IK Testleri

Gerek giriş koruma kodlaması (IP, ingress protection), gerekse darbe koruma kodlaması (IK, impact protection), cadde, karayolu ve diğer aydınlatma ürünleri için çok önemlidir. Tüm karayolu ve sokak uygulamaları için IEC / EN 60598 standardı gereğince IP değerleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra yüksek etkili cam ve kapalı lamba için koruma sağladığında, belli uygulamalarda IK değerleri de gerekmektedir.

IK Testleri

IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından tasarlanan IEC 62262 standardı, muhafazaların harici mekanik darbelere karşı sağlanan koruma seviyesi olarak tanımlanan IK değerleri için test edilmesi gerektiğini açıklamaktadır.

Bu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü tarafından bu başlıkla yayınlanmıştır:

  • TS EN 62262 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri - Dış mekanik darbelere karşı elektrikli donanımın korunması için (IK Kodu)

IK darbe koruma kodlaması IKXX olarak yapılmaktadır. Burada XX değeri, elektrik muhafazaları (armatürler dahil) tarafından dış mekanik darbelere karşı sağlanan koruma derecelerini gösteren 00 ile 10 arasında bir sayıdır. IK derecelendirme ölçeği, bir muhafazanın joule (jul) cinsinden ölçülen darbe enerjisi seviyelerine dayanma gücünü tanımlamaktadır.

IEC 62262 standardı, muhafazanın test için nasıl monte edilmesi gerektiğini, istenen atmosferik koşulları, test etkilerinin miktarı ve dağılımı ile her bir IK sınıfı seviyesi için kullanılacak darbe miktarını belirtmektedir.

IK kodlaması, dış mekanik darbelere karşı koruma derecesini göstermektedir. Şöyle ki,

IK00 = Korumasız

IK01 = 0.14 jul darbesine karşı korumalı (0.25 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 56 mm’den düşürülür)

IK02 = 0.2 jul darbesine karşı korumalı (0.25 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 80 mm’den düşürülür)

IK03 = 0.35 jul darbesine karşı korumalı (0.25 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 140 mm’den düşürülür)

IK04 = 0.5 jul darbesine karşı korumalı (0.25 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 200 mm’den düşürülür)

IK05 = 0.7 jul darbesine karşı korumalı (0.25 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 280 mm’den düşürülür)

IK06 = 1 jul darbesine karşı korumalı (0.25 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 400 mm’den düşürülür)

IK07 = 2 jul darbesine karşı korumalı (0.5 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 400 mm’den düşürülür)

IK08 = 5 jul darbesine karşı korumalı (1.7 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 300 mm’den düşürülür)

IK09 = 10 jul darbesine karşı korumalı (5 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 200 mm’den düşürülür)

IK10 = 20 jul darbesine karşı korumalı (5 kg kütlenin etkisine eşdeğer, etkilenen yüzeye 400 mm’den düşürülür)

IK darbe koruma kodlaması, ürün seçiminde belirleyici olmaktadır. Bu değerlendirme ürünün mekanik ömrü ile ilgili değildir, sadece bu ürünün çevre etkilerine maruz kalma kapasitesini göstermektedir. Bu yüzden ürünün önemli bir özelliğidir.

Joule (jul) cinsinden ölçülen darbe enerjisi iki faktöre bağlıdır: darbe yaratan cisim ile test edilen numune arasındaki mesafe ve darba yaratan cismin ağırlığı. IK testleri ile belirlenen direnç seviyesine göre, ürüne bir IK kodu verilmektedir. Bu kod yukarıda açıklandığı şekilde IK00 ile IK10 arasında değişen bu değerdir ve ürünün emebileceği enerji seviyesini göstermektedir. Bu testlerde Charpy sarkaç darbe test cihazı kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında IK (darbe koruma) test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen IK (darbe koruma) test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.