CE İşareti Nedir?

Üretici firmalar ürünlerini, Avrupa Birliği ülkelerinde hiçbir sorun yaşamadan pazarlamak istiyorsa, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürün ve ürün grupları için CE İşareti uygulama esaslarına uymak zorundadır. CE İşareti uygulamasının en önemli adımlarından biri üretici firma tarafından hazırlanması gereken uygunluk beyanıdır.

CE İşareti Nedir?

Uygunluk beyanı, bir ürüne eşlik etmesi için gerekli olan bir belgedir. Bu belge hazırlanırken, üretici firma veya Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan yetkili temsilcisi tarafından şunlara dikkate edilmelidir:

  • Ürünün, ilgili direktiflerin gerekli tüm koşullarını sağladığı, belgede yer almalıdır

  • Üretici firmanın adı ve adresi ve ürün ile ilgili bilgiler, örneğin ürün marka ve seri numarası, belgede yer almalıdır

  • Belge, üretici firma veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmalı ve imzalayan kişinin görevi açıklanmalıdır

CE İşareti uygulaması ile ilgili olarak ilgili direktiflerde yaptırımlar da yer almaktadır. CE İşareti’nin kötüye kullanılmasını önlemek ve ürün güvenliğini yüksek standartlarda tutabilmek için, Avrupa Birliği ülkelerinde, CE İşareti yasal düzenlemelerini uygulayan birçok kuruluş bulunmaktadır. Yürütme ve piyasa gözetimleri, Arupa Birliği ülkelerinde kamu otoriteleri tarafından (genelde Piyasa Gözetimi Kurumları tarafından) yürütülmektedir ve herbir devlet ulusal hukuku çerçevesinde usulsüzlükleri değerlendirmektedir.

Piyasa gözetimi süreçleri, ürünler için hangi direktiflerin uygulanabilir olduğuna bağlı olarak farklı yürütülmektedir. Örneğin İngiltere’de CE İşareti uygulamasından sorumlu olan kuruluşlar şunlardır: Ticaret Standartları Hizmetleri, Sağlık ve Güvenlik Yönetimi, İlaçlar ve Sağlık ürünleri Düzenleme Kurumu, Araç Belgelendirme Ajansı ve Ulusal Ölçüm Ofisi.

Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde, denetimlerden sorumlu bir resmi kuruluş tarafından ürünün CE İşareti uygulama gerekliliklerine uymadığı tespit edilirse, önce gerekli iyleştirmelerin yapılması için firmaya imkan tanınır. Buna uyulmadığı takdirde, ürünler piyasan toplatılır ve ihlalin boyutlarına bağlı olarak para cezası veya hapis cezası uygulanabilir.

Bu bakımdan sadece CE İşareti uygulama süreçlerine uymak değil, aynı zamanda CE İşareti ürün üzerinde konulduktan sonra da belli belgeleri saklamak gerekmektedir. Bu bilgiler, herhangi bir zamanda, CE İşareti’nin yasal olarak bir ürüne yerleştirildiğinin kontrol edilmesi için resmi otoriteler tarafından talep edilebilir.

Saklanması gereken bilgiler, ürün ile ilgili spesifik direktiflere bağlı olarak farklı olabilir. Aşağıda genel olarak saklanması gerekli belgeler sayılmıştır:

  • Ürünün nasıl üretildiğini açıklayan belgeler

  • Ürünün ilgili ulusal standartlara nasıl uygun olduğunu açıklayan belgeler

  • Üretim ve depolama yerlerinin adresleri

  • Ürün tasarımı ve üretimine yönelik belgeler

  • Ürün için hangi Yeni Yaklaşım Direktifleri’nin geçerli olduğu ve nasıl karşılandıklarını açıklayan belgeler

  • Varsa, Avrupa Birliği tip inceleme sertifikaları

Bütün bu belgelerin, bir arada teknik dosya içinde tutulması gerekmektedir.

CE İşareti uygulamasında ilgili direktiflerde yer alan gereklilikleri eksiksiz uygulamak, gerekli durumlarda test ve analizleri yapmak ve ilgili standartlara uygunluğu belirlemek ve teknik doysasının hazırlanmasına destek olmak üzere yetkili kuruluşlardan yardım alınmasında fayda bulunmaktadır. Belgelendirme kuruluşları, ürün ile ilgili direktif esaslarına uygun olarak kapsamlı CE İşareti uygulamasını yönlendirmektedir. Bu çerçevede olmak üzere, ilgili gereklilikleri belirlemek için ürün gruplandırması yapılmakta, Avrupa Birliği uyumlaştırılmış standartlara dayalı ürün uygunluk testleri yapılmakta, teknik dosya hazırlanmakta, kullanıcı talimatları yazılmakta ve kontrol edilmekte, Avrupa Birliği uygunluk beyanı doğrulanmakta ve ürünlere CE İşareti konulmasına nezaret edilmektedir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE İşareti hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE İşareti hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.