CE Belgesi Nedir?

Yeni Yaklaşım Direktifleri, ürünlerin hangi düzeyde doğrulama gerektirdiğini ve bunun nasıl yapılacağını açıklamaktadır. Bugün için farklı ürün çeşitlerini kapsayan sekiz farklı modül yürürlüktedir. Üretici firmalar, ürünler için geçerli olan modülü belirledikten sonra, gereksinimleri iyi anlaması ve bunları üretim süreçlerine dahil etmek için bir plan oluşturması gerekmektedir.

CE Belgesi Nedir?

Mevcut süreçler Avrupa Birliği standartlarına uygunsa sorun yok, uygun değilse süreçlerde önemli değişiklikler yapmak gerekir. Her iki durumda da, bu durumun belgelenmesi gerekmektedir. Üretim tamamlandıktan ve ürünler üzerine CE İşareti konduktan sonra, hazırlanan teknik dosyanın 10 yıl boyunca saklanması gerekmektedir.

Ürünlerin Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan gereklilikleri ve ilgili standartları karşıladığından emin olan üretici firmalar için uyum sürecindeki son adım, bir uygunluk beyanı hazırlamaktır. Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sürülecek, direktifler kapsamındaki her bir ürün için üretici firmaların bir uygunluk beyanı hazırlaması gerekmektedir. Bu belge mutlaka teknik dosya içinde yer almalıdır. Bu belge, genelde basit gerçekleri içeren tek sayfalık bir belgedir. Avrupalı yetkililere, üretici firmanın kim olduğu ve beyanın hangi ürünü kapsadığını ifade etmektedir. Ayrıca bu belge, ürünün hangi direktiflerin kapsamına girdiğini, hangi standartların uygulandığını, test sonuçlarının nerede kaydedildiğini ve firmada sorumlu kişinin kim olduğunu açıklamaktadır.

CE Belgesi için tüm gereklilikler karşılandığı zaman, artık ürün üzerine CE İşareti koymak için üretici firma yasal olarak hak sahibi olmaktadır. Normal olarak CE İşareti’nin kalıcı ve kolay görülmesi gerekmektedir. Ürünün parça numarası, seri numarası ve UL sertifikası ile birlikte CE İşareti de ürün üzerine yerleştirilir. UL sertifikası, bağımsız bir ürün güvenlik sertifikasyon kurumu olan UL (Underwriters Laboratories) tarafından ürünlere verilen bir onaydır.

Bazı özel durumlarda, CE İşareti, ürünün kendisi yerine ürünün ambalajı veya kullanıcı belgeleri üzerine de konulabilir. Bazen belli bir ürünü işaretlemek imkansız olabilir veya yüksek maliyetler gerektirebilir ya da önemli teknik güçlükler yaşanabilir. Bazı durumlarda, ürünün şekli ve boyutları CE İşareti’nin boyut ve okunaklılık gereksinimlerini karşılamayabilir.

CE sembolü için bir takım kriterler de söz konusudur. Öncelikle, silinemez ve değiştirilemez özellikte olması gerekir. Genelde ürünün gövdesine doğrudan kalıplama veya damgalama şeklinde uygulanır. Eğer baskı şeklinde yapılmışsa, su ve diğer maddelerle karşılaştığı zaman lekelenmeye karşı dayanıklı olması gerekir. CE logosu en az 5 milimetre yüksekliğinde olmalıdır. Ayrıca CE logosunda kullanılan harfler yarım daire biçimli ve C ve E birlikte olmalıdır. Logonun örijinal şekli ve ölçüleri, Avrupa Birliği web sitesinde birden fazla formatta yer almaktadır.

Artık birçok ürün Avrupa Birliği sınırları içinde tüketicilere sunulmadan önce CE İşareti’ne gereksinim duymaktadır. Bu işaret, ürünün değerlendirildiğini ve Avrupa Birliği güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşıladığını kanıtlamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen, veya dışında üretilip daha sonra Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanan belli ürünlerin CE İşareti taşıması bir zorunluluktur. CE işareti sadece Avrupa Birliği direktiflerinde yer alan ürünler için geçerlidir.

Ürünler üzerine CE İşareti yerleştirmek için, ürünlerin Avrupa Birliği genelinde tüm gereklilikleri yerine getirdiğini kanıtlayan bir teknik dosyanın hazırlanması gerekmektedir. Üretici firmalar, söz konusu gereksinimlere uygunluk beyanında bulunmaktan sorumludur. Üretici firmalar bu konuda distribütörlere ve ithalatçı firmalara gerekli tüm bilgi ve belgeleri sağlamak zorundadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.