanıdır. Bu beyan, ürünün zorunlu güvenlik gereksinimlerine uygunluğunu kanıtlamaktadır ve teknik dosyaya dayanmaktadır.

Artık söz konusu ürün, başka herhangi bir formalite, ulusal güvenlik standardı veya yeni bir test gerekmeden, Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşabilir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.