CE İşareti Ne Anlama Gelir?

CE İşareti, Fransızca’da Avrupa uygunluğu anlamına gelen Conformité Européenne ifadesinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. CE İşareti, hem Avrupa Birliği ülkelerinde hem de Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde piyasaya sunulan ürünler için zorunlu bir uygunluk işaretidir.

CE İşareti Ne Anlama Gelir?

Bir ürün üzerinde yer alan CE işareti ile üretici firma, bu ürünün geçerli Avrupa Birliği direktiflerinin temel koşullarına uygun olduğunu ifade etmiş olmaktadır.

Üretici firma, bir ürün üzerine CE işaretini koyabilmesi için zorunlu bazı adımları atmak zorundadır. Örneğin uygunluk değerlendirmesi yapmak, teknik bir dosya hazırlamak ve bir Avrupa Birliği uygunluk beyanı imzalamak zorundadır. Herhangi bir nedenle resmi organlar talep ettiği takdirde bu belgeler ibraz edilmek üzere hazır olmalıdır.

CE İşareti uygulamasına katılan birkaç taraf olmaktadır. Bunların başında üretici firma gelmektedir. Üretici firma, Avrupa Birliği piyasasına sunulacak ürünlerin tasarlanmasından ve üretilmesinden sorumlu olan kuruluştur. Üretici firma Avrupa Birliği sınırları dışında kurulmuşsa, bu durumda zorunlu olmasa da firmanın yetkili temsilci de CE işaretleme sistemine katılmaktadır. Bunun dışında uygulamaya dahil olan diğer kişi ve kuruluşlar, ithalatçı firmalar, dağıtımcı firmalar, montaj işlerini yapan firmalar ve nihayet tüketicilerdir.

Üretici firma, ithalatçı firma ve distribütör, ürünün, ilgili direktif koşullarına uygunluğundan ve ürün üzerine CE İşareti konulmasından yasal olarak sorumludur.

Uygunluk beyanında bulunması gereken unsurlar şunlardır: üreticinin firmanın ad ve adres bilgileri, ürünün uyması gereken temel şartlar, gerekli durumlarda onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik numarası ve kuruluş adına yasal olarak bağlayıcı bir imza.

CE İşareti, ürün üzerinde, paket üzerinde, kullanma talimatı üzerinde ve garanti belgesi üzerinde yer alabilir. CE işaretinin görünürlüğünü ve okunaklılığını azaltmamak koşulu ile CE işareti, diğer işaretler ile birlikte kullanılabilir.

Kısaca CE İşareti ürünlerin, sağlık ve güvenlik veya çevre koruma ile ilgili Avrupa Birliği direktiflerine uygun olduklarını kanıtlamak için kullanılmaktadır. Bu nedenle de CE İşareti, ürünler için bir pasaport olarak kabul edilmektedir. Tanım olarak, CE işareti, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde yer alan tüm ülkelerde geçerli olan yasal gereklilikleri kapsamaktadır.

CE işareti bir ürüne veya beraberindeki belgelere konulduğu zaman, bu ürünlerin Avrupa standartlarına (EN) ve Avrupa Teknik Onay Kılavuzu’nun uyumlaştırılmış kısımlarına uygun olduğu anlamına gelmektedir. Yani bu ürün serbestçe piyasaya sunulabilir ve güvenle alınıp satılabilir.

CE işareti kavramı, 1985 yılında yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri ile tanıtılan uyumlaştırma konsepti ile tanıtılmıştır. Yeni Yaklaşım Direltifleri’nin amacı, Avrupa Birliği ülkelerinin teknik yasal hükümlerini ve özelliklerini standart hale getirmektir. Örneğin inşaat alanında CE işaretinin tanıtımı ve daha fazla yasal dayanak oluşturulması için, 1989 yılında 89/106 / EEC sayılı Yapı Ürünleri Direktifi yürürlüğe girmiştir. Bu direktifin altı temel gereksinimi şunlardır: mekanik direnç ve kararlılık, yangın durumunda güvenlik, hijyen, sağlık ve çevre koşulları, kullanım güvenliği, gürültüye karşı koruma ve enerji ekonomisi ve ısı tutma.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren bütün ürünler için CE İşareti zorunlu bir uygulamadır. Bu yükümlülük, Norveç ve İzlanda dahil olmak üzere bütün Avrupa Ekonomik Alanı ve Avrupa Birliği içindeki ülkeler için geçerlidir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE İşareti hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE İşareti hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.