Yapı Malzemesi CE Belgesi

CE işareti, üründe görünen bir doğrulama işaretidir. Bu işaret, ürünün ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına ve yasal düzenlemelerine uygun olduğunu doğrulayan görünür bir işarettir.

Yapı Malzemesi CE Belgesi

305/2011/AB sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi, 2011 yılında kabul edilmiş ve 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde satışa sunulan bütün yapı malzemelerinin ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardına uygun üretilmiş olması ve üzerinde CE işaretinin bulunması gerekmektedir.

Ülkemizde söz konusu direktif esas alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uygulamaya alınmıştır. Bu yönetmelik, başlıca şu amaçları gütmektedir:

  • Yapı malzemelerinin temel özellikler ile ilgili performans beyanlarının kurallarını oluşturmak, ve

  • Yapı malzemelerine CE işaretinin iliştirilmesine yönelik esasları belirlemek

305/2011 sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi, teknik şartnamenin yarattığı ticari engelleri kaldırmak ve Avrupa Birliği sınırları içinde yapı ürünlerinin serbest dolaşımını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Bu direktif ile, Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde inşaat ürünlerinin performansı için tek tip değerlendirme yöntemleri oluşturulmuştur. Bu değerlendirme yöntemleri, uyumlaştırılmış teknik standartlarda yer almaktadır ve inşaat sektöründeki tüm paydaşlar tarafından kullanılmaktadır. Ürünlerin performansı beyan edilirken, ürünler tüketicilere sunulurken, inşaat işlerinde kullanım amaçlarına uygun ürünler seçilirken, resmi kuruluşlar, mimarlar, mühendisler ve müteahhitler tarafından bu yöntemler kullanılmaktadır.

Yapı Malzemeleri Direktifi, yapı ürünlerinin beyan edilen performanslarının sürekli kontrolünü gerektirmektedir. Örneğin ürünlerin uygunluğundan emin olmak için, yapı malzemelerinin yangın koşulları altında gösterdiği performans önemlidir. Bu kontrol sistemi, bir üçüncü tarafın, yani onaylanmış kuruluş olarak adlandırılan bir kuruluşun zorunlu bir şekilde sürece dahil edilmesi ile daha kapsamlı hale gelmektedir.

Yapım işlerinde kullanılan kablolar, çok önemli bir yapı malzemesidir. Avrupa Birliği piyasalarına sunulan tüm kablolar, üretici firmanın bir performans beyanı hazırlamasını gerektirmektedir. Bu durum, Avrupa Birliği dışında üretilen ürünler için de geçerlidir. Ancak bu durumda, ürünü Avrupa Birlliği pazarına sunan ithalatçı firma, üretici firmanın yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirdiğinden emin olmak zorundadır.

Performans beyanı, ya da Avrupa Birliği uygunluk beyanı, ürün üzerine CE işaretini iliştirmek için ön koşuldur. Performans beyanı yapabilmek için de üretici firmanın yetkili bir laboratuvar raporuna veya üçüncü taraf onaylanmış kuruluş raporuna dayanması gerekmektedir. Üretici firma performans beyanını imzalayarak tüm üretimin performansı ile ilgili sorumlulukları üstlenmiş olmaktadır.

Üretici firma CE işaretini, Yapı Malzemeleri Direktifi veya başka bir direktife dayanarak ürün üzerine iliştirebilir. Örneğin düşük voltajlı kablolar için CE işareti konulurken, Düşük Voltaj Direktifi’nde yer alan gereklilikleri esas almış olabilir.

Tekrar etmek gerekirse, 2013 yılından itibaren, Yapı Malzemeleri Direktifi uyarınca, üretici firmaların uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya ürüne özgü Avrupa Teknik Değerlendirmesi kapsamındaki bütün yapı malzemelerine CE işaretini uygulama zorunluluğu getirilmiştir.

Performans sürekliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması seviyeleri Avrupa Komisyonu tarafından ürüne ve uygulamalara göre belirlenmektedir. Örneğin güvenlik açısından kritik bir ürün, estetik amaçlı bir üründen daha fazla sorumluluk gerektirmektedir. Buna göre her bir ürün sınıfı için CE işaretini yerleştirmek konusunda, onaylanmış kuruluş veya üretici firmanın sorumlulukları farklıdır.

İlk muayene, sürekli gözetim, tip testleri ve denetim testleri, onaylanmış kuruluşun görevleri arasındayken, fabrika ürün kontrolleri, belli ürün seviyeleri için tip testleri ve performans beyanı üretici firmanın görevleri arasındadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında yapı malzemesi CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen yapı malzemesi CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.