Ambalaj CE Belgesi

Ambalaj kavramı, hammaddeden işlenmiş mallara, üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye, kullanılmış geri dönüşümü olmayan ürünler de dahil olmak üzere, ürünlerin korunması, işlenmesi, teslimi ve sunumu için kullanılacak çeşitli malzemelerden yapılmış ürünleri ifade eder.

Ambalaj CE Belgesi

Satış ambalajı veya birincil ambalaj, satın alma noktasında kullanıcı veya tüketici için tasarlanan ambalajdır. Gruplandırılmış paketleme veya ikincil paketleme, satın alma noktasında belli sayıda ürünleri gruplandıracak şekilde tasarlanan paketlemedir. Bu paketlemede hedeflen son kullanıcı veya tüketici değildir. Nakliye ambalajları veya üçüncül ambalajlar ise, fiziksel elleçleme ve nakliye hasarlarını önlemek için, gruplanmış paketlemelerin taşınmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanan paketlemedir.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yayınlanan 94/62 / EC sayılı Ambalaj ve ambalaj atıklarıyla ilgili direktif gereğince, üretici firmalar, temel gerekliliklere uymadığı sürece Avrupa Birliği pazarına herhangi bir ambalaj sokamazlar. Yeniden kullanılan ambalajlar ise, bu direktif esaslarına uygun şekilde piyasaya sürülmemiş olarak kabul edilir. Eğer bir ambalaj, ilgili uyumlaştırılmış standartları karşılıyorsa, veya ilgili uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumlarda, Komisyona iletilen ve Komisyon tarafından üye ülkelere bildirilen ulusal standartları karşılıyorsa, bu ambalaj temel gereksinimlere uygun kabul edilmektedir. Uyumlaştırılmış standartlar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanan standartlardır.

Direktif esaslarına göre, ambalajda veya ambalaj bileşenlerinden herhangi birinde, belli metallerin konsantrasyon seviyelerinin toplamı 100 ppm’yi geçiyorsa, üretici firmanın bu ambalajı kullanmaması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (94/62/EC) yayınlanmıştır. By yasal düzenlemeye göre çevresel açıdan belli kriterlere, koşullara ve özelliklere sahip ambalajların ürtilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri ile bertaraf edilecek miktarının düşürülmesi gerekmektedir. Ambalaj atıkları, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı şekilde alıcı ortama bırakılamaz. Bu konuda firmalar gerekli önlemleri almak zorundadır. Ambalaj atıklarının belli sistemler kullanılarak kaynağında toplanması, ayrı biriktirilmesi, taşınması, ayrılması gerekmektedir. Bu yönde teknik ve idari standartlar oluşturulmak zorundadır. Söz konusu yönetmelik bütün bu sayılan amaçlar doğrultusunda gerekli idari ve teknik esasları düzenlemektedir.

Kısaca çevre dostu ambalajların üretilmesi gerekmektedir ve bu bakımdan firmalarda, kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümü ve geri kazanılmasına yönelik ambalaj atıklarının yönetiminin uygulanması gerekmektedir.

Söz konusu yasal düzenleme ile, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından geri kazanım hedeflerinin en az %80’i, sanayi işletmelerinden kaynaklanan atıklar dışında diğer ambalaj atıklarından olmak zorundadır.

Kısaca kaynakta ayrı toplama ve geri dönüşüm verimini arttırmak önemlidir ve bunun için ambalaj üreticilerine üretim süreçlerinde belli oranlarda atık ambalaj veya atık ambalajdan elde edilen geri dönüştürülmüş malzeme kullanmaları zorunlu tutulmuştur. Bu oranlar 2020 yılı sonrası için, kağıt ve kartonda yüzde 35, camda yüzde 20 ve metalde yüzde 20’dir.

94/62 / EC sayılı Ambalaj ve ambalaj atıklarıyla ilgili direktif, üye ülkelerin ambalaj atıklarının geri kazanılması ve geri dönüşümü için hedeflere ulaşmalarını zorunlu tutmaktadır. Bu direktif Avrupa Birliği ülkelerine sokulacak tüm ambalajları kapsamaktadır ve ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş malzemelerinin kullanılmasını teşvik etmektedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında ambalaj CE Belgesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen ambalaj CE Belgesi hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.